برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 377,636,600  ريال
2 آرش برگزیده 254,200,000  ريال
3 بهاره قاسمی بردنجانی 165,989,900  ريال
4 فرشاد طهماسبی 152,882,600  ريال
5 حامد اثباتی 148,056,400  ريال
6 زهره طاهري نژاد كني 142,112,000  ريال
7 سارا جهانی کمجانی 139,690,700  ريال
8 ستاره قنبری 135,373,600  ريال
9 بتول چوپانی 135,305,900  ريال
10 فرشاد مرادی بشلی 134,994,700  ريال
11 مهسا قاسمی 133,699,400  ريال
12 ریحانه قنبری 127,799,200  ريال
13 مهدی آزادخانی 125,765,800  ريال
14 فروز پیرویان 116,912,500  ريال
15 فاطمه سادات زجاج مطلق 116,550,800  ريال
16 فرزاد آقابزرگی 114,822,200  ريال
17 نادیا نواصری 112,348,800  ريال
18 مسعود رئیسی 111,388,500  ريال
19 سید مهران حسینی 108,734,700  ريال
20 مصطفی طلوع رضایی صفار 106,848,800  ريال
21 امیر میرفابریکی کار 105,067,700  ريال
22 ساناز اسداللهی 105,005,300  ريال
23 زینت شیروانی جوزدانی 102,202,900  ريال
24 حمیدرضا احمدپور مبارکه 97,373,890  ريال
25 ندا نجفی 93,175,640  ريال
26 برات قربانی چرمی 91,962,910  ريال
27 رحمان علی زاده کاخک 89,104,610  ريال
28 سید سعید کاظمی 88,675,100  ريال
29 نفیسه پناهی 83,841,600  ريال
30 محمد دلشاد 81,763,360  ريال
31 پروانه امیدی 79,496,390  ريال
32 زینب رسولی دیوکلایی 77,105,560  ريال
33 ندا تابش مفرد 77,031,290  ريال
34 زهرا خليلي صدراباد 76,368,180  ريال
35 سبا اسلامي 76,338,010  ريال
36 منوچهر صالحی 75,600,180  ريال
37 شهربانو سلیمانیان 75,463,600  ريال
38 سمانه خلجی 75,122,460  ريال
39 نازنین یحیایی طرقی 75,109,740  ريال
40 لیلا مظهری 74,167,780  ريال
41 فاطمه سیرت نیک 73,624,960  ريال
42 فریبا پیر شبانی 70,589,520  ريال
43 فردین ظاهری عبدوند 70,408,420  ريال
44 مهدی ماهوتچی 70,408,050  ريال
45 معین کامل نیکوکار طوسی 68,367,300  ريال
46 محمدرضا رسول طائمه 67,934,920  ريال
47 هانیه شکری 66,149,780  ريال
48 فلورا قبلهءروادانق 64,840,150  ريال
49 زهرا رمضانی 64,174,600  ريال
50 علی کهکشان 64,102,750  ريال
51 غزاله شکفته 63,648,870  ريال
52 عاطفه اکبری فر 63,602,660  ريال
53 مریم سلماسی 63,557,570  ريال
54 پانته آ داود آبادی 63,485,260  ريال
55 مریم رمضانی 63,444,330  ريال
56 سحر خلج 63,334,570  ريال
57 مهستی کشانی 62,578,760  ريال
58 مریم محمدی یوسفی بهلولی 62,060,460  ريال
59 مجید میرزایی 61,919,170  ريال
60 مسلم خادمی 61,613,930  ريال
61 آزاده شادمهر 61,489,200  ريال
62 فاطمه کشکولی خسروشاهی 61,209,740  ريال
63 سكينه جبارزاده 61,070,780  ريال
64 آلتون دوستی 60,956,390  ريال
65 عاطفه حسن زاده بابلي 60,888,390  ريال
66 سارا خیرخواه 60,725,090  ريال
67 مهدی نعنایی 60,061,280  ريال
68 پیمان کهریزی 59,412,500  ريال
69 الهه با شکوه 59,286,340  ريال
70 اسماعیل شریفی 59,278,940  ريال
71 پری ناز تجلی 59,214,670  ريال
72 سارا خرم 59,036,160  ريال
73 فائزه محمدی مهذب 58,749,920  ريال
74 لیلا محمدی شمس آبادی 58,548,510  ريال
75 محسن جانی 58,500,370  ريال
76 محمد رحمانی 58,298,270  ريال
77 شهراد خانجانی جفرودی 58,107,540  ريال
78 زهرا اقراری 57,999,140  ريال
79 هدیه نقیلو 57,988,940  ريال
80 پريسا كرمى 57,690,330  ريال
81 فاطمه شمسی 57,329,080  ريال
82 سارا دهقانپور 56,887,200  ريال
83 علیرضا اصغری 56,442,480  ريال
84 مهدی چرمیان 56,365,860  ريال
85 محبوبه قربانزاده 55,784,240  ريال
86 سمانه قنبری 55,619,780  ريال
87 مریم یوسفی 55,611,650  ريال
88 عطیه معدلت 55,504,140  ريال
89 فرناز شعبانپور 55,092,590  ريال
90 مجتبی ناظری 55,071,210  ريال
91 اکرم عادلخانی 55,012,740  ريال
92 محمد نجفی 54,943,760  ريال
93 ابراهیم روحانی 54,916,260  ريال
94 هانیه تقی زاده 54,793,610  ريال
95 طیبه شیری مریم نگاری 54,298,740  ريال
96 زهرا روحانی فر 53,692,070  ريال
97 مریم گرانمایه 53,631,050  ريال
98 زهرا کریمی 53,590,350  ريال
99 فاطمه کرد مافی 53,503,220  ريال
100 احمد امیدعلی 53,195,580  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 639,415,600  ريال
