برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 280,736,205  ريال
2 آی ناز قرنجیگ 227,669,880  ريال
3 سارا خرم 222,809,480  ريال
4 فلورا قبلهءروادانق 188,715,686  ريال
5 علیرضا اصغری 166,412,929  ريال
6 فاطمه قاسمی 141,284,000  ريال
7 فاطمه همتی پور 131,362,223  ريال
8 مریم غلامی 130,175,582  ريال
9 معصومه رحیم زاده 119,445,883  ريال
10 نورجهان اکبری ارضتی 109,526,722  ريال
11 فريبا حبيب پور كهي 107,572,153  ريال
12 عاطفه چوب دار 104,307,917  ريال
13 سید محسن ناظری 103,799,716  ريال
14 شهربانو سلیمانیان 101,430,230  ريال
15 زهره احمدى پور 98,340,948  ريال
16 علی کهکشان 96,695,127  ريال
17 علی اصغر صفا 91,919,738  ريال
18 زهره احمدی 91,358,653  ريال
19 زهرا ملحان 90,640,033  ريال
20 مجتبی پیران 87,475,123  ريال
21 میلاد گراوندی 84,568,998  ريال
22 زهره دهقانی تفتی 81,546,460  ريال
23 هدیه نقیلو 81,097,277  ريال
24 حسین احمدپور بیجارگاه 80,245,551  ريال
25 شيوا قاسمي 79,163,762  ريال
26 منیره داورزنی 79,066,865  ريال
27 سمیه وحدتی ترکها 76,927,438  ريال
28 سیده افسانه قارین 76,620,613  ريال
29 جواد باقری 74,734,198  ريال
30 مریم رمضانی 74,004,813  ريال
31 عزت زارع ده آبادی 73,761,520  ريال
32 محمدهادی هاشمی 73,746,470  ريال
33 ناصر معراجی لرد 71,025,790  ريال
34 امید اسماعیلی 70,020,601  ريال
35 سکینه احمدیان مسک 69,814,731  ريال
36 مهرنوش جعفری 69,174,383  ريال
37 سمیه احمدی 67,990,119  ريال
38 نرجس مقدم پاشا 67,723,717  ريال
39 فهیمه حسن 66,948,697  ريال
40 فاطمه غلامي 66,722,646  ريال
41 ستاره قنبری 65,624,602  ريال
42 لیلا حسینی نیا شلمانی 65,612,307  ريال
43 فرزین سیاح بابایی 65,196,760  ريال
44 محمدصادق شکفته 65,176,551  ريال
45 پرستو مجتبایی 65,067,540  ريال
46 زهرا يوسفي 64,077,556  ريال
47 آریا عباسی راد 63,610,272  ريال
48 بهنام پورپاريزي 63,485,198  ريال
49 آمنه معنوی شاد 63,311,532  ريال
50 یاسمن خطیبی رودبارسرا 62,952,373  ريال
51 سعيد ماهي گير 62,734,347  ريال
52 زینب علیزاده 62,471,970  ريال
53 میلاد اسماعیلی 61,947,259  ريال
54 زهرا جمشيدي يوشي 61,947,214  ريال
55 مریم زمانی 61,943,147  ريال
56 نفیسه روحانی 61,664,623  ريال
57 شیرین سادات قائم مقامی 61,586,817  ريال
58 ياسر علي نژاد 61,493,251  ريال
59 فاطمه سلیمانی 61,483,052  ريال
60 منيژه نوری بز آباد 60,970,307  ريال
61 منا مرادی 60,883,708  ريال
62 زهرا شفیعی 60,522,253  ريال
63 سپیده فرهادی سدهی 59,948,692  ريال
64 فاطمه شیری 59,279,282  ريال
65 مریم طبی ممتاز 58,859,136  ريال
66 مهتاب سیدمرتضائی 58,661,330  ريال
67 الهام سنگ سفیدی 56,889,260  ريال
68 فاطمه آبکار 56,828,697  ريال
69 ایمان نجف نیا 56,578,338  ريال
70 سیده رکسانا موسوی 56,445,263  ريال
71 كاوه فتحي 56,441,137  ريال
72 زهرا صفائيان 56,380,582  ريال
73 مسعود ایران نژاد 56,053,635  ريال
74 محدثه استوار کلاکوب 55,881,150  ريال
75 زهرا كريميان 55,730,703  ريال
76 سمیه گرامی پور 55,674,183  ريال
77 تکتم اسدی 55,492,541  ريال
78 روح انگیز نیکخواه 55,411,816  ريال
79 دانیال مرتضائی 55,310,848  ريال
80 مریم نبی زاده 54,866,813  ريال
81 زینب قاضی زاده 54,814,384  ريال
82 صوفیا مهدی زاده 53,951,592  ريال
83 ياسمن اسدپور 53,938,388  ريال
84 سمیه عامری 53,631,604  ريال
85 محسن رضائی 53,462,071  ريال
86 مریم امامی 53,288,497  ريال
87 سمیه شرفی 53,284,440  ريال
88 مهری محمدیان قصری 53,256,217  ريال
89 سمانه حافظی 53,077,452  ريال
90 نسترن شیرازی 52,880,806  ريال
91 هاجر الهیان کیکانلو 52,864,668  ريال
92 نفیسه عربی زاده 52,384,241  ريال
93 خلیل خیری سیلاب 52,332,145  ريال
94 لیلا سعیدی 52,230,879  ريال
95 محدثه فضلی 52,190,527  ريال
96 سیاوش حبیب الهی 52,190,510  ريال
97 زینب فخر فرجی 52,158,220  ريال
98 نگین یوسفی 52,119,299  ريال
99 مهدیه مخدومی میبدی 52,020,943  ريال
100 محبوبه علیجانی 51,883,709  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 520,269,840  ريال
