برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 وحید سرجوئی 369,519,884  ريال
2 علی چلنگر 309,182,014  ريال
3 احمد صفاریان 299,079,300  ريال
4 الهام مرادی بوئینی 218,614,589  ريال
5 رضا سنگتراش طوقچی 215,014,735  ريال
6 فاطمه همتی پور 214,196,750  ريال
7 آرمان لیاقت 212,975,242  ريال
8 محسن جانی 168,105,211  ريال
9 فريده خنيور 166,639,126  ريال
10 زهرا قویدل 149,157,786  ريال
11 محمد سعیدی قهه 148,959,809  ريال
12 صبا فهیم گیلانی 147,644,566  ريال
13 طوبی یعقوبی 145,890,330  ريال
14 اعظم محمدي كردخيلي 145,282,940  ريال
15 مائده طرفی 145,205,947  ريال
16 مریم قره داغی 144,737,516  ريال
17 آرش برگزیده 135,479,420  ريال
18 فاطمه حاجی 135,240,489  ريال
19 یامین ماندگار 132,331,798  ريال
20 سیده مریم هاشمی 128,218,422  ريال
21 ستاره قنبری 121,551,581  ريال
22 ندا تابش مفرد 121,338,225  ريال
23 شادی شهریاری 120,503,329  ريال
24 عاطفه پاکدل 117,204,046  ريال
25 شیوا رحمانی 115,594,696  ريال
26 ایمان نجف نیا 114,593,193  ريال
27 راضیه عبادی اغمیونی 112,038,646  ريال
28 عزت زارع ده آبادی 110,854,534  ريال
29 ساناز سلیمانی 109,985,858  ريال
30 سمانه فلاحتی مروست 107,106,205  ريال
31 ندا عبداله پور 106,984,741  ريال
32 فرهاد آقابزرگى 106,350,108  ريال
33 سیدعلی رضوی 104,199,710  ريال
34 رحمان علی زاده کاخک 103,585,188  ريال
35 فاطمه خالدیان 102,029,466  ريال
36 زهرا قنبری شهرستانی 102,024,069  ريال
37 شقایق قدیری 101,698,532  ريال
38 حمیدرضا مظاهری کوپائی 101,533,947  ريال
39 زهرا مؤمنی 101,341,428  ريال
40 عشرت جهانگیر 101,257,237  ريال
41 وجیهه زارع مهرجردی 101,148,251  ريال
42 ثریا شریفی 101,114,895  ريال
43 زهرا خانی دمنه 100,959,345  ريال
44 زهرا خانی دمنه 100,904,571  ريال
45 رسول فروغی فر 100,702,435  ريال
46 فاطمه سوهانکار 100,690,180  ريال
47 جواد حکیمی 100,622,136  ريال
48 امیرعلی محمودی هاشمی 100,618,976  ريال
49 علیرضا افشاری 100,484,491  ريال
50 فوژان سليمي 100,042,072  ريال
51 فرشته سیامکی 98,775,773  ريال
52 فرزاد آقابزرگی 97,421,767  ريال
53 سارا جهانی کمجانی 97,078,985  ريال
54 فاطمه كريدى 95,358,647  ريال
55 حسین برسیانی 94,166,151  ريال
56 علیرضا اصغری 94,062,734  ريال
57 فاطمه سادات زجاج مطلق 92,764,095  ريال
58 فاطمه جودی میاب 92,597,800  ريال
59 شهرام نصیرزاده 92,500,554  ريال
60 امیر عابدی سیسی 91,349,567  ريال
61 مهدیه مخدومی میبدی 90,116,215  ريال
62 سینا قربانی 89,185,267  ريال
63 محسن فلاطوری 88,938,208  ريال
64 مجید فخارپور 88,620,744  ريال
65 فاطمه سلیمانی میگونی 87,930,032  ريال
66 علي حمادي 87,826,368  ريال
67 محمود زائری امیرانی 87,701,040  ريال
