برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهره ابوالحسنی 500,502,390  ريال
2 زهرا ابوالحسنی 314,342,054  ريال
3 سمانه سهیلی نیا 304,095,520  ريال
4 مهدی آزادخانی 245,600,718  ريال
5 علی چلنگر 202,391,799  ريال
6 زهرا قویدل 180,682,595  ريال
7 فاطمه صغرا رنگریز 173,503,125  ريال
8 عاطفه چوب دار 153,045,887  ريال
9 سهراب جاهددشت ارژنه 149,307,793  ريال
10 آریو طاهری 146,879,329  ريال
11 فاطمه همتی پور 131,983,898  ريال
12 محمد کریمیان طوسی 120,677,043  ريال
13 معصومه رحیم زاده 117,831,192  ريال
14 سیده سکینه حسینی 117,201,199  ريال
15 علیرضا اصغری 115,671,600  ريال
16 فاطمه مطبوعی عیدگاهی 115,291,978  ريال
17 معصومه صحرائى 114,496,937  ريال
18 علی کهکشان 113,003,407  ريال
19 راضیه قربانیان 101,511,190  ريال
20 داود جوادی کوجانی 101,308,786  ريال
21 حمیدرضا صباغیان 101,054,035  ريال
22 علی محمد سجادیه 100,284,429  ريال
23 فريبا حبيب پور كهي 99,398,925  ريال
24 میلاد گراوندی 98,979,963  ريال
25 شهربانو سلیمانیان 92,814,066  ريال
26 مهدي فاضلي 91,593,327  ريال
27 پرستو مجتبایی 90,862,039  ريال
28 امید اسماعیلی 88,808,485  ريال
29 زهرا مهدیان 88,020,914  ريال
30 فاطمه آبکار 87,721,534  ريال
31 فرزانه ممبنی 85,362,189  ريال
32 سید حسین هاشمی بصیر 85,021,524  ريال
33 محمد عرجعلي كنگاني 84,637,201  ريال
34 فریده حسینی 83,037,072  ريال
35 قاسم رستمي 83,033,019  ريال
36 زهره احمدی 82,282,999  ريال
37 زهره دهقانی تفتی 81,613,614  ريال
38 مریم خامد 81,351,445  ريال
39 معصومه اختراعی 80,031,622  ريال
40 محمدامین خنفری 78,180,645  ريال
41 حامد نوذری 77,710,463  ريال
42 فهيمه فريدوني 75,906,095  ريال
43 سلمان راستگو 75,316,686  ريال
44 نيلوفر زرندي 75,244,026  ريال
45 سارا خرم 75,024,907  ريال
46 سید علی موسوی فشالمی 74,469,405  ريال
47 فؤاد خواجه 74,251,004  ريال
48 مریم طبی ممتاز 73,839,292  ريال
49 فلورا قبلهءروادانق 72,632,314  ريال
50 هدیه نقیلو 71,744,238  ريال
51 زهرا خليلي صدراباد 71,497,969  ريال
52 مهری مهدوی 70,954,153  ريال
53 فاطمه بهرامی 70,805,153  ريال
54 مریم امامی 69,378,754  ريال
55 محمدجواد اسدی جوزانی 69,342,381  ريال
56 دانیال فرهانیان 68,821,644  ريال
57 محمدرضا صرامی 67,364,444  ريال
58 فرزانه قائینی پور 66,819,602  ريال
59 حسین احمدپور بیجارگاه 66,218,010  ريال
60 شبنم شهبازی 65,951,602  ريال
61 سامره صالحي باورصاد 65,936,221  ريال
62 نسترن شیرازی 65,717,504  ريال
63 ايران سيد افيوني 65,580,231  ريال
64 ربیعه طاقتی احسن 64,316,728  ريال
65 زهرا فلاح 63,686,583  ريال
66 سید محمد مهدی قاضی عسگر 63,627,841  ريال
67 پریسا بصیری 63,497,224  ريال
68 صدف ماهاني 62,835,300  ريال
69 مرصاد قيامي 62,621,279  ريال
70 احلام مزرعاوی 62,455,786  ريال
71 آمنه معنوی شاد 62,266,035  ريال
72 راضیه بختی سروش 62,128,821  ريال
73 نرجس مقدم پاشا 61,842,244  ريال
74 مدینه بهزادی 61,813,973  ريال
75 لطیفه موسوی 61,675,974  ريال
76 رضا ممبینی 61,543,489  ريال
77 ستاره قنبری 61,232,706  ريال
78 مریم دهقانی بوانی 60,709,012  ريال
79 ناهید زال نژاد 60,496,146  ريال
80 خدیجه سلمانی 60,271,949  ريال
81 محسن رضائی 59,989,405  ريال
82 رویا ازله پور 59,957,119  ريال
83 سمانه حافظی 59,822,382  ريال
84 فاطمه بریم 59,543,852  ريال
85 جواد باقری 58,935,747  ريال
86 زهرا رمضانی 56,780,246  ريال
87 زينب داودي 56,764,054  ريال
88 سمانه امیدوار 56,757,810  ريال
89 مهین سلیمی مشک آبادی 56,731,791  ريال
90 امل آل بوغبیش 56,156,340  ريال
91 آرين حجة الاسلامي 55,658,087  ريال
92 سیدعلی اکبر بهنام جعفرنیا 55,653,980  ريال
93 سعید مهدیزاده 55,269,038  ريال
94 سعيد ماهي گير 55,238,185  ريال
95 حسن نجفی 55,216,866  ريال
96 سمیه همتی نجف آبادی 55,150,840  ريال
97 حسین طباخ دماوندی 54,414,642  ريال
98 بتول طالبی زرین کلائی 54,168,475  ريال
99 اکرم آوند 53,946,832  ريال
