برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 یاسر الیکی 470,518,304  ريال
2 زهرا قویدل 303,442,988  ريال
3 آرش برگزیده 243,926,870  ريال
4 سید علیرضا هاشمی 180,882,592  ريال
5 ندا تابش مفرد 151,290,927  ريال
6 سارا جهانی کمجانی 146,713,264  ريال
7 فرشاد طهماسبی 134,674,266  ريال
8 علی کهکشان 133,716,042  ريال
9 مهدی بنائیان 127,137,225  ريال
10 ستاره قنبری 124,209,570  ريال
11 علیرضا اصغری 117,597,471  ريال
12 فاطمه سادات زجاج مطلق 110,568,055  ريال
13 برات قربانی چرمی 100,955,580  ريال
14 زهره طاهري نژاد كني 95,842,153  ريال
15 سید سعید کاظمی 91,813,944  ريال
16 رحمان علی زاده کاخک 90,412,734  ريال
17 زینب رسولی دیوکلایی 87,218,478  ريال
18 حسام خسروی قرائی 87,091,790  ريال
19 رسول فروغی فر 83,541,980  ريال
20 فاطمه همتی پور 82,250,086  ريال
21 نازنین یحیایی طرقی 81,968,299  ريال
22 نادیا نواصری 81,007,332  ريال
23 الهام کهن 80,780,802  ريال
24 فاطمه دهقان 80,288,794  ريال
25 زهرا عارفیان 80,261,562  ريال
26 زهرا يوسفي 79,838,438  ريال
27 زهرا نقندریان 78,154,948  ريال
28 محمد ابراهیم احمدی 78,118,331  ريال
29 تقی شیردل 77,013,703  ريال
30 حسین بنائیان 76,189,839  ريال
31 فرزاد آقابزرگی 75,024,661  ريال
32 يعقوب دالكي نژاد 73,376,836  ريال
33 فاطمه سلیمانی 72,967,486  ريال
34 سيده سكينه جبارزاده 71,917,577  ريال
35 بهاره قاسمی بردنجانی 69,834,869  ريال
36 فرشاد مرادی بشلی 69,640,234  ريال
37 مریم خامد 68,624,160  ريال
38 امیر میرفابریکی کار 67,161,895  ريال
39 ندا نجفی 67,009,154  ريال
40 نرجس مندعلی زاده 66,376,759  ريال
41 سوسن اسدپور 66,105,046  ريال
42 ایرج رفیعی کلشتری 65,736,792  ريال
43 ساهره حمادي 65,630,634  ريال
44 مهدی ماهوتچی 64,470,420  ريال
45 صدیقه بهرامی 64,446,146  ريال
46 یاسر خلج 64,107,596  ريال
47 صدیقه رمضانپور سحرخیز 63,874,612  ريال
48 ماه منير ترابي 63,697,592  ريال
49 محمدرضا رسول طائمه 63,562,259  ريال
50 میلاد زلقی 63,325,998  ريال
51 هادی علی زاده ایوری 62,057,325  ريال
52 مریم امامی 61,841,969  ريال
53 بهروز میرشجاعی 61,337,568  ريال
54 سحر غلام حسنی چافجری 61,130,741  ريال
55 مهسا قاسمی 60,898,866  ريال
56 ریحانه قنبری 60,803,147  ريال
57 محمد دلدار 60,757,962  ريال
58 شیما سیف نوریان 59,640,707  ريال
59 رضا سلم آبادی فراهانی 59,500,114  ريال
60 محمد دلشاد 59,252,971  ريال
61 منوچهر صالحی 59,200,196  ريال
62 بتول چوپانی 59,059,408  ريال
63 عبدالرضا شعبانی 58,222,253  ريال
64 اکبر نیک فطرت 58,056,810  ريال
65 محمدسجاد فخاری 57,161,142  ريال
66 سید ابوالفضل شجاعی 57,059,738  ريال
