برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نعیمه پورذوالفقار 259,753,234  ريال
2 زهرا قویدل 217,360,047  ريال
3 زینب وحیدنیا 210,312,080  ريال
4 سپیده نکوکار 203,448,960  ريال
5 معصومه رحیم زاده 150,201,460  ريال
6 فاطمه همتی پور 145,652,133  ريال
7 فريبا حبيب پور كهي 139,898,053  ريال
8 علیرضا اصغری 133,333,249  ريال
9 صفورا بهمنی 122,839,121  ريال
10 نسترن شیرازی 113,826,927  ريال
11 الهام بشارت ده 108,207,401  ريال
12 معصومه عبداله زاده کسرینه 104,481,845  ريال
13 فرناز بخشیان کاشانی 103,695,881  ريال
14 طیبه کیانی 102,189,096  ريال
15 شهربانو سلیمانیان 99,064,698  ريال
16 سارا خرم 98,104,755  ريال
17 جواد باقری 97,317,383  ريال
18 آمنه معنوی شاد 96,521,131  ريال
19 فاطمه آبکار 93,667,605  ريال
20 نيلوفر زرندي 91,507,975  ريال
21 نرگس اصفهانی 90,801,880  ريال
22 حسین ظریف دادخواه نیک روز 90,789,418  ريال
23 امیر آسیائی 88,997,083  ريال
24 لیلا اعرابی عربانی 83,935,104  ريال
25 مهدي فاضلي 83,640,445  ريال
26 زهرا شفیعی 83,131,808  ريال
27 مریم پورزینال 82,348,684  ريال
28 سپیده کلانتری 82,111,529  ريال
29 محمدرضا صرامی 79,738,410  ريال
30 سعيد ماهي گير 79,474,534  ريال
31 فریبا پیر شبانی 78,933,632  ريال
32 محمدجواد اسدی جوزانی 77,972,176  ريال
33 فهيمه فريدوني 77,730,700  ريال
34 شیرین سادات قائم مقامی 75,861,327  ريال
35 زينب پورفرج 75,506,488  ريال
36 مریم گرانمایه 74,412,535  ريال
37 معصومه آهنی 74,053,273  ريال
38 نسيم رختيانی 73,920,032  ريال
39 كاوه فتحي 73,443,711  ريال
40 فلورا قبلهءروادانق 73,023,918  ريال
41 ناصر معراجی لرد 72,902,831  ريال
42 افسانه اشگانی اقبلاغ 72,214,710  ريال
43 مصطفی رفیعی 72,143,903  ريال
44 سیده افسانه قارین 68,785,423  ريال
45 حسین احمدپور بیجارگاه 68,708,633  ريال
46 اکبر قربانی 68,116,707  ريال
47 مینو محمدی زاده 68,067,954  ريال
48 رضا حدادی 67,571,433  ريال
49 حمید عزیز محمدی 67,447,390  ريال
50 مريم علی پور 67,073,788  ريال
51 عاطفه چوب دار 66,684,917  ريال
52 امیر صیانت 66,420,244  ريال
53 مصطفی درودی 65,947,573  ريال
54 امید فاتحی 65,713,442  ريال
55 رضا میرزائی محمودآبادی 65,047,368  ريال
56 علی محمد سجادیه 64,112,875  ريال
57 لیلی قره داغی بیاتی 63,803,314  ريال
58 آرش برگزیده 63,719,306  ريال
59 نرگس محمدی 63,715,208  ريال
60 تکتم اسدی 62,766,632  ريال
61 سارا جهانی کمجانی 62,253,961  ريال
62 بهمن علیزادی 61,794,204  ريال
63 علیرضا صابرمولائی 61,761,546  ريال
64 امیر بهادربهاری 61,209,627  ريال
65 سمیه احمدی 61,059,107  ريال
66 مینا سلطانی جلفان 60,102,448  ريال
67 منیره داورزنی 59,978,760  ريال
68 فائزه ایمانی 59,605,893  ريال
69 زهرا يوسفي 59,377,856  ريال
70 زهرا جمشيدي يوشي 58,845,183  ريال
71 منصور پیری 58,843,330  ريال
72 شيوا قاسمي 58,790,527  ريال
73 مریم رمضانی 58,608,848  ريال
74 آریا عباسی راد 58,374,672  ريال
75 مریم السادات اسدی خیرآبادی 58,225,399  ريال
76 پری سلگی 58,217,282  ريال
77 سمیرا توکلی 57,922,578  ريال
78 علی گلستانی 56,870,517  ريال
79 هنگامه بساکی 56,828,651  ريال
80 زهرا كريميان 56,420,944  ريال
81 فهیمه حسن 56,207,381  ريال
82 زیبا مریوانی قره براز 55,964,755  ريال
83 ام البنین نیستانی 55,884,086  ريال
84 نرجس مقدم پاشا 55,819,479  ريال
85 محمد آتش پرور 55,586,454  ريال
86 لیلا طاهرخانی 55,436,011  ريال
87 علیرضا همتی 54,874,888  ريال
88 سميه عبدالله پور 54,847,394  ريال
89 زینب علیزاده 54,648,842  ريال
90 مهناز برزگر بفروپی 54,555,931  ريال
91 ملیحه کریمی 54,455,809  ريال
92 ریحانه خواجه پور 54,277,414  ريال
93 هاجر صبوري راد 53,934,348  ريال
94 حیدر ناظری 53,772,930  ريال
95 روح اله یابنده 53,195,607  ريال
96 طیبه محمد زاده 53,165,078  ريال
97 سلمان راستگو 53,107,935  ريال
98 آزاده ایمانی 52,816,195  ريال
99 شیرین بایرامی 52,626,446  ريال