2 سارا خرم 328,027,639  ريال
3 علیرضا اصغری 320,288,944  ريال
4 معصومه رحیم زاده 319,750,845  ريال
5 فاطمه همتی پور 309,469,410  ريال
6 فريبا حبيب پور كهي 299,765,629  ريال
7 فلورا قبلهءروادانق 288,903,671  ريال
8 نعیمه پورذوالفقار 268,254,525  ريال
9 آی ناز قرنجیگ 232,552,818  ريال
10 جواد باقری 224,777,336  ريال
11 شهربانو سلیمانیان 219,600,640  ريال
12 زهرا شفیعی 210,679,442  ريال
13 زینب وحیدنیا 210,312,080  ريال
14 نسترن شیرازی 209,956,973  ريال
15 سپیده نکوکار 203,448,960  ريال
16 عاطفه چوب دار 193,299,616  ريال
17 آمنه معنوی شاد 185,167,006  ريال
18 فرناز بخشیان کاشانی 177,688,536  ريال
19 معصومه آهنی 174,026,189  ريال
20 شیرین سادات قائم مقامی 172,888,900  ريال
21 امیر آسیائی 171,785,729  ريال
22 فاطمه آبکار 170,934,114  ريال
23 ناصر معراجی لرد 170,708,104  ريال
24 محمدرضا صرامی 168,163,827  ريال
25 حسین احمدپور بیجارگاه 164,051,436  ريال
26 منیره داورزنی 163,677,589  ريال
27 مریم گرانمایه 160,398,303  ريال
28 علی کهکشان 158,161,947  ريال
29 لیلا اعرابی عربانی 157,883,418  ريال
30 طیبه کیانی 155,166,762  ريال
31 سمیه احمدی 155,069,779  ريال
32 مریم غلامی 154,661,829  ريال
33 فریبا پیر شبانی 154,245,222  ريال
34 سیده افسانه قارین 153,798,344  ريال
35 شيوا قاسمي 153,770,088  ريال
36 فریما محمدیان امیری 153,458,677  ريال
37 امید اسماعیلی 152,454,071  ريال
38 حسین ظریف دادخواه نیک روز 149,212,561  ريال
39 صفورا بهمنی 147,370,157  ريال
40 افسانه اشگانی اقبلاغ 146,801,220  ريال
41 كاوه فتحي 146,693,670  ريال
42 سعيد ماهي گير 146,407,047  ريال
43 فاطمه قاسمی 146,390,430  ريال
44 آریا عباسی راد 146,261,641  ريال
45 امید فاتحی 145,301,021  ريال
46 زهره احمدی 143,327,154  ريال
47 زهرا جمشيدي يوشي 143,139,569  ريال
48 محمدجواد اسدی جوزانی 143,056,635  ريال
49 مریم رمضانی 142,697,336  ريال
50 یاسمن خطیبی رودبارسرا 142,640,903  ريال
51 نيلوفر زرندي 140,586,164  ريال
52 نرگس اصفهانی 139,911,637  ريال
53 الهام بشارت ده 139,896,245  ريال
54 هدیه نقیلو 138,600,037  ريال
55 زینب علیزاده 138,043,022  ريال
56 نرجس مقدم پاشا 137,368,906  ريال
57 تکتم اسدی 135,830,923  ريال
58 سکینه احمدیان مسک 134,591,677  ريال
59 امیر بهادربهاری 132,994,317  ريال
60 محدثه فضلی 132,383,656  ريال
61 فهيمه فريدوني 132,230,202  ريال
62 رضا میرزائی محمودآبادی 132,028,335  ريال
63 معصومه عبداله زاده کسرینه 131,990,845  ريال
64 زهرا ملحان 131,784,939  ريال
65 فهیمه حسن 131,189,117  ريال
66 مینا سلطانی جلفان 131,132,284  ريال
67 نورجهان اکبری ارضتی 130,801,226  ريال
68 فاطمه غلامي 130,377,386  ريال
69 آرش برگزیده 128,419,541  ريال
70 اکبر قربانی 128,232,400  ريال
71 علی محمد سجادیه 127,378,089  ريال
72 نسيم رختيانی 126,663,566  ريال
73 هنگامه بساکی 125,472,750  ريال
74 سميه عبدالله پور 125,324,132  ريال
75 زهره احمدى پور 125,257,664  ريال
76 زینب عباس نژاد 124,503,991  ريال
77 علی اصغر صفا 124,483,795  ريال
78 منا مرادی 124,326,306  ريال
79 محبوبه علیجانی 123,736,974  ريال
80 زهرا يوسفي 123,455,412  ريال
81 پرستو مجتبایی 122,873,052  ريال
82 الهام سنگ سفیدی 122,748,031  ريال
83 مهرنوش جعفری 122,212,584  ريال
84 محمدصادق شکفته 122,211,077  ريال
85 ستاره قنبری 120,850,667  ريال
86 علي ملكي زرج آباد 120,837,974  ريال
87 آزاده ایمانی 119,994,981  ريال
88 لیلا طاهرخانی 119,938,465  ريال
89 سیده رکسانا موسوی 119,151,425  ريال
90 مصطفی رفیعی 118,545,777  ريال
91 ام البنین نیستانی 118,162,277  ريال
92 یونس احمدی 118,117,891  ريال
93 زهرا كريميان 117,887,797  ريال
94 حسن قنبری یزدان آباد 117,585,035  ريال
95 فاطمه حاجی 116,998,967  ريال
96 سارا جهانی کمجانی 115,627,216  ريال
97 نفیسه روحانی 115,542,446  ريال
98 مریم امامی 114,254,789  ريال
99 مصطفی درودی 113,839,015  ريال
100 ملیحه کریمی 113,799,328  ريال