68 رفعت ابوالقاسمی فخری 86,754,386  ريال
69 افسانه بیکی ده آبادی 86,201,029  ريال
70 مطهره دشتی خویدکی 86,090,859  ريال
71 فضه سرکاری قمصزی 86,070,523  ريال
72 محمدهادی روزبه 85,827,757  ريال
73 علی فتحی 85,827,010  ريال
74 فاطمه محمدیان 85,231,167  ريال
75 پریا نزاهی 85,065,880  ريال
76 رضا میرزائی محمودآبادی 84,562,372  ريال
77 الهام صالحیان کبیر 84,040,403  ريال
78 مهدی مرسل زاده 83,955,064  ريال
79 محمدرضا كاظمي ممبني 83,157,433  ريال
80 بهناز وفایی منش 82,929,085  ريال
81 حمید شیرازی 82,691,202  ريال
82 ناهید زال نژاد 82,336,524  ريال
83 اعظم قاسمی 82,162,520  ريال
84 محمد حسین مقدم براتی 82,019,622  ريال
85 نوشین خطایان 82,005,985  ريال
86 مسعود پری زنگنه 81,718,984  ريال
87 زهرا نقندریان 81,698,882  ريال
88 افسانه حکیمی ورزنه 81,694,494  ريال
89 زینب حجری 81,391,129  ريال
90 طیبه دشتی خویدکی 81,288,179  ريال
91 نرگس نادری 80,910,843  ريال
92 مسعود برون 80,874,471  ريال
93 مهدی بنائیان 80,816,500  ريال
94 کامران پوراحمدی 80,768,596  ريال
95 فاطمه ربیعی وزیری 80,376,443  ريال
96 مصطفی پوررشیدی فیروزآبادی 80,208,159  ريال
97 مصطفی دهقانی دستجردی 80,152,026  ريال
98 محمد حاجی هاشمی 80,036,413  ريال
99 امین دانشور 78,815,116  ريال
100 مرتضی عباسی ولدانی 78,715,063  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 فاطمه همتی پور 859,463,339  ريال
2 زهرا قویدل 827,382,102  ريال
3 ندا تابش مفرد 542,741,928  ريال
4 علیرضا اصغری 495,442,979  ريال
5 سارا جهانی کمجانی 446,104,640  ريال
6 عاطفه چوب دار 416,382,712  ريال
7 وحید سرجوئی 406,722,871  ريال
8 آرش برگزیده 377,372,475  ريال
9 محسن جانی 373,664,353  ريال
10 ستاره قنبری 359,270,594  ريال
11 مهدی بنائیان 341,963,148  ريال
12 احمد صفاریان 332,016,047  ريال
13 رحمان علی زاده کاخک 331,551,624  ريال
14 فاطمه سادات زجاج مطلق 317,832,732  ريال
15 علی چلنگر 313,597,926  ريال
16 طوبی یعقوبی 310,142,253  ريال
17 ایمان نجف نیا 305,908,374  ريال
18 فريده خنيور 300,445,752  ريال
19 طیبه گل کار لتحری 294,836,700  ريال
20 امین دانشور 293,373,417  ريال
21 الهام کهن 287,020,730  ريال
22 زهرا نقندریان 286,431,564  ريال
23 مریم قره داغی 286,428,328  ريال
24 آرمان لیاقت 285,733,249  ريال
25 اعظم محمدي كردخيلي 281,629,199  ريال
26 غلامرضا اکبری پوربمی 265,486,428  ريال
27 میلاد صفرنژاد مقرب 263,804,551  ريال
28 سیده مریم هاشمی 257,664,401  ريال
29 برات قربانی چرمی 249,547,096  ريال
30 اصغر صادقی 248,167,904  ريال
31 عشرت جهانگیر 248,024,267  ريال
32 الهام مرادی بوئینی 247,667,681  ريال
33 جواد شیرازی 247,174,571  ريال
34 حمیدرضا احمدپور مبارکه 244,357,351  ريال
