برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 پیام صوفی 66,750,710  ريال
2 ندا تابش مفرد 55,709,950  ريال
3 سارا جهانی کمجانی 45,272,700  ريال
4 ریحانه قنبری 44,762,090  ريال
5 فرشاد طهماسبی 43,272,830  ريال
6 زینب رسولی دیوکلایی 43,170,180  ريال
7 فاطمه سادات زجاج مطلق 38,305,620  ريال
8 فرشاد مرادی بشلی 37,485,650  ريال
9 اکرم آوند 33,326,600  ريال
10 زهرا قویدل 32,870,240  ريال
11 طیبه شیری مریم نگاری 32,548,560  ريال
12 سحر رستگارفرد 32,483,900  ريال
13 منوچهر صالحی 30,584,870  ريال
14 محمد حسن صراف 30,444,780  ريال
15 وحید شناسا 30,136,210  ريال
16 مهسا شاه حسینی 30,117,810  ريال
17 حامد اثباتی 29,702,210  ريال
18 زهرا شیخی 29,439,370  ريال
19 فاطمه شمسی 29,250,010  ريال
20 مهدی اقایی 29,235,740  ريال
21 افسانه صدره 28,114,700  ريال
22 انسیه پیوندی نجار 27,279,320  ريال
23 هدیه نقیلو 25,563,180  ريال
24 آرش برگزیده 24,503,960  ريال
25 روح انگیز تبیانیان 24,490,600  ريال
26 محمد رضا فهیم نژاد 24,377,490  ريال
27 امیررضا درهمی 23,601,970  ريال
28 شیوا پری در 23,501,330  ريال
29 فریبا قوی روح 23,300,120  ريال
30 سید سعید کاظمی 22,962,750  ريال
31 ستاره قنبری 22,272,650  ريال
32 پروين تيمورخواه 22,241,700  ريال
33 محمد جواد امیرآبادی 21,780,020  ريال
34 طیبه کیانی 21,548,050  ريال
35 لیلا محمدی شمس آبادی 21,523,770  ريال
36 راحله زعفرانی 21,417,490  ريال
37 محمود نظری 21,175,230  ريال
38 فواد خسروی 21,035,040  ريال
39 اكرم اكبري زمان آبادي 20,957,500  ريال
40 احمد امیدعلی 20,865,120  ريال
41 الهام تهرانی 20,346,560  ريال
42 قایم عرفی زید ابادی 20,224,140  ريال
43 امیر بهادربهاری 20,189,490  ريال
44 مائده طرفی 20,020,160  ريال
45 زهره کمیجانی 19,892,340  ريال
46 امیرحسین عاشوری 19,711,360  ريال
47 مهسا قاسمی 19,557,670  ريال
48 مهسا بختیاری 19,504,390  ريال
49 سجاد حقیقی 19,488,590  ريال
50 محمدرضا سبزپوشانی 19,294,820  ريال
51 اردشیر وطن پور ازغندی 19,270,800  ريال
52 الهه جباری 19,266,010  ريال
53 مونا احمدی 18,705,680  ريال
54 مجتبی ناظری 18,657,450  ريال
55 حسن ایزدی 18,483,270  ريال
56 محمداسمعیل تبریزی 18,480,020  ريال
57 فرزین ظاهری عبدوند 18,447,990  ريال
58 مریم چوپانی 18,443,550  ريال
59 نرگس غنیمی 18,426,330  ريال
60 سپيده احساني 18,379,200  ريال
61 صابر حقیقی نجف آبادی 18,362,700  ريال
62 مهناز باستانی 18,302,690  ريال
63 لیدا سبحانی 18,161,070  ريال
64 فاطمه میریان 18,148,000  ريال
65 زینب طرقی 18,090,170  ريال
66 محمدرضا صرامی 17,959,200  ريال
67 شیوا بابایی نوران 17,922,100  ريال
68 مریم کریمی اصیل 17,671,700  ريال
69 سپیده زیتون 17,558,970  ريال
70 نگین سادات مدنی 17,555,600  ريال
71 مهسا اردلاني 17,478,610  ريال
72 محمد ولی زاده 17,349,220  ريال
73 هما دوستی 17,333,410  ريال
74 امير محمد زارع 17,110,540  ريال
75 یاسمن طالبی 16,986,350  ريال
76 محمد جواد رضایی 16,953,410  ريال
77 راضیه راجی 16,731,040  ريال
78 فائزه مهرو 16,691,920  ريال
79 راحله پاسبان حضرتی 16,671,800  ريال
80 محمد علی سرهنگی 16,641,700  ريال
81 ندا نيازاده 16,610,570  ريال
82 فاطمه باباخانی 16,533,210  ريال
83 پانته آ سوارکار مطمئنی 16,469,650  ريال
84 مریم باستان 16,464,590  ريال
85 حسین مرادی 16,264,100  ريال
86 محیا بختیاری 16,255,190  ريال
87 طاهره نادعلیزاده 16,238,690  ريال
88 مهدى نصر اصفهانى 16,089,240  ريال
89 شهاب رحیمی 16,045,770  ريال
90 مصطفی دوستی 16,017,430  ريال
91 سمیه سلیمانی 15,879,790  ريال
92 فرزانه کارگر نعمتی 15,811,730  ريال
93 مريم جندقي 15,799,260  ريال
94 معصومه پالیزپیشه 15,664,870  ريال
95 خاطره دهقان 15,625,710  ريال
96 شیرین کاویانی انرجانی 15,549,150  ريال
97 ابراهیم روحانی 15,367,520  ريال
98 فاطمه کرد مافی 15,367,200  ريال
99 پريسا كرمى 15,354,740  ريال
