برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 شیوا پری در 17,991,180  ريال
2 محمد رضایی 13,345,370  ريال
3 فائزه میر صادقی 12,606,290  ريال
4 فاطمه بیگم میرصادقی 12,161,790  ريال
5 مهسا صفی 11,402,990  ريال
6 معین سبزی 11,395,530  ريال
7 ندا نيازاده 10,877,620  ريال
8 احسان عروجی 8,129,938  ريال
9 طاهره دهقانی 8,085,326  ريال
10 آرش برگزیده 6,385,400  ريال
11 آرمان برگزیده 6,122,742  ريال
12 حسین آقا بیگی 5,643,328  ريال
13 محسن دهقانی 5,513,854  ريال
14 مهتاب لیموچی 5,045,798  ريال
15 ماریا شادمانی 4,658,247  ريال
16 حسین مرادی 4,440,438  ريال
17 سحرناز شایگان امجد 4,428,281  ريال
18 آرزو مهدی زاده 4,004,345  ريال
19 محمد جواد اشرفی 3,907,519  ريال
20 سامان حسن زاده 3,859,157  ريال
21 سید بهرام حسینی ایمنی 3,802,233  ريال
22 فرشاد مرادی بشلی 3,794,336  ريال
23 فاطمه مرادی 3,498,841  ريال
24 ثمین بزرگمند 3,487,547  ريال
25 نرگس محمدی 3,459,021  ريال
26 فائزه شادمهر 3,438,972  ريال
27 اکرم سلامتی زارع 3,406,910  ريال
28 اعظم ده پروري 3,221,403  ريال
29 طیبه داشاب 3,209,133  ريال
30 ماهرخ مخبری 3,188,567  ريال
31 سپيده احساني 3,067,927  ريال
32 خدیجه قادری 2,930,632  ريال
33 سحر چالوشی گرگری 2,886,075  ريال
34 زهرا نیکمنش 2,849,753  ريال
35 افسانه ذبیحی 2,765,132  ريال
36 هادی بدیعی گورتی 2,761,158  ريال
37 محمد علینقیان 2,695,738  ريال
38 پرستو صفدری 2,627,557  ريال
39 محمدحسین ابراهیمی 2,551,040  ريال
40 ابوالفضل فاضلی افخم 2,543,112  ريال
41 سما فصیحی زاده 2,490,631  ريال
42 سهیلا نوری 2,442,033  ريال
43 ژيريك مانوكيان سروشكاني 2,393,590  ريال
44 ادریس مظفری 2,389,718  ريال
45 محمدحسين حيدري بني 2,373,242  ريال
46 مصطفی رفیعی 2,345,377  ريال
47 الهام جدید ساز 2,333,144  ريال
48 فاطمه قربانی 2,325,137  ريال
49 سیده زینب حسینی ولوکلائی 2,313,028  ريال
50 مریم ابراهیم نژاد مقانلو 2,264,422  ريال
51 ساسان حاتمی 2,260,382  ريال
52 فاطمه علیپور 2,199,752  ريال
53 مهناز باستانی 2,179,873  ريال
54 جعفر کمالیان 2,179,812  ريال
55 زهرا بختیاری 2,147,524  ريال
56 محمد حسن رستگار 2,034,558  ريال
57 زهرا مؤمنی 2,034,500  ريال
58 نگار پور مجرب 2,030,264  ريال
59 نگین کریمی 2,022,428  ريال
60 مصطفی طلوع رضایی صفار 2,006,296  ريال
61 عليرضا عطايي زاد 1,998,260  ريال
62 سحر سهیلی 1,985,990  ريال
63 سارا بهزادجلودارلو 1,977,944  ريال
64 مينو مينويي 1,973,963  ريال
65 فاطمه دهقانی 1,957,632  ريال
66 لیلا آقا‍‍‍پور سعید خانلو 1,953,751  ريال
67 آرش تقی زاده 1,945,721  ريال
