برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 اسما خلفيان موسوي 429,597,137  ريال
2 زهرا قویدل 175,530,315  ريال
3 شهربانو سلیمانیان 158,541,269  ريال
4 فاطمه همتی پور 117,116,735  ريال
5 اعظم ملك پور بهابادي 109,636,789  ريال
6 علی محمد سجادیه 100,029,459  ريال
7 زينب پورفرج 95,064,172  ريال
8 سعیده چراغ مستان 92,706,854  ريال
9 علیرضا اصغری 91,258,751  ريال
10 ناصر معراجی لرد 90,353,321  ريال
11 خدیجه کریمی 84,996,774  ريال
12 محبوبه اهار 83,842,198  ريال
13 امید اسماعیلی 78,311,915  ريال
14 احمد جرفی 78,138,376  ريال
15 فاطمه احمدي جيلداني 78,122,279  ريال
16 ناهید سادات یاسینی 77,181,653  ريال
17 زینب وحیدنیا 76,967,778  ريال
18 سيد عليرضا سالار حسيني 76,576,222  ريال
19 آرش برگزیده 75,797,022  ريال
20 محبوبه حرى حشيانى 73,952,560  ريال
21 جواد شیرازی 70,545,298  ريال
22 محمدجواد اسدی جوزانی 70,153,777  ريال
23 نادیا نواصری 68,862,043  ريال
24 امید سرایانی بافقی 68,579,455  ريال
25 علیرضا همتی 67,685,585  ريال
26 علی محسن زاده 67,408,782  ريال
27 رضا میرزائی محمودآبادی 64,696,067  ريال
28 صدیقه غریبی 64,130,684  ريال
29 سکینه وحیدی 62,903,834  ريال
30 منصور پیری 62,806,968  ريال
31 حسین ظریف دادخواه نیک روز 62,311,576  ريال
32 امیر آسیائی 62,270,090  ريال
33 رویا ازله پور 61,309,336  ريال
34 ریحانه نیکو آمال راد 61,110,099  ريال
35 حسین نعمتی رضوانی 61,018,697  ريال
36 فاطمه حسن زاده 60,752,245  ريال
37 آمنه معنوی شاد 60,437,415  ريال
38 زهرا كريميان 60,390,099  ريال
39 مهناز محمد پور 59,807,704  ريال
40 زهرا رمضانی 58,838,894  ريال
41 مریم طبی ممتاز 58,741,999  ريال
42 ستاره قنبری 58,285,808  ريال
43 الهام مرادى 58,184,936  ريال
44 امیر عابدی سیسی 58,008,112  ريال
45 معصومه ریوندی 57,904,966  ريال
46 ملیحه حبیبی تنها 57,797,403  ريال
47 مریم غلامی 57,643,985  ريال
48 محمد امین سلیمان زاده 57,139,496  ريال
49 مسعود ایران نژاد 56,158,510  ريال
50 مریم گرانمایه 55,924,405  ريال
51 فائزه ایمانی 55,787,202  ريال
52 علی اصغر صفا 55,779,075  ريال
53 هاجر صبوري راد 55,330,995  ريال
54 الهام کهن 55,048,390  ريال
55 سارا جهانی کمجانی 54,927,293  ريال
56 فاطمه عصارحسین 54,729,549  ريال
57 فریبا پیر شبانی 54,616,481  ريال
58 زهرا محمدحسنی 54,350,043  ريال
59 زینب عباس نژاد 53,377,235  ريال
60 زینب علیزاده 53,340,909  ريال
61 مريم علی پور 53,118,896  ريال
62 محبوبه علیجانی 52,828,263  ريال
63 مهدي نجف زاده 52,791,977  ريال
64 فلورا قبلهءروادانق 52,557,828  ريال
65 سیده رکسانا موسوی 52,529,511  ريال
66 حسین رحیمی زاده 52,154,086  ريال
67 فرشید ظاهری عبده وند 51,903,862  ريال
