برترین های آبان ماه

1394/9/2 / 0 نظر
#

 

آبان 1394

رده

تعداد

درصد

تعداد ماه های پورسانت گرفته

از ابتدای فعالیت شرکت

حجم فروش شخصی (PSV) (ريال)

(بر اساس فروش مؤثر)

میانگین حجم فروش شخصی (PSV) (ريال)

(بر اساس فروش مؤثر)

حداقل

حداکثر

توزیع کننده فعال

1289

75.51 %

1

33

8,350,736,400

6,478,461

یک ستاره

230

13.47 %

1

33

1,982,223,662

8,618,364

دو ستاره

100

5.86 %

1

33

812,380,131

8,123,801

سه ستاره

27

1.58 %

3

33

285,216,014

10,563,556

چهار ستاره

12

0.7 %

3

33

80,739,203

6,728,267

پنج ستاره

1

0.06 %

33

4,007,360

4,007,360

راهبر

1

0.06 %

33

5,187,200

5,187,200

کل افرادی که ثبت سفارش نموده اند: 1707 نفر

* نکته: محاسبات بر اساس فروش مؤثر و بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

از آنجایی که شرط دریافت پاداش 5 بازاریاب برتر کشور، 6 بار حضور در لیست 40 نفره برترین های ماهیانه می باشد، نام 40 بازاریاب برتر آبان ماه نیز در اختیار دوستان عزیز قرار می گیرد:

 

برترین فروشندگان شخصی آبان ماه

ردیف

نام و نام خانوادگی

فروش شخصی مؤثر (ريال)

1

نوید نقش

175,345,086

2

حسین علاقه بندی

139,396,610

3

فائزه متقی حمامی

85,134,650

4

احمد ترابی

81,239,040

5

مریم نخعی

80,543,425

6

علیرضا قاسمیان

71,100,852

7

لیلا جمالپور بیرگانی

67,885,240

8

حمید نریمانی زمان آبادی

64,380,964

9

محمد شفيع پور

62,975,170

10

زهره سلمانی

60,578,886

11

محبوبه طاهری دولت آبادی

60,326,704

12

محمدحسین مختاری

60,082,621

13

حسین براتی الیادرانی

58,697,458

14

هاجر حاجیان

58,113,002

15

حامد فتحی باغبادرانی

57,475,258

16

مهری توفیقی قوجه بگلو

55,039,012

17

مهدی جانقربان

54,184,595

18

نعیمه پورذوالفقار

53,741,199

19

فرشاد مرادی بشلی

52,481,099

20

پونه سرداری شاهبلاغی

50,210,965

21

فاطمه دهقان دهنوی

45,361,455

22

سميرا پناهي

43,916,843

23

میلاد سلیمانیان بهنمیری

43,614,496

24

محمد کرباسی

42,836,455

25

زهرا رجایی

42,590,227

26

سهیلا نوشادی

42,128,889

27

شوکت کاظمی ابرقوپی

41,957,719

28

الهه میرجلیلی

41,333,503

29

مهتاب شیوندی

40,945,337

30

فاطمه کاظمی اسفه

39,607,636

31

محمد هادی عسکری تزنگی

39,271,154

32

منصوره عبداللهی

36,053,315

33

لیلا رستم پور

35,720,338

34

مهتاب سلطانی

35,426,088

35

ولی حسنی کلشتری

35,284,620

36

سمیرا منصوری

34,937,027

37

منیزه موید

33,471,302

38

مسعود میرزا هاشمی داود آبادی

31,530,779

39

وجیهه السادات واعظ برزانی

31,414,350

40

زهرا مختاری

31,060,802

 

 

برترین فروشندگان شخصی اصفهان - اولین استان


برترین فروشندگان شخصی تهران - دومین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی


ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

نوید نقش

83,341,341


1

نوید نقش

92,003,745

2

علیرضا قاسمیان

71,100,852


2

فائزه متقی حمامی

85,134,650

3

لیلا جمالپور بیرگانی

67,885,240


3

مریم نخعی

80,543,425

4

حمید نریمانی زمان آبادی

64,380,964


4

مهری توفیقی قوجه بگلو

55,039,012

5

زهره سلمانی

60,578,886


5

نعیمه پورذوالفقار

51,682,599
برترین فروشندگان شخصی فارس - سومین استان


برترین فروشندگان شخصی یزد - چهارمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی


ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

شوکت کاظمی ابرقوپی

41,957,719


1

فاطمه دهقان دهنوی

45,361,455

2

محمدهادی عسکری تزنگی

39,271,154


2

الهه میرجلیلی

41,333,503

3

زهرا مختاری

31,060,802


3

سمیرا منصوری

34,937,027

4

سعیده طالبی

29,649,406


4

مهتاب سلطانی

30,905,284

5

فاطمه زارع

28,295,381

5

معصومه کیانی

30,750,650


برترین فروشندگان شخصی کرمان - پنجمین استان

برترین فروشندگان شخصی گیلان - ششمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

محمد شفيع پور

62,975,170

1

ولی حسنی کلشتری

35,284,620

2

فاضل شیخ اسدی

27,380,147

2

علی صابونچی

14,954,083

3

مهری قرشی

25,612,262

3

حسن حسنی کلشتری

9,357,780

4

آرام علی توکلی

16,612,705

4

حسین صفری الیزیی

6,590,978

5

علیرضا پولادی مقدم

14,963,090

5

الناز وفایی

5,044,416

برترین فروشندگان شخصی سایر استان ها - هفتمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

حسین علاقه بندی

139,396,610

2

احمد ترابی

81,239,040

3

فرشاد مرادی بشلی

51,660,399

4

شهین زینتیان

28,852,614

5

حوریا آقاگل زاده

23,212,402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظر شما