پاداش های بنیانی


به موجب پاداش های بنیانی نیوشانیک هر بنیانگذار 2% از حجم فروش بنیانی خود را به عنوان
پاداش بنیانی
(NFB) دریافت خواهد کرد. این پاداش زمانی که بنیانگذار جدیدی در سازمان زیرین بنیانگذار ایجاد شود، با در نظر گرفتن قانون «حداقل سهم بنیانگذار»* به 2% حجم فروش جدانشده بنیانگذار جدید زیرین محدود می شود.


* قانون «حداقل سهم بنیانگذار»: اگر در زیر یک بنیانگذار (مثلاً A)، بنیانگذار دیگری (مثلاً B) ایجاد شود، پاداش بنیانی A از فروش گروه های قرار گرفته در سطوح زیرین B قطع می گردد و پاداش بنیانی A به 2% حجم جدا نشده B محدود می شود. در چنین حالتی به موجب قانون «حداقل سهم بنیانگذاران» اگر مبلغ پاداش تعلق گرفته به بنیانگذار اول یعنی A کمتر از 10.000.000 )حداقل سهم تضمین شده بنیانگذار از بنیان) باشد، مابه التفاوت پاداش دریافتی A تا 10.000.000 ریال (پاداش تضمین شده بنیانی) از پاداش بنیانی بنیانگذار دوم یعنی B کسر می شود و به حساب A منظور می گردد.


درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

بتول چوپانی 669,238,800  ريال
فرشاد مرادی بشلی 654,004,000  ريال
محمود نظری 617,717,800  ريال
ریحانه قنبری 580,187,300  ريال
سارا جهانی کمجانی 573,253,800  ريال
سارا جهانی کمجانی 113,022,400  ريال
امید امانی امین اباد 93,398,200  ريال
حسن رهنما 80,265,540  ريال
مهسا قاسمی 72,312,260  ريال
عباس رمضانی 65,561,520  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١