100 امید امانی امین اباد 15,129,730  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 بهاره قاسمی بردنجانی 271,958,500  ريال
2 فرناز بخشیان کاشانی 246,190,400  ريال
3 مائده طرفی 239,081,500  ريال
4 فرشاد طهماسبی 219,222,700  ريال
5 سارا جهانی کمجانی 217,826,800  ريال
6 ریحانه قنبری 209,810,900  ريال
7 فرشاد مرادی بشلی 207,557,200  ريال
8 ستاره قنبری 206,412,600  ريال
9 فاطمه سادات زجاج مطلق 198,198,800  ريال
10 سید سعید کاظمی 174,514,500  ريال
11 فاطمه شمسی 173,728,400  ريال
12 شیوا پری در 171,181,300  ريال
13 زینب رسولی دیوکلایی 166,430,800  ريال
14 آرش برگزیده 156,012,600  ريال
15 محمود نظری 136,242,700  ريال
16 پانته آ سوارکار مطمئنی 131,498,400  ريال
17 بتول چوپانی 126,246,400  ريال
18 مژگان سلیمانیان بهنمیری 120,067,200  ريال
19 علی چلنگر 119,486,000  ريال
20 محمد آتش پرور 116,477,800  ريال
21 احسان ربانیان 116,324,300  ريال
22 مهسا سادات موسوی 114,589,800  ريال
23 هما دوستی 113,794,800  ريال
24 مجتبی ساقی 112,893,500  ريال
25 زهرا زیبافرد 111,809,800  ريال
26 فرناز شعبانپور 111,343,200  ريال
27 منوچهر صالحی 111,308,300  ريال
28 امیر حسین زحمت کش 107,929,700  ريال
29 پريسا كرمى 101,973,500  ريال
30 سمانه قنبری 101,874,600  ريال
31 مهری حسین رضایی ماهانی 101,716,400  ريال
32 پیمان رحمانی 100,115,000  ريال
33 مهناز باستانی 98,867,980  ريال
34 حامد اثباتی 96,998,300  ريال
35 جعفر کمالیان 96,172,720  ريال
36 سحر رستگارفرد 95,700,110  ريال
37 سپهر اکبریان 95,630,240  ريال
38 سمیه کیان ارثی 94,404,270  ريال
39 ناهید سادات یاسینی 93,835,270  ريال
40 مهسا شاه حسینی 92,823,260  ريال
41 رامین رحمتی 92,596,100  ريال
42 سیدعلی حسینی 92,147,360  ريال
43 امیررضا درهمی 92,099,670  ريال
44 مينا سياپوش فر 91,464,380  ريال
45 حسن ایزدی 91,264,340  ريال
46 عاطفه مظفری 85,478,370  ريال
47 شکرالله دلشاد 83,383,160  ريال
48 فاطمه دریانورد 82,170,500  ريال
49 لیلا محمدی شمس آبادی 82,004,580  ريال
50 فلورا قبلهءروادانق 81,682,380  ريال
51 بهنام یاری قلی 81,678,820  ريال
52 مهسا قاسمی 81,641,930  ريال
53 احمد امیدعلی 81,275,780  ريال
54 روح انگیز تبیانیان 81,133,580  ريال
55 اکرم آوند 81,003,180  ريال
56 مریم سلماسی 80,947,420  ريال
57 ندا نيازاده 80,775,310  ريال
58 فریبا مرادی 79,593,500  ريال
59 آرمان برگزیده 78,614,940  ريال
60 پارسا هادی زاده 78,205,000  ريال
61 مصطفی رفیعی 78,070,210  ريال
62 محمد علی عباسی ولدانی 78,006,420  ريال
63 محمد جواد امیرآبادی 77,615,330  ريال
64 مصطفی دوستی 77,327,410  ريال
65 شهلا اميرجاني 76,701,590  ريال
66 وحید روحانی 75,837,780  ريال
67 کبری واعظی 74,831,260  ريال
68 ملیحه قاسمی 74,714,100  ريال
69 مجتبی برجی 73,885,050  ريال
70 خدیجه مرادی جلال 73,767,960  ريال
71 زهرا قویدل 73,699,510  ريال
72 زهرا محمدی 73,614,940  ريال
73 جواد خادمی 73,377,850  ريال
74 محمدرضا صرامی 73,368,680  ريال
75 انسیه پیوندی نجار 72,990,610  ريال
76 شاهین داودی 72,965,860  ريال
77 زینب طرقی 72,120,000  ريال
78 امیر گوهری 71,448,400  ريال
79 مهدی اقایی 71,399,830  ريال
80 برات قربانی چرمی 71,018,680  ريال
81 طیبه کیانی 70,929,570  ريال
82 زینب رزاق 70,845,600  ريال
83 نرگس غنیمی 70,806,750  ريال
84 پروين تيمورخواه 70,678,110  ريال
85 حسین مرادی 70,590,900  ريال
86 زهرا حسینی راهدار 70,584,020  ريال
87 پیام صوفی 70,452,380  ريال
88 فاطمه نیک نژاد بیله درق 70,114,710  ريال
89 عطیه میرآقاجانی 69,672,840  ريال
90 الهام تهرانی 69,504,150  ريال
91 زهرا طبقه آستانی 69,348,820  ريال
92 معصومه پالیزپیشه 69,183,330  ريال
93 محترم ابوجعفری 69,082,860  ريال
94 حنانه فراهی نژاد 68,692,120  ريال
95 سارا خیرخواه 67,818,090  ريال
96 زهرا احمدی حقیقی 67,548,100  ريال
97 نوید نقش 67,173,470  ريال
98 الهه محمدعلی خان اشتیانی 67,031,760  ريال
99 حسن حبیبی 66,699,320  ريال
100 راضیه راجی 66,624,680  ريال