67 سالار شریفی 56,415,848  ريال
68 سارا خیرخواه 55,751,309  ريال
69 مریم رحمانی 55,480,876  ريال
70 ندا محمدیان رسنانی 54,920,987  ريال
71 محمد یزدانی 54,805,295  ريال
72 هدیه نقیلو 54,797,117  ريال
73 آلتون دوستی 54,752,808  ريال
74 حسین بی ریا 54,585,412  ريال
75 زهرا خليلي صدراباد 54,345,785  ريال
76 صابر حقیقی نجف آبادی 53,758,773  ريال
77 فضه سرکاری قمصزی 53,409,592  ريال
78 اسفندیار کشاورز 52,972,840  ريال
79 سیمین توسلی 52,848,081  ريال
80 محمد رحمانی 52,553,983  ريال
81 وحیده فارسی کیش 52,437,301  ريال
82 فرهاد آقابزرگى 51,644,789  ريال
83 زهرا حسینی 51,561,354  ريال
84 محمود اسدیان مردانقم 51,267,321  ريال
85 مریم زمانی 51,094,841  ريال
86 فلورا قبلهءروادانق 50,979,103  ريال
87 سمیه سلیمان زاده 50,854,339  ريال
88 الهام فرومدی 50,715,633  ريال
89 مهشید محمودی 50,416,739  ريال
90 سوسن فرزانه 50,225,645  ريال
91 ناهید سادات یاسینی 48,952,864  ريال
92 لیلا طاهرخانی 48,628,272  ريال
93 علی نوبخت سرکندی 48,498,784  ريال
94 محمدصادق قاسمی 48,418,450  ريال
95 سیده رکسانا موسوی 48,044,689  ريال
96 زهرا رمضانی 47,805,828  ريال
97 آفرین آگهی 47,775,966  ريال
98 لیلا زمانی 47,688,035  ريال
99 الهه غلامی 47,289,908  ريال
100 اعظم دره زرشکی 47,070,344  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 یاسر الیکی 470,518,304  ريال
2 زهرا قویدل 303,442,988  ريال
3 آرش برگزیده 243,926,870  ريال
4 سید علیرضا هاشمی 180,882,592  ريال
5 ندا تابش مفرد 151,290,927  ريال
6 سارا جهانی کمجانی 146,713,264  ريال
7 فرشاد طهماسبی 134,674,266  ريال
8 علی کهکشان 133,716,042  ريال
9 مهدی بنائیان 127,137,225  ريال
10 ستاره قنبری 124,209,570  ريال
11 علیرضا اصغری 117,597,471  ريال
12 فاطمه سادات زجاج مطلق 110,568,055  ريال
13 برات قربانی چرمی 100,955,580  ريال
14 زهره طاهري نژاد كني 95,842,153  ريال
15 سید سعید کاظمی 91,813,944  ريال
16 رحمان علی زاده کاخک 90,412,734  ريال
17 زینب رسولی دیوکلایی 87,218,478  ريال
18 حسام خسروی قرائی 87,091,790  ريال
19 رسول فروغی فر 83,541,980  ريال
20 فاطمه همتی پور 82,250,086  ريال
21 نازنین یحیایی طرقی 81,968,299  ريال
22 نادیا نواصری 81,007,332  ريال
23 الهام کهن 80,780,802  ريال
24 فاطمه دهقان 80,288,794  ريال
25 زهرا عارفیان 80,261,562  ريال
26 زهرا يوسفي 79,838,438  ريال
27 زهرا نقندریان 78,154,948  ريال
28 محمد ابراهیم احمدی 78,118,331  ريال
29 تقی شیردل 77,013,703  ريال
30 حسین بنائیان 76,189,839  ريال
31 فرزاد آقابزرگی 75,024,661  ريال
32 يعقوب دالكي نژاد 73,376,836  ريال