68 پریسا صالحی 1,929,349  ريال
69 محسن کریمی 1,893,271  ريال
70 هانیه احمدی 1,848,806  ريال
71 فاطمه سادات زجاج مطلق 1,808,257  ريال
72 فریدون دارمی 1,788,118  ريال
73 ریحانه قنبری 1,784,219  ريال
74 محبوبه نادری بلداجی 1,776,008  ريال
75 فاطمه کوثری نیا 1,715,596  ريال
76 سارا اسماعیلی 1,707,559  ريال
77 اسماعیل ابوطالبی 1,671,243  ريال
78 صدیقه متولی پور ابرقوئی 1,663,111  ريال
79 مهری محمدی 1,654,996  ريال
80 صبا فتحیان دهکردی 1,646,966  ريال
81 الهام رئوفی 1,594,410  ريال
82 فاطمه باباخانی 1,549,926  ريال
83 تهمینه صالحی ملک سری 1,533,750  ريال
84 علیرضا ذوالفقاری 1,525,778  ريال
85 فاضل جعفرزاده 1,477,295  ريال
86 پریسا اسکندری اشرفی 1,473,306  ريال
87 علي راستگو 1,461,124  ريال
88 معصومه ذاکر آبکمه 1,453,046  ريال
89 عبدالهادی احمدی 1,428,994  ريال
90 فاطمه همتی پور 1,420,913  ريال
91 فاطمه پهلوانی 1,392,655  ريال
92 مجتبی بهجتی 1,388,661  ريال
93 سهیلا ادیب 1,380,604  ريال
94 محمد عظیم دریانورد 1,376,471  ريال
95 نوید نقش 1,356,322  ريال
96 صدیقه الهویرنلو 1,356,165  ريال
97 آزاده عزیزی 1,348,091  ريال
98 محسن رحمدلی 1,340,016  ريال
99 عصمت صفاری 1,336,142  ريال
100 اکرم سادات سید طباطبایی کچومثقالی 1,320,038  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 شیوا پری در 17,991,180  ريال
2 محمد رضایی 13,345,370  ريال
3 فائزه میر صادقی 12,606,290  ريال
4 فاطمه بیگم میرصادقی 12,161,790  ريال
5 مهسا صفی 11,402,990  ريال
6 معین سبزی 11,395,530  ريال
7 ندا نيازاده 10,877,620  ريال
8 احسان عروجی 8,129,938  ريال
9 طاهره دهقانی 8,085,326  ريال
10 آرش برگزیده 6,385,400  ريال
11 آرمان برگزیده 6,122,742  ريال
12 حسین آقا بیگی 5,643,328  ريال
13 محسن دهقانی 5,513,854  ريال
14 مهتاب لیموچی 5,045,798  ريال
15 ماریا شادمانی 4,658,247  ريال
16 حسین مرادی 4,440,438  ريال
17 سحرناز شایگان امجد 4,428,281  ريال
18 آرزو مهدی زاده 4,004,345  ريال
19 محمد جواد اشرفی 3,907,519  ريال
20 سامان حسن زاده 3,859,157  ريال
21 سید بهرام حسینی ایمنی 3,802,233  ريال
22 فرشاد مرادی بشلی 3,794,336  ريال
23 فاطمه مرادی 3,498,841  ريال
24 ثمین بزرگمند 3,487,547  ريال
25 نرگس محمدی 3,459,021  ريال
26 فائزه شادمهر 3,438,972  ريال
27 اکرم سلامتی زارع 3,406,910  ريال
28 اعظم ده پروري 3,221,403  ريال
29 طیبه داشاب 3,209,133  ريال
30 ماهرخ مخبری 3,188,567  ريال
31 سپيده احساني 3,067,927  ريال
32 خدیجه قادری 2,930,632  ريال
33 سحر چالوشی گرگری 2,886,075  ريال
34 زهرا نیکمنش 2,849,753  ريال
