★ اقلام موجود در این صفحه مشمول طرح درآمدزایی نیوشانیک نیستند.
با احتساب مالیات :10,000 ريال
موجودی : 104
11,009 ريال
با احتساب مالیات :12,000 ريال
موجودی : 1282
11,009 ريال
با احتساب مالیات :12,000 ريال
موجودی : 2015
13,762 ريال
با احتساب مالیات :15,001 ريال
موجودی : 288
18,350 ريال
با احتساب مالیات :20,002 ريال
با احتساب مالیات :20,002 ريال
با احتساب مالیات :30,030 ريال
با احتساب مالیات :40,003 ريال
با احتساب مالیات :40,003 ريال
با احتساب مالیات :40,090 ريال

درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١