پاداش های مدیریت سازمانی

این پاداش مختص مدیران فروش و مربیان* بالاسری مدیر فروش است.

* منظور از مربی شخصی است که رده مربی نقره ای یا بالاتر داشته باشد. مربیان برنزین در این رده بندی قرار نمی گیرند.

 

میزان پاداش مدیریت سازمانی نیوشانیک 2% از حجم فروش کل مدیر فروش است. بر اساس ساختار این پاداش ها:

- هر مدیر فروش 1% از حجم فروش کل خود (معادل نیمی از پاداش های مدیریت سازمانی خود) را دریافت خواهد کرد.

- اولین شخص با رده مربی نقره ای یا بالاتر از آن در بالاسر مدیر فروش 0.5% از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.

- دومین شخص با رده مربی نقره ای و بالاتر در بالاسر مدیر فروش 0.5% دیگر از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.
درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

بتول چوپانی 669,238,800  ريال
فرشاد مرادی بشلی 654,004,000  ريال
محمود نظری 617,717,800  ريال
ریحانه قنبری 580,187,300  ريال
سارا جهانی کمجانی 573,253,800  ريال
سارا جهانی کمجانی 113,022,400  ريال
امید امانی امین اباد 93,398,200  ريال
حسن رهنما 80,265,540  ريال
مهسا قاسمی 72,312,260  ريال
عباس رمضانی 65,561,520  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١