پاداش های اولیه راهبری

 

این پاداش ها فقط در صورتی که یک نماینده به رتبه راهبری نائل شده باشد، قابل پرداخت خواهد بود. در این حالت و بر اساس ساختار پاداش های راهبری نیوشانیک، هر راهبر (عادی، ارشد و ممتاز)، 1% از حجم فروش کل شاخه های خود را دریافت خواهد کرد.

چنانچه راهبر جدیدی در سازمان زیرمجموعه وی شکل بگیرد، هر کدام از دو راهبر می توانند 1 درصد از حجم فروش سازمان زیرمجموعه راهبر دوم را دریافت نمایند.

حال چنانچه تعداد راهبران موجود در یک خط از مجموعه، بیش از 2 نفر باشند، راهبر واقع شده در پایین ترین بخش سازمان 1 درصد از حجم فروش سازمان خود را دریافت می کند و 1 درصد باقیمانده پاداش راهبری به طور مساوی میان راهبرانی که در سطوح بالاتر از وی قرار گرفته اند توزیع می گردد.

 

درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١