35 افسانه ذبیحی 2,765,132  ريال
36 هادی بدیعی گورتی 2,761,158  ريال
37 محمد علینقیان 2,695,738  ريال
38 پرستو صفدری 2,627,557  ريال
39 محمدحسین ابراهیمی 2,551,040  ريال
40 ابوالفضل فاضلی افخم 2,543,112  ريال
41 سما فصیحی زاده 2,490,631  ريال
42 سهیلا نوری 2,442,033  ريال
43 ژيريك مانوكيان سروشكاني 2,393,590  ريال
44 ادریس مظفری 2,389,718  ريال
45 محمدحسين حيدري بني 2,373,242  ريال
46 مصطفی رفیعی 2,345,377  ريال
47 الهام جدید ساز 2,333,144  ريال
48 فاطمه قربانی 2,325,137  ريال
49 سیده زینب حسینی ولوکلائی 2,313,028  ريال
50 مریم ابراهیم نژاد مقانلو 2,264,422  ريال
51 ساسان حاتمی 2,260,382  ريال
52 فاطمه علیپور 2,199,752  ريال
53 مهناز باستانی 2,179,873  ريال
54 جعفر کمالیان 2,179,812  ريال
55 زهرا بختیاری 2,147,524  ريال
56 محمد حسن رستگار 2,034,558  ريال
57 زهرا مؤمنی 2,034,500  ريال
58 نگار پور مجرب 2,030,264  ريال
59 نگین کریمی 2,022,428  ريال
60 مصطفی طلوع رضایی صفار 2,006,296  ريال
61 عليرضا عطايي زاد 1,998,260  ريال
62 سحر سهیلی 1,985,990  ريال
63 سارا بهزادجلودارلو 1,977,944  ريال
64 مينو مينويي 1,973,963  ريال
65 فاطمه دهقانی 1,957,632  ريال
66 لیلا آقا‍‍‍پور سعید خانلو 1,953,751  ريال
67 آرش تقی زاده 1,945,721  ريال
68 پریسا صالحی 1,929,349  ريال
69 محسن کریمی 1,893,271  ريال
70 هانیه احمدی 1,848,806  ريال
71 فاطمه سادات زجاج مطلق 1,808,257  ريال
72 فریدون دارمی 1,788,118  ريال
73 ریحانه قنبری 1,784,219  ريال
74 محبوبه نادری بلداجی 1,776,008  ريال
75 فاطمه کوثری نیا 1,715,596  ريال
76 سارا اسماعیلی 1,707,559  ريال
77 اسماعیل ابوطالبی 1,671,243  ريال
78 صدیقه متولی پور ابرقوئی 1,663,111  ريال
79 مهری محمدی 1,654,996  ريال
80 صبا فتحیان دهکردی 1,646,966  ريال
81 الهام رئوفی 1,594,410  ريال
82 فاطمه باباخانی 1,549,926  ريال
83 تهمینه صالحی ملک سری 1,533,750  ريال
84 علیرضا ذوالفقاری 1,525,778  ريال
85 فاضل جعفرزاده 1,477,295  ريال
86 پریسا اسکندری اشرفی 1,473,306  ريال
87 علي راستگو 1,461,124  ريال
88 معصومه ذاکر آبکمه 1,453,046  ريال
89 عبدالهادی احمدی 1,428,994  ريال
90 فاطمه همتی پور 1,420,913  ريال
91 فاطمه پهلوانی 1,392,655  ريال
92 مجتبی بهجتی 1,388,661  ريال
93 سهیلا ادیب 1,380,604  ريال
94 محمد عظیم دریانورد 1,376,471  ريال
95 نوید نقش 1,356,322  ريال
96 صدیقه الهویرنلو 1,356,165  ريال
97 آزاده عزیزی 1,348,091  ريال
98 محسن رحمدلی 1,340,016  ريال
99 عصمت صفاری 1,336,142  ريال
100 اکرم سادات سید طباطبایی کچومثقالی 1,320,038  ريال