برترین های تیر ماه

1394/5/4 / 0 نظر
#


به روال دو ماه گذشته آمار برترین های نیوشانیک در تیر ماه در قالب سند افشاء ارائه می گردد.

همانطور که اشاره شد، هر سند افشاء دارای 5 مؤلفه اساسی است
:
1. تعداد بازاریابان فعال و زمان متوسط صرف شده توسط بازاریابان هر رده (رنک)؛

2. بازه زمانی اطلاعات سند؛
3. متوسط درآمد بازاریابان هر رتبه (رنک)؛

4. تعداد و درصد بازاریابان هر رتبه که به «درآمد متوسط آن رتبه خاص» (مثلاً
4 ستاره، 5 ستاره و …) رسیده اند؛
5. بالاترین و پایین ترین درآمد بازاریابان هر رتبه (رنک)؛

 

تیر 1394

رده

تعداد

درصد

تعداد ماه های پورسانت گرفته

از ابتدای فعالیت شرکت

حجم فروش شخصی (PSV) (ريال)

(بر اساس فروش مؤثر)

میانگین حجم فروش شخصی (PSV) (ريال)

(بر اساس فروش مؤثر)

حداقل

حداکثر

توزیع کننده فعال

926

78.81 %

1

29

5,860,636,134.6

6,328,980.71

یک ستاره

157

13.36 %

1

29

1,041,449,734.6

6,633,437.8

دو ستاره

64

5.45 %

1

29

458,128,540.2

7,158,258.44

سه ستاره

21

1.79 %

10

29

96,901,151.6

4,614,340.55

چهار ستاره

5

0.43 %

28

29

30,462,127

6,092,425.4

پنج ستاره

2

0.17 %

29

62,732,450

31,366,225

راهبر

-

-

-

-

-

کل افرادی که ثبت سفارش نموده ­اند: 1196 نفر

*نکته: محاسبات بر اساس فروش مؤثر و بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

 


تیر 1394

رده

تعداد

میانگین درآمد هر نفر (ريال)

افرادی که میانگین درآمد را کسب کرده اند.

درآمد (ريال)

تعداد

درصد

حداقل

حداکثر

توزیع کننده فعال

926

1,518,435.21

233

25.16 %

95,638

60,223,843.02

یک ستاره

157

2,424,221.22

64

40.76 %

453,583

13,449,069.51

دو ستاره

64

5,696,396.07

23

35.94 %

1,698,407

31,732,483.02

سه ستاره

21

11,309,912.8

11

52.38 %

6,088,464

16,097,171

چهار ستاره

5

36,887,600.75

2

40 %

15,047,525

82,345,988.74

پنج ستاره

2

80,962,120.51

1

50 %

74,367,014

87,557,227.02

راهبر

-

-

-

-

-

-

*نکته: بخشی از پاداش های نیوشانیک (پاداش مداوم فصلی) در پایان هر فصل اعلام می گردند.

 

 

برترین فروشندگان شخصی اصفهان - اولین استان


برترین فروشندگان شخصی تهران - دومین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی


ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

نوید نقش

108,234,737


1

فايزه متقی حمامی

97,376,494

2

جواد ابوالفضلی

99,730,930


2

سید نصرالله حسینی نوید

57,594,870

3

وجیهه السادات واعظ برزانی

59,310,091


3

پیام صوفی

52,264,875.8

4

فرشته مكارمى اسفرجانى

56,823,120


4

سکینه خاتون مهرپرور

45,231,599

5

زهره سلمانی

40,779,265


5

نفیسه رادفر

31,359,451.8








برترین فروشندگان شخصی یزد - سومین استان


برترین فروشندگان شخصی چهارمحال بختیاری - چهارمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی


ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

اعظم غلامی قوام اباد

31,990,531.2


1

مهتاب شیوندی

49,678,241.2

2

معصومه کیانی

28,636,084


2

مرضیه عبدی قهفرخی

30,042,060

3

مرضیه جعفری هرفته

26,939,317


3

سوسن رفیعی طاقانکی

29,920,185

4

محمدجواد باقری فهرجی

19,497,978.8


4

راضیه سلطانی

22,301,018

5

مرضیه السادات ابراهیم خانی

18,848,871

 

 

عصمت موسویان قهفرخی

21,075,694.8

 

 

 

 

 

 

 

برترین فروشندگان شخصی خراسان رضوی - پنجمین استان

 

برترین فروشندگان شخصی کرمانشاه - ششمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

مهدی آزادخانی

221,141,484

 

1

خاطره امیرخانی

34,143,622

2

علیرضا رمضانی

105,600,000

 

2

مرضیه رحیمی

30,233,598.4

3

مهدی هنرمند گلشن

5,312,788

 

3

سهیلا زنگیوندی علی اکبری

23,405,240

4

عاطفه عدالتی

4,881,536

 

4

ایوب کاظمی

19,807,625

5

عباسعلی جهانی مقدم

3,490,204.8

 

5

عاطفه بیغم شهری

19,592,816

 

 

 

 

 

 

 

برترین فروشندگان شخصی گیلان - هفتمین استان

 

برترین فروشندگان شخصی فارس - هشتمین استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ فروش شخصی

1

ولی حسنی کلشتری

24,299,723

 

1

وحيد عبدالهي

27,659,796.4

2

میثم ابراهیمی

20,921,079

 

2

خانم ماه روحانی

19,906,416.2

3

رقیه رحمتی رشته رودی

10,123,357.8

 

3

میلاد پارسایی

17,154,074.6

4

حسن حسنی کلشتری

9,967,220

 

4

امید لیاقت

14,184,623

5

آرمین کیقبادی

5,612,657.8

 

5

سیفعلی قبادی مقدم

6,030,375

 

 

 

 

 

 

 




نظر شما