توضیحات تکمیلی: مالیات بر ارزش افزوده

سه شنبه 05 دي 1396 / 0 نظر
#

 

بر اساس ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها عرضه کالا، بلکه هر نوع خدمات مانند حمل، بسته بندی و ... نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. این قانون در بند 12 ماده 12، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و ‏دریایی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته و تأکید کرده است این معافیت خدمات حمل و نقل صرفاً در ‏خصوص خدمات حمل و نقل مسافری موضوعیت دارد و معافیت یاد شده قابل تسرّی به خدمات حمل و نقل بار و کالا ‏نمی باشد.‏

 

بنابراین، به اطلاع کلیه نمایندگان فروش عزیز می رساند براساس استعلام صورت گرفته و با توجه به مفاد فوق الذکر، از ابتدای فصل جاری خدمات ارائه شده (هزینه بسته بندی، حمل و خدمات ویژه) مشمول ارزش افزوده شده اند.

 

 
نظر شما

نظر با موفقیت ثبت شد. (بعد از تایید در سایت نمایش داده می شود)