ثبت نارضایتی شرکت از شرکت

مشخصات شرکت

 
نام :
نام خانوادگی :
 
کد ملی :
ایمیل
 
شماره همراه
سمت
 
کدام بند این دستورالعمل توسط این شرکت نقض شده
 
 
 
نوع نارضایتی
 • انتخاب کنید
 • نارضایتی از کالا و معیوب بودن کالا
 • نارضایتی از قیمت کالا
 • اتمام موجودی و عدم شارژ کالا
 • خدمات عدم دریافت کالا یا دیر رسیدن کالا
 • آزاد شدن کد ملی
 • ثبت نام کد ملی دیگران
 • واریز نشدن کمیسیون و پاداش با نقض واریز شدن
 • مشکلات مربوط به شعب
 • مشکلات پشتیبانی و پاسخگویی شرکت
 • مشکلات بازپس گیری کالا
 • عدم پشتیبانی و پاسخگویی شرکت
 • عدم درج قیمت بر روی محصولات مورد عرضه شرکت
 • سایر
 • اغواگری و تبلیغ خلاف واقع
 • تشویق به خرید مازاد بر نیاز واقعی به محصول
 • فعالیت در شعب غیر مجاز
 • امکان جذب و فعالیت بازاریابان زیر 18 سال
 • عدم رعایت مقررات مربوط به کد واحد بازاریابی شبکه ای و فعالیت همزمان در چند شرکت
 • برگزاری همایش و سمینار های بازاریابی شبکه ای بدون اخذ مجوز
 • گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمتی بالاتر از قیمت متعارف بازار
 
دلایل مربوط به اعلام نارضایتی از شرکت