نیوشا و اخذ معتبرترین گواهینامه های بین المللی تولید

يکشنبه 26 فروردين 1397 / 1 نظر
#

هر شرکتی برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین‌المللی خود، باید در راستای ارتقاء روش های تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای مؤثر و کارآمد اجرایی و کنترلی گام بردارد. دستیابی به این هدف مهم نیازمند استفاده از یک سیستم مشخص و تعریف شده با استانداردهای یکپارچه بین ‌المللی است و شرکتی که قصد ورود به بازار بین المللی دارد، برای رسیدن به این هدف باید مطابق با یک الگوی استاندارد و جهانی گام بردارد.

همچنین، هر سازمانی که در حوزه زنجیره مواد غذایی و آشامیدنی فعالیت می‌کند، تمایل دارد تا به مشتریان خود این اطمینان را بدهد که محصولاتش از ایمنی و بهداشت لازم برخوردار هستند. این الگوی جهانی، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ( (ISO 22000 نامیده می شود.

استاندارد HACCP نیز تکمیل کننده استانداردهای تعریف شده در ISO 22000 است که به‌ منظور بهبود سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا به صورت همراستا ایجاد شده است. HACCP، خطرات ويژه در زنجیره تأمین، تولید و توزیع مواد غذایی و اقدام‌های لازم براي كنترل آنها را شناسايي و برطرف می ‌كند. امتيازات سيستم HACCP علاوه بر تأمين ايمني موادغذایی در سطح بین‌المللی، استفاده بهتر از منابع و پاسخ‌ها