ثبت نارضایتی بازاریاب از شرکت

مشخصات بازاریاب

 
نام :
نام خانوادگی :
 
کد ملی :
ایمیل
 
شماره همراه
کد واحد مربوط به بازاریاب
 
دلایل مربوط به اعلام نارضایتی از شرکت