برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 سارا جهانی کمجانی 113,022,400  ريال
2 امید امانی امین اباد 93,398,200  ريال
3 حسن رهنما 80,265,540  ريال
4 مهسا قاسمی 72,312,260  ريال
5 عباس رمضانی 65,561,520  ريال
6 شقایق باقری کاهکش 59,146,850  ريال
7 مسعود رئیسی 54,797,280  ريال
8 زهرا جوزق کار 53,703,740  ريال
9 علی برازنده 50,175,620  ريال
10 فرشاد طهماسبی 49,513,560  ريال
11 فاطمه سادات زجاج مطلق 40,305,080  ريال
12 بابک فلاح 35,648,980  ريال
13 الهه عباسی 34,714,820  ريال
14 آرش برگزیده 33,978,140  ريال
15 فرشاد مرادی بشلی 32,993,310  ريال
16 زهرا ربانی 32,596,420  ريال
17 زینت شیروانی جوزدانی 32,337,690  ريال
18 ریحانه قنبری 27,828,430  ريال
19 محمد رضا فهیم نژاد 27,691,610  ريال
20 بتول چوپانی 27,671,410  ريال
21 مهدی اقایی 26,950,790  ريال
22 فرزانه کارگر نعمتی 26,411,820  ريال
23 زهرا زیبافرد 26,116,370  ريال
24 حمیده حمیدی خواه 25,915,540  ريال
25 پارمیدا فنی 25,813,970  ريال
26 شهلا اميرجاني 25,469,930  ريال
27 نرگس غنیمی 25,258,980  ريال
28 سمانه آقازاده 25,178,300  ريال
29 مریم اسمعیلی دهاقانی 24,775,160  ريال
30 زهرا قویدل 23,965,340  ريال
31 فاطمه شمسی 23,873,060  ريال
32 محمود علی نژاد 23,144,250  ريال
33 مرضيه قاسمي 23,140,980  ريال
34 محمدرضا آقاپور سعید خانلو 22,850,740  ريال
35 وحید شیخی 22,636,770  ريال
36 محمد علی عباسی ولدانی 22,431,840  ريال
37 مهناز باستانی 21,887,540  ريال
38 الناز زاغیان 21,660,350  ريال
39 نرجس مندعلی زاده 21,643,950  ريال
40 شیرین کاویانی انرجانی 21,284,390  ريال
41 زینب طرقی 21,230,700  ريال
42 حسين آقايى 21,094,540  ريال
43 الهام صالحیان کبیر 20,941,510  ريال
44 اصغر عنایتی 20,897,440  ريال
45 منوچهر صالحی 20,415,600  ريال
46 سمیه روزبهانی 20,288,040  ريال
47 شیما محمدی 20,235,580  ريال
48 فاطمه خسروابادی 20,206,950  ريال
49 حسن حبیبی 20,119,390  ريال
50 مهیار قاسم زاده رضایی 19,951,310  ريال
51 لیدا توانگران 19,936,550  ريال
52 بهاره قاسمی بردنجانی 19,916,810  ريال
53 فرناز شعبانپور 19,634,460  ريال
54 آرزو اردمه 19,177,310  ريال
55 مائده طرفی 19,141,450  ريال
56 محمد علی صدقی 19,088,650  ريال
57 فریبا قوی روح 18,887,780  ريال
58 محمد مهدی امیدیان 18,770,500  ريال
59 مهسا شاه حسینی 18,572,820  ريال
60 شیوا بابایی نوران 18,547,680  ريال
61 نوید نقش 18,507,840  ريال
62 ملیحه چایی چی 18,329,550  ريال
63 محمد رشیدی 18,326,370  ريال
64 سمیه شریفیان 18,179,430  ريال
65 زهرا لواف زاده 17,515,150  ريال
66 محدثه احیا 17,332,260  ريال
67 ساره فتاحی کثیری 17,264,150  ريال
68 حامد اثباتی 17,151,570  ريال
69 آرمان برگزیده 17,034,370  ريال
70 تانیا کامیابی 16,816,300  ريال
71 مجتبی برجی 16,784,910  ريال
