برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 بتول چوپانی 308,142,400  ريال
2 فرشاد مرادی بشلی 303,735,400  ريال
3 ریحانه قنبری 259,178,200  ريال
4 فاطمه شمسی 233,417,800  ريال
5 محمود نظری 231,972,000  ريال
6 ستاره قنبری 220,928,100  ريال
7 سارا جهانی کمجانی 217,402,100  ريال
8 مهسا قاسمی 205,353,300  ريال
9 فاطمه سادات زجاج مطلق 184,476,500  ريال
10 آرش برگزیده 174,961,600  ريال
11 نوید نقش 167,383,600  ريال
12 علی برازنده 165,047,500  ريال
13 محمدرضا آقاپور سعید خانلو 139,073,600  ريال
14 مهسا شاه حسینی 138,094,700  ريال
15 الهه عباسی 135,192,200  ريال
16 امیر حسین زحمت کش 126,358,400  ريال
17 محمد جواد رضایی 118,034,500  ريال
18 ياسمين صمدى 117,806,700  ريال
19 مهری مدیحی 116,336,100  ريال
20 مائده طرفی 115,833,700  ريال
21 الهه جباری 114,984,100  ريال
22 فاطمه فخرالدینی 114,285,100  ريال
23 ندا طالبی 111,718,200  ريال
24 محترم ابوجعفری 110,613,300  ريال
25 فاطمه دریانورد 108,313,100  ريال
26 سمیه کیان ارثی 107,145,700  ريال
27 انسیه پیوندی نجار 103,625,000  ريال
28 امید امانی امین اباد 100,762,100  ريال
29 آرزو طحان پور اردکانی 100,710,300  ريال
30 ناهید سادات یاسینی 97,257,860  ريال
31 سمانه قنبری 96,608,940  ريال
32 مهناز باستانی 96,453,660  ريال
33 الهام صالحیان کبیر 95,596,080  ريال
34 نسترن طالبی 95,426,680  ريال
35 رضا ایزانلو 93,864,110  ريال
36 مژگان سلیمانیان بهنمیری 92,468,130  ريال
37 الهه شیرازی 92,133,160  ريال
38 پريسا كرمى 89,489,830  ريال
39 یاسمن طالبی 89,157,620  ريال
40 حمیده حمیدی خواه 87,797,730  ريال
41 ‍‍‍پویا قادری 86,489,970  ريال
42 محمد آتش پرور 86,356,000  ريال
43 منا شریفی پور 84,746,270  ريال
44 ساناز ورامینی 84,346,990  ريال
45 لیلا حیدریان 80,648,150  ريال
46 مسعود رئیسی 80,261,900  ريال
47 زهرا کریمی 79,360,740  ريال
48 محمد علی عباسی ولدانی 78,310,640  ريال
49 آرمان برگزیده 77,099,820  ريال
50 شیوا پری در 76,878,940  ريال
51 سامان اسماعیل پور 75,914,280  ريال
52 پری ناز تجلی 74,937,390  ريال
53 الهه با شکوه 74,887,490  ريال
54 مرجان جرجانی 74,665,120  ريال
55 سحر محمدجعفرى 74,342,460  ريال
56 ماهرخ مخبری 72,666,540  ريال
57 عاطفه مظفری 72,390,200  ريال
58 ربیع قلی پور 72,055,260  ريال
59 سیده مریم هاشم نژاد کناری 71,201,200  ريال
60 صابر حقیقی نجف آبادی 70,145,860  ريال
61 محدثه احیا 69,734,110  ريال
62 شکرالله دلشاد 69,320,100  ريال
63 علی حسنی باغی 68,421,370  ريال
64 سعید دهش 68,383,270  ريال
65 حانیه توحیدی 68,298,660  ريال
66 زهرا احمدی حقیقی 67,654,590  ريال
67 فائزه متقی حمامی 67,320,610  ريال
68 رسول فروغی فر 66,657,400  ريال
69 محمد افسری 66,008,910  ريال
70 سمانه آقازاده 65,426,440  ريال
71 مونا احمدی 65,409,660  ريال
72 فاطمه داوری 65,266,760  ريال
73 علی خورشیدی 64,918,820  ريال
74 فواد خسروی 64,296,370  ريال
75 منصوره بهادربهاری 64,281,500  ريال
76 فاطمه شفیعیان 63,993,670  ريال
77 مریم اکبری 63,525,000  ريال
78 آرزو کورنگ بهشتی 63,468,290  ريال
79 نعیمه پورذوالفقار 63,324,590  ريال
80 محیا بختیاری 62,906,260  ريال
81 محمد رضا فهیم نژاد 62,822,880  ريال
82 فرشته اقاجانی فرد 62,049,110  ريال
83 سولماز درعلی بنی 61,623,300  ريال
84 زهرا زارعی 61,534,820  ريال
85 زینب طرقی 61,520,500  ريال
86 صلاح عبدالله زاده 61,124,140  ريال
87 محمد رضا زارعی 60,995,320  ريال
88 هاجر رفیعی 60,817,610  ريال
89 سحر سعادت 60,360,780  ريال
90 پارمیدا فنی 59,815,260  ريال
91 سجاد کرمی 59,561,280  ريال
92 ساناز اسداللهی 59,048,730  ريال
93 محبوبه خدادادی 58,578,310  ريال
94 هما دوستی 58,577,000  ريال
95 سهیلا سهیلی 57,972,400  ريال
96 زهرا ربانی 57,950,500  ريال
97 مائده مظهری 57,841,200  ريال
98 نسرین انوریان فرد 57,840,660  ريال
99 نگين هندي 57,839,920  ريال