100 لیلا حقیری 52,536,162  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نعیمه پورذوالفقار 259,753,234  ريال
2 زهرا قویدل 217,360,047  ريال
3 زینب وحیدنیا 210,312,080  ريال
4 سپیده نکوکار 203,448,960  ريال
5 معصومه رحیم زاده 150,201,460  ريال
6 فاطمه همتی پور 145,652,133  ريال
7 فريبا حبيب پور كهي 139,898,053  ريال
8 علیرضا اصغری 133,333,249  ريال
9 صفورا بهمنی 122,839,121  ريال
10 نسترن شیرازی 113,826,927  ريال
11 الهام بشارت ده 108,207,401  ريال
12 معصومه عبداله زاده کسرینه 104,481,845  ريال
13 فرناز بخشیان کاشانی 103,695,881  ريال
14 طیبه کیانی 102,189,096  ريال
15 شهربانو سلیمانیان 99,064,698  ريال
16 سارا خرم 98,104,755  ريال
17 جواد باقری 97,317,383  ريال
18 آمنه معنوی شاد 96,521,131  ريال
19 فاطمه آبکار 93,667,605  ريال
20 نيلوفر زرندي 91,507,975  ريال
21 نرگس اصفهانی 90,801,880  ريال
22 حسین ظریف دادخواه نیک روز 90,789,418  ريال
23 امیر آسیائی 88,997,083  ريال
24 لیلا اعرابی عربانی 83,935,104  ريال
25 مهدي فاضلي 83,640,445  ريال
26 زهرا شفیعی 83,131,808  ريال
27 مریم پورزینال 82,348,684  ريال
28 سپیده کلانتری 82,111,529  ريال
29 محمدرضا صرامی 79,738,410  ريال
30 سعيد ماهي گير 79,474,534  ريال
31 فریبا پیر شبانی 78,933,632  ريال
32 محمدجواد اسدی جوزانی 77,972,176  ريال
33 فهيمه فريدوني 77,730,700  ريال
34 شیرین سادات قائم مقامی 75,861,327  ريال
35 زينب پورفرج 75,506,488  ريال
36 مریم گرانمایه 74,412,535  ريال
37 معصومه آهنی 74,053,273  ريال
38 نسيم رختيانی 73,920,032  ريال
39 كاوه فتحي 73,443,711  ريال
40 فلورا قبلهءروادانق 73,023,918  ريال
41 ناصر معراجی لرد 72,902,831  ريال
42 افسانه اشگانی اقبلاغ 72,214,710  ريال
43 مصطفی رفیعی 72,143,903  ريال
44 سیده افسانه قارین 68,785,423  ريال
45 حسین احمدپور بیجارگاه 68,708,633  ريال
46 اکبر قربانی 68,116,707  ريال
47 مینو محمدی زاده 68,067,954  ريال
48 رضا حدادی 67,571,433  ريال
49 حمید عزیز محمدی 67,447,390  ريال
50 مريم علی پور 67,073,788  ريال
51 عاطفه چوب دار 66,684,917  ريال
52 امیر صیانت 66,420,244  ريال
53 مصطفی درودی 65,947,573  ريال
54 امید فاتحی 65,713,442  ريال
55 رضا میرزائی محمودآبادی 65,047,368  ريال
56 علی محمد سجادیه 64,112,875  ريال
57 لیلی قره داغی بیاتی 63,803,314  ريال
58 آرش برگزیده 63,719,306  ريال
59 نرگس محمدی 63,715,208  ريال
60 تکتم اسدی 62,766,632  ريال
61 سارا جهانی کمجانی 62,253,961  ريال
62 بهمن علیزادی 61,794,204  ريال
63 علیرضا صابرمولائی 61,761,546  ريال
64 امیر بهادربهاری 61,209,627  ريال
65 سمیه احمدی 61,059,107  ريال
66 مینا سلطانی جلفان 60,102,448  ريال
67 منیره داورزنی 59,978,760  ريال
68 فائزه ایمانی 59,605,893  ريال
69 زهرا يوسفي 59,377,856  ريال
70 زهرا جمشيدي يوشي 58,845,183  ريال
71 منصور پیری 58,843,330  ريال
72 شيوا قاسمي 58,790,527  ريال
73 مریم رمضانی 58,608,848  ريال
74 آریا عباسی راد 58,374,672  ريال
75 مریم السادات اسدی خیرآبادی 58,225,399  ريال
76 پری سلگی 58,217,282  ريال
77 سمیرا توکلی 57,922,578  ريال
78 علی گلستانی 56,870,517  ريال
79 هنگامه بساکی 56,828,651  ريال
80 زهرا كريميان 56,420,944  ريال
81 فهیمه حسن 56,207,381  ريال
82 زیبا مریوانی قره براز 55,964,755  ريال
83 ام البنین نیستانی 55,884,086  ريال
84 نرجس مقدم پاشا 55,819,479  ريال
85 محمد آتش پرور 55,586,454  ريال
86 لیلا طاهرخانی 55,436,011  ريال
87 علیرضا همتی 54,874,888  ريال
88 سميه عبدالله پور 54,847,394  ريال
89 زینب علیزاده 54,648,842  ريال
90 مهناز برزگر بفروپی 54,555,931  ريال
91 ملیحه کریمی 54,455,809  ريال
92 ریحانه خواجه پور 54,277,414  ريال
93 هاجر صبوري راد 53,934,348  ريال
94 حیدر ناظری 53,772,930  ريال
95 روح اله یابنده 53,195,607  ريال
96 طیبه محمد زاده 53,165,078  ريال
97 سلمان راستگو 53,107,935  ريال
98 آزاده ایمانی 52,816,195  ريال
99 شیرین بایرامی 52,626,446  ريال
100 لیلا حقیری 52,536,162  ريال