68 حسین احمدپور بیجارگاه 51,475,924  ريال
69 هدیه نقیلو 51,181,272  ريال
70 فهیمه حسن 51,148,992  ريال
71 لیلا طاهرخانی 51,019,830  ريال
72 سميه عبدالله پور 50,544,622  ريال
73 علی عندلیب 50,454,628  ريال
74 سحر رعیت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیشه 50,289,116  ريال
75 امیر صیانت 50,095,600  ريال
76 فاطمه سادات زجاج مطلق 49,881,430  ريال
77 پرستو مجتبایی 49,635,245  ريال
78 فريبا حبيب پور كهي 49,222,017  ريال
79 فریده رازیانی 48,701,928  ريال
80 مرجان كرمی 48,577,580  ريال
81 نرگس صابری 48,383,497  ريال
82 مینا سلطانی جلفان 47,366,561  ريال
83 حمید ساعدی 47,320,741  ريال
84 مهدي شعار تاج احمدي 47,293,908  ريال
85 محمدرضا رسول طائمه 47,289,919  ريال
86 بنفشه گل یاس 47,160,687  ريال
87 زینب صفر زاده 46,712,664  ريال
88 سارا عبدالهی جلودار 46,466,422  ريال
89 پری سلگی 45,800,345  ريال
90 فهيمه فريدوني 45,683,295  ريال
91 سکینه احمدیان مسک 45,537,953  ريال
92 زهرا ربيعي 45,517,801  ريال
93 رسول حمیدی 45,441,068  ريال
94 حدیثه نامور 45,287,664  ريال
95 محدثه استوار کلاکوب 45,247,315  ريال
96 کلثوم لطفی 45,142,374  ريال
97 محمدجواد نواری 44,908,229  ريال
98 مهدیه میرحسینی زاده 44,593,302  ريال
99 بهاره علیزاده 44,542,108  ريال
100 افسانه اشگانی اقبلاغ 44,423,842  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 اسما خلفيان موسوي 440,944,294  ريال
2 زهرا قویدل 388,801,093  ريال
3 شهربانو سلیمانیان 335,106,410  ريال
4 زينب پورفرج 268,973,024  ريال
5 ناصر معراجی لرد 250,573,734  ريال
6 زینب وحیدنیا 236,566,757  ريال
7 محمدرضا كاظمي ممبني 215,483,350  ريال
8 فاطمه همتی پور 214,223,506  ريال
9 رقیه ظاهری عبدوند 212,449,940  ريال
10 زهرا رمضانی 190,209,142  ريال
11 علیرضا اصغری 188,155,632  ريال
12 عاطفه چوب دار 185,669,695  ريال
13 جواد شیرازی 182,599,915  ريال
14 ستاره قنبری 177,089,700  ريال
15 آمنه معنوی شاد 176,532,785  ريال
16 علیرضا همتی 168,142,816  ريال
17 محبوبه اهار 164,525,334  ريال
18 رضا میرزائی محمودآبادی 159,195,038  ريال
19 فرزانه حكيميان 158,412,380  ريال
20 ندا تابش مفرد 154,746,019  ريال
21 مهران محمدی 153,220,775  ريال
22 فریبا پیر شبانی 152,704,132  ريال
23 ناهید سادات یاسینی 151,981,649  ريال
24 فاطمه احمدي جيلداني 151,380,332  ريال
25 سعید واحدی 148,443,721  ريال
26 سکینه وحیدی 145,665,265  ريال
27 نادیا نواصری 144,990,116  ريال
28 حسین ظریف دادخواه نیک روز 143,610,618  ريال
29 جواد باقری 143,603,066  ريال
30 فلورا قبلهءروادانق 143,540,917  ريال
31 آرش برگزیده 143,238,089  ريال
32 رویا ازله پور 141,643,598  ريال