100 مجید روحانی 56,361,350  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 بتول چوپانی 308,142,400  ريال
2 فرشاد مرادی بشلی 303,735,400  ريال
3 ریحانه قنبری 259,178,200  ريال
4 فاطمه شمسی 233,417,800  ريال
5 محمود نظری 231,972,000  ريال
6 ستاره قنبری 220,928,100  ريال
7 سارا جهانی کمجانی 217,402,100  ريال
8 مهسا قاسمی 205,353,300  ريال
9 فاطمه سادات زجاج مطلق 184,476,500  ريال
10 آرش برگزیده 174,961,600  ريال
11 نوید نقش 167,383,600  ريال
12 علی برازنده 165,047,500  ريال
13 محمدرضا آقاپور سعید خانلو 139,073,600  ريال
14 مهسا شاه حسینی 138,094,700  ريال
15 الهه عباسی 135,192,200  ريال
16 امیر حسین زحمت کش 126,358,400  ريال
17 محمد جواد رضایی 118,034,500  ريال
18 ياسمين صمدى 117,806,700  ريال
19 مهری مدیحی 116,336,100  ريال
20 مائده طرفی 115,833,700  ريال
21 الهه جباری 114,984,100  ريال
22 فاطمه فخرالدینی 114,285,100  ريال
23 ندا طالبی 111,718,200  ريال
24 محترم ابوجعفری 110,613,300  ريال
25 فاطمه دریانورد 108,313,100  ريال
26 سمیه کیان ارثی 107,145,700  ريال
27 انسیه پیوندی نجار 103,625,000  ريال
28 امید امانی امین اباد 100,762,100  ريال
29 آرزو طحان پور اردکانی 100,710,300  ريال
30 ناهید سادات یاسینی 97,257,860  ريال
31 سمانه قنبری 96,608,940  ريال
32 مهناز باستانی 96,453,660  ريال
33 الهام صالحیان کبیر 95,596,080  ريال
34 نسترن طالبی 95,426,680  ريال
35 رضا ایزانلو 93,864,110  ريال
36 مژگان سلیمانیان بهنمیری 92,468,130  ريال
37 الهه شیرازی 92,133,160  ريال
38 پريسا كرمى 89,489,830  ريال
39 یاسمن طالبی 89,157,620  ريال
40 حمیده حمیدی خواه 87,797,730  ريال
41 ‍‍‍پویا قادری 86,489,970  ريال
42 محمد آتش پرور 86,356,000  ريال
43 منا شریفی پور 84,746,270  ريال
44 ساناز ورامینی 84,346,990  ريال
45 لیلا حیدریان 80,648,150  ريال
46 مسعود رئیسی 80,261,900  ريال
47 زهرا کریمی 79,360,740  ريال
48 محمد علی عباسی ولدانی 78,310,640  ريال
49 آرمان برگزیده 77,099,820  ريال
50 شیوا پری در 76,878,940  ريال
51 سامان اسماعیل پور 75,914,280  ريال
52 پری ناز تجلی 74,937,390  ريال
53 الهه با شکوه 74,887,490  ريال
54 مرجان جرجانی 74,665,120  ريال
55 سحر محمدجعفرى 74,342,460  ريال
56 ماهرخ مخبری 72,666,540  ريال
57 عاطفه مظفری 72,390,200  ريال
58 ربیع قلی پور 72,055,260  ريال
59 سیده مریم هاشم نژاد کناری 71,201,200  ريال
60 صابر حقیقی نجف آبادی 70,145,860  ريال
61 محدثه احیا 69,734,110  ريال
62 شکرالله دلشاد 69,320,100  ريال
63 علی حسنی باغی 68,421,370  ريال
64 سعید دهش 68,383,270  ريال
65 حانیه توحیدی 68,298,660  ريال
66 زهرا احمدی حقیقی 67,654,590  ريال
67 فائزه متقی حمامی 67,320,610  ريال
68 رسول فروغی فر 66,657,400  ريال
69 محمد افسری 66,008,910  ريال
70 سمانه آقازاده 65,426,440  ريال
71 مونا احمدی 65,409,660  ريال
72 فاطمه داوری 65,266,760  ريال
73 علی خورشیدی 64,918,820  ريال
74 فواد خسروی 64,296,370  ريال
75 منصوره بهادربهاری 64,281,500  ريال
76 فاطمه شفیعیان 63,993,670  ريال
77 مریم اکبری 63,525,000  ريال
78 آرزو کورنگ بهشتی 63,468,290  ريال
79 نعیمه پورذوالفقار 63,324,590  ريال
80 محیا بختیاری 62,906,260  ريال
81 محمد رضا فهیم نژاد 62,822,880  ريال
82 فرشته اقاجانی فرد 62,049,110  ريال
83 سولماز درعلی بنی 61,623,300  ريال
84 زهرا زارعی 61,534,820  ريال
85 زینب طرقی 61,520,500  ريال
86 صلاح عبدالله زاده 61,124,140  ريال
87 محمد رضا زارعی 60,995,320  ريال
88 هاجر رفیعی 60,817,610  ريال
89 سحر سعادت 60,360,780  ريال
90 پارمیدا فنی 59,815,260  ريال
91 سجاد کرمی 59,561,280  ريال
92 ساناز اسداللهی 59,048,730  ريال
93 محبوبه خدادادی 58,578,310  ريال
94 هما دوستی 58,577,000  ريال
95 سهیلا سهیلی 57,972,400  ريال
96 زهرا ربانی 57,950,500  ريال
97 مائده مظهری 57,841,200  ريال
98 نسرین انوریان فرد 57,840,660  ريال
99 نگين هندي 57,839,920  ريال
100 مجید روحانی 56,361,350  ريال