آیین نامه نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات
 

گستردگی فعالیت نیوشانیک و تعدد نمایندگان فروش در سراسر کشور ایجاب می کند که همه اعضای فعال در شبکه فروش، اعم از توزیع کنندگان فعال، حامیان و مربیان، نسبت به حفظ و رعایت حقوق سایر اعضاء کوشا بوده و از ایجاد نارضایتی و تنش به هر شکل ممکن پیشگیری کنند.

نیوشانیک با شناسایی فضای مجازی به عنوان ابزاری نوین و کارآمد در کسب و کار شبکه ای و بستری مناسب برای ایجاد ارتباط مؤثر با مصرف کنندگان کالا نسبت به وضع مقرراتی با هدف حمایت از نام تجاری شرکت، منافع تمامی نمایندگان فروش و بهبود سلامت فضای کسب و کار اقدام نمود. رعایت این مقررات از زمان انتشار برای کلیه نمایندگان فروش الزامی است.

 

 

ماده ۱) کلیه اعمال و اقدامات نمایندگان فروش، اعم از کتبی یا شفاهی، ضمنی یا صریح، مجازی یا حقیقی، باید با مفاد این آیین نامه مطابقت داشته باشد.


ماده ۲) نمایندگان فروش در قبال محتوایی که به هر نحو در فضای مجازی به اشتراک می گذارند، مسئول هستند.

 

ماده ۳) نمایندگان فروش متعهد هستند پیش از انتشار اطلاعاتی که مجاز به انتشار آن هستند، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند.

 

ماده ۴) نمایندگان فروش فعال در فضای مجازی ملزم به انتشار اطلاعات هویتی خود شامل نام و نام خانوادگی و کد بازاریابی در صفحات خود می باشند. انتشار محتوای مرتبط با تجارت نیوشانیک در صفحات فاقد مشخصات ممنوع می باشد. (مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 1)

تبصره ۱) به کلیه نمایندگان فروش توصیه می گردد حساب کاربری مستقل از حساب کاربری