33 رامش بزرگیان 141,448,010  ريال
34 مسعود ایران نژاد 138,103,446  ريال
35 علی محسن زاده 136,635,699  ريال
36 الهام مرادى 135,188,938  ريال
37 امید سرایانی بافقی 134,930,637  ريال
38 لیلا طاهرخانی 134,462,403  ريال
39 امید اسماعیلی 133,138,324  ريال
40 هاجر صبوري راد 132,847,674  ريال
41 سارا جهانی کمجانی 132,275,357  ريال
42 مرضیه امانی 131,458,916  ريال
43 مهدی آزادخانی 130,846,461  ريال
44 مهناز محمد پور 130,546,776  ريال
45 امیر آسیائی 128,859,428  ريال
46 فهیمه حسن 128,568,808  ريال
47 محمدجواد اسدی جوزانی 128,488,082  ريال
48 وحید روحانی 127,959,270  ريال
49 پرستو مجتبایی 127,838,171  ريال
50 بهاره اخوندی 126,474,044  ريال
51 محمدرضا رسول طائمه 126,053,961  ريال
52 زهرا محمدحسنی 125,940,821  ريال
53 حنانه فراهی نژاد 125,868,176  ريال
54 زینب علیزاده 125,771,325  ريال
55 محبوبه علیجانی 124,310,086  ريال
56 الهام کهن 123,514,733  ريال
57 خدیجه کریمی 122,216,576  ريال
58 عباس یعقوبی 121,095,266  ريال
59 شادی جوانوش 120,899,056  ريال
60 زینب عباس نژاد 120,886,929  ريال
61 علی اصغر صفا 119,276,300  ريال
62 كاوه فتحي 117,435,558  ريال
63 ياسمن اسدپور 117,229,659  ريال
64 سحر رضاپور کلتويی 116,870,426  ريال
65 آزاده ایمانی 116,733,192  ريال
66 یاسمن خطیبی رودبارسرا 116,006,537  ريال
67 محبوبه طاهرخانچی 115,251,767  ريال
68 هانیه پورعلی 115,207,300  ريال
69 صدیقه غریبی 114,968,840  ريال
70 اعظم ملك پور بهابادي 114,674,587  ريال
71 علی ذوالفقاری 114,533,222  ريال
72 زهرا كريميان 114,089,921  ريال
73 محدثه استوار کلاکوب 114,028,079  ريال
74 محدثه جعفری 112,369,460  ريال
75 فهيمه فريدوني 111,428,473  ريال
76 سیده رکسانا موسوی 111,372,366  ريال
77 محمدجواد نواری 110,859,766  ريال
78 احمد عبدالوند 110,714,580  ريال
79 مریم گرانمایه 110,508,611  ريال
80 ايمان شاه طالبي 109,991,246  ريال
81 سعیده چراغ مستان 109,523,738  ريال
82 لیلا سلطانی جلفان 109,309,628  ريال
83 زینب فخر فرجی 108,296,463  ريال
84 ملیحه کریمی 107,386,741  ريال
85 ندا علیزاده نیگجه 106,596,689  ريال
86 مهدیه کیاکجوری 106,173,180  ريال
87 فائزه ایمانی 106,060,241  ريال
88 سهیلا نیستانی 105,858,325  ريال
89 ابراهیم فیروزسالاری 105,358,232  ريال
90 لیلا حسنلو 105,067,147  ريال
91 سميه عبدالله پور 104,183,457  ريال
92 آرزو کریمی 104,148,309  ريال
93 فاطمه سلیمانی 103,654,216  ريال
94 لیلا اعرابی عربانی 103,601,780  ريال
95 علی محمد سجادیه 103,082,178  ريال
96 خورشید صبوری 102,822,686  ريال
97 بنفشه گل یاس 102,213,123  ريال
98 سیما لطفی 101,950,448  ريال
99 سکینه احمدیان مسک 100,679,190  ريال
100 ملیحه حبیبی تنها 100,663,057  ريال