100 سکینه مفتونیان 53,910,115  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 728,841,987  ريال
2 زهره ابوالحسنی 500,502,390  ريال
3 سارا خرم 482,454,420  ريال
4 معصومه رحیم زاده 468,281,113  ريال
5 فاطمه همتی پور 445,231,660  ريال
6 علیرضا اصغری 444,643,483  ريال
7 فريبا حبيب پور كهي 427,304,379  ريال
8 فرناز بخشیان کاشانی 383,275,081  ريال
9 فلورا قبلهءروادانق 368,446,814  ريال
10 عاطفه چوب دار 352,957,629  ريال
11 زهرا ابوالحسنی 352,179,896  ريال
12 سمانه سهیلی نیا 330,813,338  ريال
13 مهدی آزادخانی 327,622,109  ريال
14 جواد باقری 319,914,099  ريال
15 شهربانو سلیمانیان 312,414,706  ريال
16 نسترن شیرازی 302,837,437  ريال
17 زهرا شفیعی 288,864,806  ريال
18 نعیمه پورذوالفقار 279,218,199  ريال
19 علی کهکشان 278,584,814  ريال
20 مریم غلامی 277,203,626  ريال
21 امید اسماعیلی 271,247,157  ريال
22 فاطمه آبکار 269,292,353  ريال
23 آمنه معنوی شاد 262,038,560  ريال
24 نيلوفر زرندي 252,225,041  ريال
25 محمدرضا صرامی 242,293,784  ريال
26 شیرین سادات قائم مقامی 238,767,825  ريال
27 حسین احمدپور بیجارگاه 235,396,059  ريال
28 زهره احمدی 235,019,705  ريال
29 ناصر معراجی لرد 234,003,578  ريال
30 مهدي فاضلي 232,325,010  ريال
31 فاطمه صغرا رنگریز 232,099,871  ريال
32 آریو طاهری 231,733,325  ريال
33 پرستو مجتبایی 228,957,486  ريال
34 حسین ظریف دادخواه نیک روز 227,843,390  ريال
35 علی محمد سجادیه 227,662,518  ريال
36 منیره داورزنی 224,159,477  ريال
37 امیر آسیائی 221,832,720  ريال
38 هدیه نقیلو 221,505,746  ريال
39 میلاد گراوندی 221,441,518  ريال
40 سمیه احمدی 219,229,086  ريال
41 محمدجواد اسدی جوزانی 218,978,836  ريال
42 سلمان راستگو 214,688,891  ريال
43 مریم طبی ممتاز 214,572,623  ريال
44 نرجس مقدم پاشا 214,114,645  ريال
45 صفورا بهمنی 212,664,510  ريال
46 فهيمه فريدوني 212,592,812  ريال
47 فریبا پیر شبانی 212,571,466  ريال
48 مریم امامی 212,419,245  ريال
49 شيوا قاسمي 212,302,270  ريال
50 زینب وحیدنیا 210,788,412  ريال
51 سپیده نکوکار 208,817,768  ريال
52 سعيد ماهي گير 208,673,123  ريال
53 زهرا جمشيدي يوشي 207,655,949  ريال
54 افسانه اشگانی اقبلاغ 204,699,636  ريال
55 علی چلنگر 204,595,837  ريال
56 مریم گرانمایه 203,712,106  ريال
57 رویا ازله پور 203,627,368  ريال
58 سکینه احمدیان مسک 203,179,232  ريال
59 طیبه کیانی 200,123,486  ريال
60 الهام سنگ سفیدی 196,542,971  ريال
61 رضا میرزائی محمودآبادی 193,620,314  ريال
62 لیلا اعرابی عربانی 192,328,581  ريال
63 فاطمه غلامي 192,320,901  ريال
64 معصومه آهنی 192,146,935  ريال
65 آریا عباسی راد 192,037,787  ريال
66 یاسمن خطیبی رودبارسرا 191,061,143  ريال
67 محدثه فضلی 189,959,123  ريال
68 ناصر زمانیان 188,768,590  ريال
69 ستاره قنبری 188,521,908  ريال
70 زهرا محمدحسنی 188,441,251  ريال
71 كاوه فتحي 188,170,743  ريال
72 لیلا طاهرخانی 187,452,277  ريال
73 سحر دهقانپور 187,060,822  ريال
74 تکتم اسدی 186,221,079  ريال
75 آزاده ایمانی 185,365,299  ريال
76 سیده افسانه قارین 185,333,042  ريال
77 مریم رمضانی 183,875,700  ريال
78 محبوبه علیجانی 183,726,358  ريال
79 زینب علیزاده 182,955,318  ريال
80 قاسم رستمي 181,835,974  ريال
81 سكينه جبارزاده 178,551,332  ريال
82 صدف ماهاني 177,828,770  ريال
83 فاطمه حاجی 177,767,471  ريال
84 کوثر گراوند 177,657,340  ريال
85 هنگامه بساکی 177,453,305  ريال
86 زینب فخر فرجی 176,916,456  ريال
87 منا مرادی 176,479,361  ريال
88 مهرنوش جعفری 176,457,760  ريال
89 سیده رکسانا موسوی 176,448,400  ريال
90 محسن رضائی 175,992,091  ريال
91 زهرا رمضانی 175,743,261  ريال
92 مهدیه مخدومی میبدی 175,607,853  ريال
93 زهره احمدى پور 174,905,381  ريال
94 بهرام داوری 173,553,944  ريال
95 فاطمه بریم 173,293,594  ريال
96 فاطمه سلیمانی 172,136,071  ريال
97 آرش برگزیده 171,914,973  ريال
98 آزاده بساکی 170,558,657  ريال
99 فهیمه حسن 169,953,533  ريال
100 علي ملكي زرج آباد 169,698,204  ريال