موجودی : 1691
59,600 ريال
با احتساب مالیات :64,964 ريال
موجودی : 1736
73,394 ريال
با احتساب مالیات :79,999 ريال
موجودی : 8988
91,743 ريال
با احتساب مالیات :100,000 ريال
موجودی : 9743
110,090 ريال
با احتساب مالیات :119,998 ريال
موجودی : 46758
110,091 ريال
با احتساب مالیات :119,999 ريال
موجودی : 2295
114,678 ريال
با احتساب مالیات :124,999 ريال
موجودی : 5541
114,678 ريال
با احتساب مالیات :124,999 ريال
موجودی : 6707
128,440 ريال
با احتساب مالیات :140,000 ريال
موجودی : 3785
137,614 ريال
با احتساب مالیات :149,999 ريال
موجودی : 3635
146,788 ريال
با احتساب مالیات :159,999 ريال
موجودی : 8887
146,788 ريال
با احتساب مالیات :159,999 ريال
موجودی : 23731
178,899 ريال
با احتساب مالیات :195,000 ريال
موجودی : 3163
178,899 ريال
با احتساب مالیات :195,000 ريال
موجودی : 6079
183,486 ريال
با احتساب مالیات :200,000 ريال
با احتساب مالیات :210,000 ريال

درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١