72 مرجان جرجانی 16,494,050  ريال
73 شکرالله دلشاد 16,323,310  ريال
74 راحله پاگرد 16,223,250  ريال
75 امیر عرفانی اصل 16,198,110  ريال
76 زهرا علی آبادی 16,158,310  ريال
77 زهرا میرجلیلی 16,149,230  ريال
78 محترم ابوجعفری 16,125,970  ريال
79 انور عبدی 16,073,290  ريال
80 فاخته سعیدی 15,928,710  ريال
81 عفت السادات حسینی 15,922,830  ريال
82 مهران خسروکیانی 15,827,660  ريال
83 ژانا سینانیان 15,750,980  ريال
84 مسعود رحیمی دشت آبادی 15,693,850  ريال
85 مهران آوری 15,595,120  ريال
86 فائزه متقی حمامی 15,383,660  ريال
87 مجتبی ساقی 15,335,640  ريال
88 سمانه قنبری 15,281,890  ريال
89 الهام جدید ساز 15,120,450  ريال
90 مرضیه قاسمی 15,083,780  ريال
91 مژگان سلیمانیان بهنمیری 15,036,860  ريال
92 ابوالفضل کبیرزاده 14,975,450  ريال
93 منا گوهری 14,922,940  ريال
94 محمد دلشاد 14,790,310  ريال
95 محمود نظری 14,753,680  ريال
96 محمذرضا بیگی 14,628,140  ريال
97 اکرم مهردادی 14,535,890  ريال
98 نیلوفر دیبلی 14,393,860  ريال
99 زهره زارع ده آبادی 14,383,010  ريال
100 ابراهیم حسین پور 14,370,240  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 بتول چوپانی 669,238,800  ريال
2 فرشاد مرادی بشلی 654,004,000  ريال
3 محمود نظری 617,717,800  ريال
4 ریحانه قنبری 580,187,300  ريال
5 سارا جهانی کمجانی 573,253,800  ريال
6 مهسا قاسمی 547,515,400  ريال
7 فاطمه شمسی 517,917,100  ريال
8 نوید نقش 489,861,700  ريال
9 فاطمه سادات زجاج مطلق 428,706,200  ريال
10 زهرا جوزق کار 407,808,800  ريال
11 ستاره قنبری 378,660,400  ريال
12 آرش برگزیده 349,715,400  ريال
13 علی برازنده 348,134,500  ريال
14 نعیمه پورذوالفقار 338,413,300  ريال
15 محمد جواد رضایی 335,912,700  ريال
16 علی چلنگر 332,264,100  ريال
17 ندا طالبی 329,811,000  ريال
18 الهه عباسی 317,624,000  ريال
19 ناهید سادات یاسینی 289,869,100  ريال
20 محمدرضا آقاپور سعید خانلو 284,753,900  ريال
21 امید امانی امین اباد 279,950,400  ريال
22 مهری مدیحی 279,740,000  ريال
23 غلامرضا خبازیان بافقی 268,335,500  ريال
24 مژگان سلیمانیان بهنمیری 261,158,000  ريال
25 مهسا شاه حسینی 260,430,200  ريال
26 مسعود رئیسی 256,882,100  ريال
27 سپهر اکبریان 253,991,800  ريال
28 محترم ابوجعفری 245,844,100  ريال
29 فاطمه دریانورد 241,977,100  ريال
30 محمد آتش پرور 241,493,600  ريال
31 سمانه آقازاده 239,840,000  ريال
32 مهناز باستانی 239,775,400  ريال
33 پريسا كرمى 237,796,800  ريال
34 نسترن طالبی 236,339,000  ريال
35 حمیده حمیدی خواه 229,372,200  ريال
36 سامان اسماعیل پور 226,228,200  ريال
37 سمانه قنبری 225,179,000  ريال
38 محمد رضا فهیم نژاد 224,172,900  ريال
39 سمیه کیان ارثی 222,460,100  ريال
40 طیبه الهیان 216,201,000  ريال