33 فاطمه سلیمانی 72,967,486  ريال
34 سيده سكينه جبارزاده 71,917,577  ريال
35 بهاره قاسمی بردنجانی 69,834,869  ريال
36 فرشاد مرادی بشلی 69,640,234  ريال
37 مریم خامد 68,624,160  ريال
38 امیر میرفابریکی کار 67,161,895  ريال
39 ندا نجفی 67,009,154  ريال
40 نرجس مندعلی زاده 66,376,759  ريال
41 سوسن اسدپور 66,105,046  ريال
42 ایرج رفیعی کلشتری 65,736,792  ريال
43 ساهره حمادي 65,630,634  ريال
44 مهدی ماهوتچی 64,470,420  ريال
45 صدیقه بهرامی 64,446,146  ريال
46 یاسر خلج 64,107,596  ريال
47 صدیقه رمضانپور سحرخیز 63,874,612  ريال
48 ماه منير ترابي 63,697,592  ريال
49 محمدرضا رسول طائمه 63,562,259  ريال
50 میلاد زلقی 63,325,998  ريال
51 هادی علی زاده ایوری 62,057,325  ريال
52 مریم امامی 61,841,969  ريال
53 بهروز میرشجاعی 61,337,568  ريال
54 سحر غلام حسنی چافجری 61,130,741  ريال
55 مهسا قاسمی 60,898,866  ريال
56 ریحانه قنبری 60,803,147  ريال
57 محمد دلدار 60,757,962  ريال
58 شیما سیف نوریان 59,640,707  ريال
59 رضا سلم آبادی فراهانی 59,500,114  ريال
60 محمد دلشاد 59,252,971  ريال
61 منوچهر صالحی 59,200,196  ريال
62 بتول چوپانی 59,059,408  ريال
63 عبدالرضا شعبانی 58,222,253  ريال
64 اکبر نیک فطرت 58,056,810  ريال
65 محمدسجاد فخاری 57,161,142  ريال
66 سید ابوالفضل شجاعی 57,059,738  ريال
67 سالار شریفی 56,415,848  ريال
68 سارا خیرخواه 55,751,309  ريال
69 مریم رحمانی 55,480,876  ريال
70 ندا محمدیان رسنانی 54,920,987  ريال
71 محمد یزدانی 54,805,295  ريال
72 هدیه نقیلو 54,797,117  ريال
73 آلتون دوستی 54,752,808  ريال
74 حسین بی ریا 54,585,412  ريال
75 زهرا خليلي صدراباد 54,345,785  ريال
76 صابر حقیقی نجف آبادی 53,758,773  ريال
77 فضه سرکاری قمصزی 53,409,592  ريال
78 اسفندیار کشاورز 52,972,840  ريال
79 سیمین توسلی 52,848,081  ريال
80 محمد رحمانی 52,553,983  ريال
81 وحیده فارسی کیش 52,437,301  ريال
82 فرهاد آقابزرگى 51,644,789  ريال
83 زهرا حسینی 51,561,354  ريال
84 محمود اسدیان مردانقم 51,267,321  ريال
85 مریم زمانی 51,094,841  ريال
86 فلورا قبلهءروادانق 50,979,103  ريال
87 سمیه سلیمان زاده 50,854,339  ريال
88 الهام فرومدی 50,715,633  ريال
89 مهشید محمودی 50,416,739  ريال
90 سوسن فرزانه 50,225,645  ريال
91 ناهید سادات یاسینی 48,952,864  ريال
92 لیلا طاهرخانی 48,628,272  ريال
93 علی نوبخت سرکندی 48,498,784  ريال
94 محمدصادق قاسمی 48,418,450  ريال
95 سیده رکسانا موسوی 48,044,689  ريال
96 زهرا رمضانی 47,805,828  ريال
97 آفرین آگهی 47,775,966  ريال
98 لیلا زمانی 47,688,035  ريال
99 الهه غلامی 47,289,908  ريال
100 اعظم دره زرشکی 47,070,344  ريال