برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 یاسر الیکی 376,546,616  ريال
2 فاطمه همتی پور 229,571,493  ريال
3 زهرا قویدل 192,803,907  ريال
4 علیرضا اصغری 153,458,019  ريال
5 برات قربانی چرمی 146,385,584  ريال
6 مسعود رئیسی 146,272,199  ريال
7 ستاره قنبری 145,744,974  ريال
8 سارا جهانی کمجانی 142,222,837  ريال
9 مهدی بنائیان 130,371,855  ريال
10 منوچهر صالحی 116,280,025  ريال
11 نادیا نواصری 111,538,271  ريال
12 حميد رضا مرادى پور 106,934,199  ريال
13 نیلوفر هرانده 104,150,096  ريال
14 فاطمه سادات زجاج مطلق 102,535,801  ريال
15 فاطمه شمسی 100,273,127  ريال
16 رمضان علی سرایلو 99,041,552  ريال
17 عاطفه چوب دار 97,177,968  ريال
18 بتول چوپانی 93,480,832  ريال
19 آرش برگزیده 90,808,820  ريال
20 مریم زمانی 89,323,005  ريال
21 کلثوم چثیری 89,230,680  ريال
22 زهرا نقندریان 86,893,996  ريال
23 الهام بهوندى 84,451,462  ريال
24 علی کهکشان 82,681,239  ريال
25 الهام کهن 82,658,405  ريال
26 سمانه سهیلی نیا 81,377,410  ريال
27 نرگس معنوی 80,026,736  ريال
28 سیده مریم هاشمی 76,424,012  ريال
29 میلاد صفرنژاد مقرب 76,353,737  ريال
30 فریبا پیر شبانی 75,630,139  ريال
31 هدیه نقیلو 74,783,188  ريال
32 زینب رسولی دیوکلایی 72,363,854  ريال
33 طیبه گل کار لتحری 72,165,471  ريال
34 محمد نجفی 71,401,349  ريال
35 فلورا قبلهءروادانق 70,939,150  ريال
36 نیلوفر رحمتی صالحکوهی 70,729,745  ريال
37 فاطمه پورمزرعه 70,351,508  ريال
38 لیلا مظهری 70,296,719  ريال
39 سید سعید کاظمی 67,738,436  ريال
40 نازنین یحیایی طرقی 65,676,590  ريال
41 سودابه اردلان 65,041,322  ريال
42 محمود رضا علیشاهی 63,160,602  ريال
43 زهرا خليلي صدراباد 62,680,473  ريال
44 زهره طاهري نژاد كني 62,181,746  ريال
45 علی خورشیدی 61,683,236  ريال
46 بهاره صادقي مرشت 61,219,229  ريال
47 فاطمه سلیمانی 61,071,273  ريال
48 زهرا رزاق دوست پور فرد 60,942,060  ريال
49 امید عمارلو 59,634,990  ريال
50 پوریا متشکر حدادان 59,158,867  ريال
51 فاطمه ترکارانی 58,169,865  ريال
52 ندا نجفی 57,911,249  ريال
53 سید فرامرز حسنی عطار 56,141,038  ريال
54 نوید ممسنی 55,897,240  ريال
55 صابر حقیقی نجف آبادی 55,050,568  ريال
56 پریا فتحی شاملو 54,753,761  ريال
57 حسین شعبانلو 54,558,822  ريال
58 مریم خامد 54,163,432  ريال
59 فرشاد طهماسبی 54,021,748  ريال
60 نگین ناجی 53,925,210  ريال
61 اکرم آوند 53,514,058  ريال
62 جواد اسکندریان 53,099,062  ريال
63 مریم سلماسی 52,897,075  ريال
64 لیلا طاهرخانی 52,477,561  ريال
65 حسین بنائیان 52,176,972  ريال
66 زهرا خانی دمنه 52,053,805  ريال
67 زینب مرشد 51,453,863  ريال
68 مهتاب نخ باف 51,386,626  ريال
69 ملیحه شوریده 50,834,908  ريال
70 مهدیه شاهدی فر 50,826,857  ريال
71 محمد براتی الیادرانی 50,581,856  ريال
72 مهسا قاسمی 49,960,169  ريال
73 محمدرضا رسول طائمه 49,583,785  ريال
74 کوثر گراوند 49,349,131  ريال
75 مسعود برون 49,328,073  ريال
76 ناهید زال نژاد 48,674,094  ريال
77 ناهید سادات یاسینی 48,630,342  ريال
78 علیرضا قاسمیان 48,445,828  ريال
79 سهیلا علی گل پور کلان کلایه 48,327,680  ريال
80 راحله پاگرد 48,069,942  ريال
81 سایه آذریون فر 47,910,534  ريال
82 نرجس مقدم پاشا 47,540,139  ريال
83 زهرا نورانی 47,435,110  ريال
84 محمد امینی 47,412,831  ريال
85 حمید ساعدی 47,048,327  ريال
86 عقیل خسروی کتولی 47,038,213  ريال
87 محمد دلدار 46,880,164  ريال
88 هاجر یزدیان رنانی 46,558,922  ريال
89 زیبا حیدری 46,538,707  ريال
90 مهناز حاجی 46,490,932  ريال
91 رامش محسنی پور 46,417,610  ريال
92 مینا سلطانی جلفان 46,346,431  ريال
93 سالار شریفی 46,329,198  ريال
94 سمیه سلیمان زاده 46,209,340  ريال
95 سعید واحدی 46,203,278  ريال
96 سحر غلام حسنی چافجری 46,142,191  ريال
97 سیده زهرا مزینانی 45,645,019  ريال
98 صديقه عبدوست 44,926,808  ريال
99 زهرا قاسميان 44,426,031  ريال
100 آیناز ابراهیمی 44,417,454  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 یاسر الیکی 850,031,898  ريال
