پاداش های مدیریت سازمانی

این پاداش مختص مدیران فروش و مربیان* بالاسری مدیر فروش است.

* منظور از مربی شخصی است که رده مربی نقره ای یا بالاتر داشته باشد. مربیان برنزین در این رده بندی قرار نمی گیرند.

 

میزان پاداش مدیریت سازمانی نیوشانیک 2% از حجم فروش کل مدیر فروش است. بر اساس ساختار این پاداش ها:

- هر مدیر فروش 1% از حجم فروش کل خود (معادل نیمی از پاداش های مدیریت سازمانی خود) را دریافت خواهد کرد.

- اولین شخص با رده مربی نقره ای یا بالاتر از آن در بالاسر مدیر فروش 0.5% از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.

- دومین شخص با رده مربی نقره ای و بالاتر در بالاسر مدیر فروش 0.5% دیگر از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.
درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١