41 فاطمه رفیعی 215,738,300  ريال
42 مهدی اقایی 213,183,000  ريال
43 مائده طرفی 212,318,500  ريال
44 مرجان جرجانی 211,981,400  ريال
45 مریم سلماسی 211,928,200  ريال
46 آرمان برگزیده 211,413,500  ريال
47 فائزه متقی حمامی 209,235,500  ريال
48 الهه با شکوه 208,571,200  ريال
49 یاسمن طالبی 207,467,900  ريال
50 محمدرضا صرامی 205,953,000  ريال
51 انسیه پیوندی نجار 205,946,200  ريال
52 امیر حسین زحمت کش 205,236,400  ريال
53 سحر محمدجعفرى 204,642,800  ريال
54 فرشاد طهماسبی 203,013,800  ريال
55 فاطمه داوری 202,940,400  ريال
56 صابر حقیقی نجف آبادی 201,555,500  ريال
57 فرزانه کارگر نعمتی 201,273,700  ريال
58 الهه جباری 199,556,500  ريال
59 عاطفه مظفری 198,969,100  ريال
60 زهرا کریمی 198,905,000  ريال
61 هاجر رفیعی 198,093,500  ريال
62 الهام صالحیان کبیر 196,443,200  ريال
63 زهرا قویدل 195,228,900  ريال
64 زینب طرقی 190,079,700  ريال
65 ساناز اسداللهی 188,655,700  ريال
66 محمد علی عباسی ولدانی 187,176,100  ريال
67 زهرا ربانی 186,377,600  ريال
68 زهرا احمدی حقیقی 185,181,600  ريال
69 احمد امیدعلی 183,714,800  ريال
70 محیا بختیاری 182,980,100  ريال
71 ربیع قلی پور 181,931,700  ريال
72 آرزو طحان پور اردکانی 181,426,400  ريال
73 ماهرخ مخبری 179,562,700  ريال
74 محمد افسری 176,946,500  ريال
75 حمیده ربانی 176,784,100  ريال
76 وحید شیخی 176,577,500  ريال
77 محدثه احیا 174,374,100  ريال
78 حمید روحانی 173,790,000  ريال
79 سید آرین روحانی سراجی 172,029,400  ريال
80 یوسف کریمیان 171,948,300  ريال
81 پری ناز تجلی 171,707,700  ريال
82 هما دوستی 171,171,300  ريال
83 علی خورشیدی 169,114,100  ريال
84 الهه شیرازی 168,684,700  ريال
85 حانیه توحیدی 168,293,000  ريال
86 مجتبی ساقی 167,860,300  ريال
87 زهرا زیبافرد 165,100,900  ريال
88 نگين هندي 163,016,100  ريال
89 شهلا اميرجاني 162,972,000  ريال
90 شکرالله دلشاد 160,248,300  ريال
91 منا شریفی پور 160,005,900  ريال
92 آرزو اردمه 159,559,000  ريال
93 بابک فلاح 159,434,800  ريال
94 مونا احمدی 157,489,900  ريال
95 زهرا زارعی 157,086,500  ريال
96 فاطمه نیک نژاد بیله درق 154,252,600  ريال
97 ‍‍‍پویا قادری 153,353,200  ريال
98 مجید روحانی 152,168,800  ريال
99 لیلا حیدریان 151,829,100  ريال
100 مهسا بختیاری 150,971,400  ريال

درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

بتول چوپانی 669,238,800  ريال
فرشاد مرادی بشلی 654,004,000  ريال
محمود نظری 617,717,800  ريال
ریحانه قنبری 580,187,300  ريال
سارا جهانی کمجانی 573,253,800  ريال
سارا جهانی کمجانی 113,022,400  ريال
امید امانی امین اباد 93,398,200  ريال
حسن رهنما 80,265,540  ريال
مهسا قاسمی 72,312,260  ريال
عباس رمضانی 65,561,520  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١