35 رضا میرزائی محمودآبادی 242,530,117  ريال
36 ناهید سادات یاسینی 242,449,514  ريال
37 مهدیه شاهدی فر 242,058,059  ريال
38 بهاره قاسمی بردنجانی 241,795,633  ريال
39 رضا سنگتراش طوقچی 239,843,443  ريال
40 سمیه جان نسار دالنجان 235,194,698  ريال
41 مینا سلطانی جلفان 233,558,586  ريال
42 محمدرضا رسول طائمه 232,266,736  ريال
43 ندا نجفی 228,686,720  ريال
44 مهدخت کاظمی چوبه 223,501,333  ريال
45 زهرا خانی دمنه 223,375,479  ريال
46 سیده زهرا مزینانی 218,005,669  ريال
47 منیره داورزنی 212,081,272  ريال
48 شادی شهریاری 211,639,692  ريال
49 اکبر نیک فطرت 211,025,271  ريال
50 علی خورشیدی 210,227,295  ريال
51 زینب رسولی دیوکلایی 209,874,802  ريال
52 مریم زمانی 209,761,065  ريال
53 فاطمه حاجی 209,232,079  ريال
54 فضه سرکاری قمصزی 207,884,033  ريال
55 مهدی آزادخانی 206,266,191  ريال
56 مائده طرفی 205,145,709  ريال
57 امیر عابدی سیسی 204,097,026  ريال
58 جواد اسکندریان 203,719,273  ريال
59 هدیه نقیلو 203,209,345  ريال
60 عیسی رضی کنیمی 201,742,424  ريال
61 آزاده ایمانی 201,411,207  ريال
62 زهرا خانی دمنه 200,469,437  ريال
63 پرويز طاهرى 200,094,736  ريال
64 محبوبه طاهرخانچی 199,319,111  ريال
65 فرهاد آقابزرگى 199,020,062  ريال
66 سعید واحدی 197,739,135  ريال
67 فریبا پیر شبانی 193,357,843  ريال
68 فلورا قبلهءروادانق 192,433,418  ريال
69 نرجس مقدم پاشا 191,552,715  ريال
70 غلامرضا خبازیان بافقی 191,460,836  ريال
71 مریم رستمی 191,416,998  ريال
72 امیر شاه مرادی قهه 189,034,666  ريال
73 محمد سجاد عارف پور 188,554,717  ريال
74 رویا ازله پور 188,205,472  ريال
75 عبدالرضا شعبانی 187,895,548  ريال
76 نوشین خطایان 187,298,672  ريال
77 زينب پورفرج 186,969,271  ريال
78 زهرا رجایی 185,768,596  ريال
79 مسعود برون 185,493,786  ريال
80 افسانه قاسمی 185,006,396  ريال
81 سكينه جبارزاده 183,152,319  ريال
82 لیلا مظهری 179,561,448  ريال
83 ملیحه شوریده 178,361,703  ريال
84 سید سعید کاظمی 178,149,421  ريال
85 امیر صیانت 177,921,434  ريال
86 محبوبه علیجانی 177,642,533  ريال
87 شهرزاد ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پدرام نیا 177,513,826  ريال
88 شیوا رحمانی 177,244,231  ريال
89 فروز پیرویان 176,544,832  ريال
90 ناهید زال نژاد 175,168,244  ريال
91 فوژان سليمي 175,019,608  ريال
92 فرزاد آقابزرگی 174,425,832  ريال
93 آزاده بساکی 173,628,863  ريال
94 محمد نجفی 172,529,887  ريال
95 محمد سعیدی قهه 172,243,224  ريال
96 معصومه اذعان 170,045,400  ريال
97 حسین بنائیان 169,999,614  ريال
98 لیلا طاهرخانی 169,380,283  ريال
99 امیر علی میرزائی 169,204,683  ريال
100 کوثر گراوند 169,064,297  ريال