2 بهاره قاسمی بردنجانی 381,063,000  ريال
3 علی چلنگر 360,473,100  ريال
4 آرش برگزیده 359,458,000  ريال
5 سارا جهانی کمجانی 351,791,500  ريال
6 فرشاد طهماسبی 348,054,400  ريال
7 رحمان علی زاده کاخک 319,696,800  ريال
8 بتول چوپانی 316,308,500  ريال
9 ریحانه قنبری 310,569,900  ريال
10 ستاره قنبری 302,457,200  ريال
11 فاطمه سادات زجاج مطلق 285,397,300  ريال
12 فرشاد مرادی بشلی 271,920,200  ريال
13 زهره طاهري نژاد كني 257,267,900  ريال
14 سید سعید کاظمی 249,913,200  ريال
15 مهسا قاسمی 229,824,200  ريال
16 ندا نجفی 228,168,900  ريال
17 فرزاد آقابزرگی 219,044,700  ريال
18 مهدی آزادخانی 211,636,400  ريال
19 امیر میرفابریکی کار 208,554,000  ريال
20 زینب رسولی دیوکلایی 205,855,200  ريال
21 علی کهکشان 204,087,100  ريال
22 حمیدرضا احمدپور مبارکه 201,068,800  ريال
23 حامد اثباتی 193,815,900  ريال
24 فاطمه شمسی 190,092,700  ريال
25 نادیا نواصری 185,014,500  ريال
26 مسعود رئیسی 176,430,500  ريال
27 ساناز اسداللهی 176,342,500  ريال
28 هدیه نقیلو 173,120,500  ريال
29 زهرا احمدی 169,311,800  ريال
30 نازنین یحیایی طرقی 165,600,300  ريال
31 لیلا مظهری 165,024,300  ريال
32 منوچهر صالحی 164,686,200  ريال
33 مریم سلماسی 162,529,200  ريال
34 پروانه امیدی 159,373,500  ريال
35 حسن ایزدی 152,183,000  ريال
36 برات قربانی چرمی 150,863,000  ريال
37 شهربانو سلیمانیان 148,552,400  ريال
38 سمیه کیان ارثی 148,113,800  ريال
39 سید مهران حسینی 145,502,700  ريال
40 مصطفی طلوع رضایی صفار 144,802,200  ريال
41 شهلا اميرجاني 142,150,600  ريال
42 لیلا محمدی شمس آبادی 142,067,400  ريال
43 محمدرضا رسول طائمه 141,920,900  ريال
44 علی ذوالفقاری 139,511,900  ريال
45 سارا خیرخواه 139,465,500  ريال
46 نفیسه پناهی 139,393,300  ريال
47 میثم طلوع رضایی صفار 139,194,100  ريال
48 محمد امین سلیمان زاده 138,195,000  ريال
49 ندا تابش مفرد 137,000,500  ريال
50 فلورا قبلهءروادانق 136,504,600  ريال
51 سبا اسلامي 136,347,300  ريال
52 شهراد خانجانی جفرودی 135,197,100  ريال
53 سمانه قنبری 133,979,700  ريال
54 مجيد فرخي 132,221,100  ريال
55 سارا دهقانپور 131,904,300  ريال
56 الهه با شکوه 131,102,000  ريال
57 عليرضا مسيحي 130,603,800  ريال
58 زینت شیروانی جوزدانی 128,360,600  ريال
59 ناهید سادات یاسینی 126,890,700  ريال
60 مریم امامی 126,682,800  ريال
61 قایم عرفی زید ابادی 125,832,500  ريال
62 نادیا امینی 124,994,600  ريال
63 مریم گرانمایه 124,635,800  ريال
64 محمد دلشاد 123,962,800  ريال
65 اکرم آوند 123,816,800  ريال
66 سحر خلج 123,592,800  ريال
67 مهسا سادات موسوی 123,484,000  ريال
68 مهدی اقایی 122,918,800  ريال
69 محمد رضا فهیم نژاد 122,662,800  ريال
70 فرناز شعبانپور 122,396,400  ريال
71 مهدی چرمیان 122,294,000  ريال
72 فریبا پیر شبانی 121,358,700  ريال
73 محمود نظری 120,159,900  ريال
74 پیمان کهریزی 120,051,000  ريال
75 عاطفه حسن زاده بابلي 119,835,500  ريال
76 سمیرا فرزانی فرح 119,366,200  ريال
77 زهرا زیبافرد 119,167,800  ريال
78 مجتبی ناظری 119,020,300  ريال
79 ناصر زمانیان 118,846,900  ريال
80 نرگس غنیمی 118,339,900  ريال
81 زینب طرقی 118,336,500  ريال
82 زهرا يوسفي 118,252,600  ريال
83 فائزه محمدی مهذب 118,208,900  ريال
84 شادی صفاری انارکی 118,150,300  ريال
85 سمانه خلجی 118,110,400  ريال
86 بهنام گشتی زاده 117,506,700  ريال
87 جلال محمودی 115,183,900  ريال
88 مریم شجاعی 114,601,600  ريال
89 پريسا كرمى 114,500,200  ريال
90 الهام شاکری 114,378,900  ريال
91 فاطمه سلیمانی 114,342,400  ريال
92 زهرا رمضانی 113,082,700  ريال
93 محمدرضا اصغرزاده 112,658,200  ريال
94 عاطفه اکبری فر 112,389,300  ريال
95 علی حجت الاسلامی 112,276,700  ريال
96 محمد نجفی 111,974,100  ريال
97 زهرا کریمی 110,785,900  ريال
98 مهدی ماهوتچی 110,601,400  ريال
99 زهرا خليلي صدراباد 110,359,200  ريال
100 مریم یوسفی 110,082,800  ريال