2 زهرا قویدل 798,689,689  ريال
3 آرش برگزیده 498,650,773  ريال
4 علیرضا اصغری 496,329,000  ريال
5 فاطمه همتی پور 487,003,613  ريال
6 سارا جهانی کمجانی 478,707,279  ريال
7 ستاره قنبری 454,694,375  ريال
8 برات قربانی چرمی 452,825,798  ريال
9 مهدی بنائیان 397,336,411  ريال
10 فاطمه سادات زجاج مطلق 383,491,098  ريال
11 ندا تابش مفرد 373,528,301  ريال
12 نادیا نواصری 343,553,888  ريال
13 زهره طاهري نژاد كني 336,889,093  ريال
14 سمانه سهیلی نیا 332,015,278  ريال
15 الهام کهن 310,843,863  ريال
16 بتول چوپانی 306,998,123  ريال
17 زهرا نقندریان 303,839,224  ريال
18 سید سعید کاظمی 296,194,269  ريال
19 منوچهر صالحی 295,331,128  ريال
20 حسام خسروی قرائی 286,593,837  ريال
21 محمد ابراهیم احمدی 286,120,814  ريال
22 فرشاد طهماسبی 285,542,106  ريال
23 هدیه نقیلو 285,039,873  ريال
24 بهاره قاسمی بردنجانی 253,426,934  ريال
25 مسعود رئیسی 249,361,618  ريال
26 عاطفه چوب دار 248,235,074  ريال
27 زینب رسولی دیوکلایی 247,056,644  ريال
28 علی کهکشان 245,057,825  ريال
29 مریم زمانی 242,040,312  ريال
30 نازنین یحیایی طرقی 241,356,239  ريال
31 سید علیرضا هاشمی 235,405,208  ريال
32 فریبا پیر شبانی 234,212,522  ريال
33 ندا نجفی 230,970,531  ريال
34 سمیه سلیمان زاده 227,811,480  ريال
35 فاطمه سلیمانی 224,948,554  ريال
36 محمد دلدار 218,716,149  ريال
37 علی چلنگر 217,589,112  ريال
38 امیرحسین اجیر 216,759,256  ريال
39 سحر غلام حسنی چافجری 216,652,550  ريال
40 فاطمه شمسی 212,195,443  ريال
41 مرضیه امانی 211,050,568  ريال
42 اکبر نیک فطرت 205,131,412  ريال
43 محمدرضا رسول طائمه 204,227,591  ريال
44 منیره داورزنی 200,412,866  ريال
45 بهروز میرشجاعی 196,651,563  ريال
46 محمد صدری 196,389,567  ريال
47 فلورا قبلهءروادانق 196,290,648  ريال
48 سالار شریفی 194,845,461  ريال
49 زهرا خليلي صدراباد 194,582,377  ريال
50 لیلا مظهری 192,414,242  ريال
51 هانیه تقی زاده 188,804,944  ريال
52 سیده مریم هاشمی 187,753,139  ريال
53 حمیدرضا احمدپور مبارکه 187,414,965  ريال
54 صابر حقیقی نجف آبادی 187,339,026  ريال
55 ریحانه قنبری 186,377,078  ريال
56 محمد نجفی 186,325,153  ريال
57 سوسن اسدپور 185,595,225  ريال
58 عبدالرضا شعبانی 185,000,334  ريال
59 طیبه گل کار لتحری 182,750,211  ريال
60 حسین بنائیان 180,928,282  ريال
61 مهناز حاجی 180,076,497  ريال
62 رحمان علی زاده کاخک 179,672,417  ريال
63 مهسا قاسمی 176,655,483  ريال
64 زهرا حسینی 175,542,948  ريال
65 سعید واحدی 174,674,841  ريال
66 مریم امامی 174,042,380  ريال
67 طیبه شیری مریم نگاری 173,343,054  ريال
68 ساهره حمادي 170,808,151  ريال
69 فاطمه پيري 169,582,803  ريال
70 یاسر خلج 168,744,945  ريال
71 حامد عشقی 167,119,834  ريال
72 محمد امین سلیمان زاده 166,845,267  ريال
73 ناهید زال نژاد 166,301,781  ريال
74 سيده سكينه جبارزاده 165,444,382  ريال
75 زهرا يوسفي 164,420,806  ريال
76 حسین رحیمی زاده 163,451,140  ريال
77 فرزاد آقابزرگی 162,900,513  ريال
78 مهشید محمودی 162,509,424  ريال
79 مهدي فاضلي 162,503,862  ريال
80 لیلا طاهرخانی 162,296,421  ريال
81 حدیث عزتی 161,977,248  ريال
82 میلاد صفرنژاد مقرب 161,458,484  ريال
83 سایه آذریون فر 160,316,246  ريال
84 اکرم آوند 158,071,526  ريال
85 زهرا عارفیان 157,439,432  ريال
86 کوثر گراوند 157,171,002  ريال
87 سبا اسلامي 157,059,954  ريال
88 سیده رکسانا موسوی 156,434,536  ريال
89 مریم خداکرمی 155,696,594  ريال
90 ایرج رفیعی کلشتری 155,623,225  ريال
91 نرگس محمدی 154,207,822  ريال
92 فرشاد مرادی بشلی 154,078,976  ريال
93 علی قربانی فرد 154,065,649  ريال
94 نیلوفر هرانده 152,791,535  ريال
95 الهام نریمان پناه راد 151,263,250  ريال
96 محمود قربانی 151,213,826  ريال
97 زهرا خانی دمنه 150,602,504  ريال
98 زهرا نورانی 150,001,696  ريال
99 زهرا رمضانی 149,931,922  ريال
100 اکبر صفری 149,005,148  ريال