دفتر حساب؛ امکان جدید در دفاتر کاری

دوشنبه 03 مهر 1396 / 0 نظر
#

دفتر حساب؛ امکان جدید در دفاتر کاری

 

 

 

 

 

 

 

در سایت جدید نیوشانیک که از روز شنبه، 25 شهریور ماه 96، در دسترس بازارسازان عزیز قرار گرفته، امکان جدیدی تحت عنوان «دفتر حساب» اضافه شده است.

 

در این بخش، به منظور  شفاف سازی بیشتر و رفع هر گونه ابهام، ‏کلیه تراکنش های مالی بازارساز و شرکت قابل مشاهده است. عددی که در «مانده حساب بستانکار» ثبت شده است، عدد خالص دریافتی شخص بازارساز است و در واقع، مجموع مبلغ برگشت از فروش و پورسانت دریافتی اوست که در ابتدای ماه بعد به حساب وی واریز می شود. این عدد می تواند مثبت، منفی یا صفر باشد.

 

عدد مثبت نشان دهنده مجموع مبلغ برگشت از فروش و پورسانت فرد است که هنوز پرداخت نشده است.

با پرداخت این مبلغ، مانده حساب به صفر تغییر خواهد کرد.

عدد منفی نشان دهنده بدهی شخص بازاریاب به شرکت است.

 

 

1. ترتیب بروزرسانی مبالغ در دفتر حساب:

 

1. شناسایی برگشت از فروش های ثبت شده توسط صاحب جایگاه، مشتریان او و یا اعضای زیرمجموعه اش.

کلیه برگشت از فروش ها در همان ماه شناسایی خواهند شد و در دفاتر حساب ثبت می شوند. (توضیحات تکمیل در این زمینه، در ادامه آورده شده است.)

 

2. شناسایی پورسانت ها.

با پایان یافتن ماه، پورسانت ها محاسبه و در ابتدای ماه بعد، در دفتر حساب قابل مشاهده هستند.

 

3. پرداخت مانده حساب

مانده حساب در واقع مجموع مبلغ پورسانت و برگشت از فروش است که در روزهای ابتدایی ماه به حساب بازارساز واریز می شود.

پس از پرداخت این مبلغ، مانده حساب صفر خواهد شد.

 

چه زمانی مانده حساب یک عدد منفی را نشان می دهد؟ علامت منفی نشان دهنده بدهی بازاریاب به شرکت است. در این صورت، پرداختی از طرف شرکت صورت نمی گیرد.

مبلغ قابل دریافت بازارساز از مبلغ بدهی او کسر می گردد، رقم بدهی کاهش می یابد و یا به صفر تبدیل می شود.

 

 

 

2. شناسایی برگشت از فروش:

 

همان طور که در بند 2-3 اطلاعیه «توضیحات تکمیلی: پروسه برگشت از فروش» مورخ 28/06/1396 آمده است کلیه پورسانت های پرداخت شده در ازای کالاهای مرجوعی - که به سطوح بالاسری فرد پرداخت شده است - از پورسانت ‏افراد بالاسری مرجوع کننده کسر خواهد شد. در این صورت:

 

1-2. اگر بالاسری فرد مرجوع کننده، در زمان محاسبات برگشت از فروش فعال باشد:

 

فرض کنیم یکی از اعضای زیرمجموعه ی او فاکتوری را مرجوع کرده است و پورسانت عملکرد گروهی از حساب فرد کسر شده است.

- در صورتی که «پورسانت عملکرد گروهی کسر شده» کمتر از عدد پورسانت این ماه فرد بالاسری باشد، این عدد از مبلغ پورسانت کسر می شود و مانده حساب فرد وارد مرحله پرداخت می شود.

- در صورتی که «پورسانت عملکرد گروهی کسر شده» بیشتر از عدد پورسانت این ماه فرد بالاسری باشد، ‏مانده حساب فرد منفی خواهد شد.

 

نکته: با وجود مانده حساب منفی فرد، اگر یکی از اعضای زیرمجموعه او فاکتور دیگری را مرجوع نماید، عدد جدید به مانده حساب قبلی اضافه خواهد شد و این بخش از دفتر کاری مبلغ بدهی بیشتری را نشان می دهد. در این حالت، شرکت منتظر می ماند تا صاحب جایگاه با پورسانت (های) ماه بعد خود، بدهی خود به شرکت را پرداخت نماید.

 

 

2-2. اگر بالاسری فرد مرجوع کننده، در زمان محاسبات برگشت از فروش غیرفعال باشد.‏

 

اگر فرد بالاسری غیرفعال باشد، واجد شرایط دریافت پورسانت نیست. در این صورت، اگر یکی از اعضای زیرمجموعه اش فاکتوری را مرجوع نماید، نمی توان مبلغ پورسانت عملکرد گروهی را از بالاسری کسر کرد.

در نتیجه، زیرمجموعه (مرجوع کننده فاکتور)، در دفتر حساب خود گزینه «کسورات غیرقابل کسر از بالاسری» را مشاهده می کند و این رقم از خود مرجوع کننده کسر می شود.

 

در این حالت، مرجوع کننده جزئیات دقیق این تراکنش را در دفتر حساب خود مشاهده خواهد کرد؛ به عنوان مثال: ....... ريال بابت «کسورات غیرقابل کسر از بالاسری» فاکتور شماره «01» و شخص «الف»

 

 

 

 

مثال: دفتر حساب زیر را در نظر بگیرید:


 

شناسایی برگشت از فروش ها: ‏تا  پایان تیر ماه 96، این فرد فقط ردیف های 6، 5 و 4 را در دفتر حساب خود مشاهده می کند.

بابت برگشت از فروش فاکتورهای 442985، 442990 و 442994 که توسط اعضای زیرمجموعه او مرجوع شده است، مبلغی معادل 8.249.282 ريال از او کسر شده است (بدهی این فرد به شرکت).

 

شناسایی پورسانت: در تاریخ 2 مرداد 96 پورسانت تیر ماه این فرد شناسایی شده است (ردیف های 3 و 2). مجموع پورسانت او 10.910.621 ريال است که پس از کسر بدهی فرد از این مبلغ، رقم دریافتی او 2.661.338 ريال می شود.

 

پرداخت مانده حساب: در تاریخ 8 مرداد 96 (ردیف 1) این مبلغ به حساب او پرداخت شده است و مانده حساب او صفر شده است.

 
نظر شما

نظر با موفقیت ثبت شد. (بعد از تایید در سایت نمایش داده می شود)