برترین فروشندگان ماهانه (تعداد فاکتور) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 زهرا قویدل 15  سفارش
2 زهرا كريميان 10  سفارش
3 محمد مكابر 9  سفارش
4 مهدی ربانیان 8  سفارش
5 جواد خدیوی زننده 6  سفارش
6 مرضيه كريمي 6  سفارش
7 علی کهکشان 6  سفارش
8 نعیمه پورذوالفقار 6  سفارش
9 پونه ولیان 6  سفارش
10 فاطمه كريدى 6  سفارش
11 راضیه همیالی 6  سفارش
12 ايران سيد افيوني 5  سفارش
13 مریم ملکشاهی 5  سفارش
14 احمد امیدعلی 5  سفارش
15 محدثه دهقان چناری 5  سفارش
16 میثم ترابی 5  سفارش
17 محمد صدیقی 5  سفارش
18 رویا رحمانی 5  سفارش
19 محمد ربانی 5  سفارش
20 سوگل فرید معیر 5  سفارش
21 اكرم ياري 4  سفارش
22 زهرا کریمان 4  سفارش
23 عاطفه حارث ابادی 4  سفارش
24 سيد علي سادات رضوي 4  سفارش
25 اکرم عبداله خانی 4  سفارش
26 زهرا موسوی فر 4  سفارش
27 آرش برگزیده 4  سفارش
28 پریا نزاهی 4  سفارش
29 صدف ماهاني 4  سفارش
30 محیا تبریزی 4  سفارش
31 زینب جعفری یزدآبادی 4  سفارش
32 زهره همتی نسب 3  سفارش
33 مسعود مطاعی 3  سفارش
34 سیده زهرا نبوی کلات 3  سفارش
35 محمد مهدی داستان پور 3  سفارش
36 علی مظفری پور اربابی 3  سفارش
37 الهام سالارپور 3  سفارش
38 سپیده سوزنی شیروان 3  سفارش
39 یاسر سلمانی 3  سفارش
40 آذین دخت عرب 3  سفارش
41 مریم خدادوست 3  سفارش
42 هاجر محمدی 3  سفارش
43 مهدی شهرکی 3  سفارش
44 سپیده حیدری حسن آبادی 3  سفارش
45 نجمه تقی زاده 3  سفارش
46 کوثر علی زاده 3  سفارش
47 زهره روزبهی 3  سفارش
48 مجتبی دهقان نیری 3  سفارش
49 پریسا عباسی 3  سفارش
50 نورا نوح نژاد 3  سفارش
51 سمیه وحدتی ترکها 3  سفارش
52 محبوبه باقری جورتانی 3  سفارش
53 مهدي سلطاني افاراني 3  سفارش
54 محمدحسین جعفری کلیجی 3  سفارش
55 علی اصغر تقی زاده اشرف 3  سفارش
56 سعیده چراغ مستان 3  سفارش
57 سکینه قنبری دولت آبادی 3  سفارش
58 علی شجاعی 3  سفارش
59 آرزو باایمان 3  سفارش
60 صفورا بهمنی 3  سفارش
61 شهره کرمی 3  سفارش
62 اذین ملکی زرج اباد 3  سفارش
63 محسن خواجه چرون 3  سفارش
64 مهلا بیات 3  سفارش
65 محمد امانی امین اباد 3  سفارش
66 حامد جعفرزاده بهجانی 3  سفارش
67 حسین جوان 3  سفارش
68 زهرا مهرشاد 3  سفارش
69 زینب کمالی 3  سفارش
70 الهام صالحیان کبیر 3  سفارش
71 محسن سليمانى ميگونى 3  سفارش
72 مرضیه نوائی 3  سفارش
73 غزاله وحيديان 3  سفارش
74 فاطمه حسنی سعدی 3  سفارش
75 سید علی میرآفتاب 3  سفارش
76 سعید فصیحی کرده ده 3  سفارش
77 الهام چاچی 3  سفارش
78 مهدی بابائی 3  سفارش
79 احسان منصوريان 3  سفارش
80 شهین قره داغی بقرآبادی 3  سفارش
81 زکیه بابلخانی 3  سفارش
82 نرگس محمدی 3  سفارش
83 شهلا قره داغی بقرآبادی 3  سفارش
84 انسیه شوروزی 3  سفارش
85 شیرین خطیبی 3  سفارش
86 نرگس سادات حسینی 3  سفارش
87 سمیه کریمی 2  سفارش
88 فریبا مالقی 2  سفارش
89 فاطمه ریحانی 2  سفارش
90 مصطفی اخلاقی 2  سفارش
91 فاطمه باقری 2  سفارش
92 بی بی ربابه صالحی بایگی 2  سفارش
93 راضیه اتفاقی داریان 2  سفارش
94 مهناز بهشتیان 2  سفارش
95 نازنین قهوچی 2  سفارش
96 معصومه علی زاده اصل میابی 2  سفارش
97 حسن الیاسی 2  سفارش
98 نریمان جلودارزاده 2  سفارش
99 فاطمه سلمانی کوهی 2  سفارش
100 محسن کریمی 2  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نهاد بازگیر 638,463,167  ريال
2 فاطمه مطبوعی عیدگاهی 609,961,956  ريال
3 وحید آخی زاده 482,093,771  ريال
4 عاطفه چوب دار 425,900,058  ريال
5 محمد مكابر 415,963,970  ريال
6 علی کهکشان 336,660,679  ريال
7 مریم طبی ممتاز 318,820,123  ريال
8 یوسف پولادیان 312,763,099  ريال
9 زهرا قویدل 305,751,246  ريال
10 پریسا رضایی 301,562,038  ريال
11 علیرضا اصغری 272,538,369  ريال
12 سوگل فرید معیر 269,441,488  ريال
13 ايران سيد افيوني 262,841,453  ريال
14 مهدی مظلوم پور 260,984,880  ريال
15 فرخنده تاجداران 255,118,934  ريال
16 مریم غنی پور خلاری 252,850,368  ريال
17 افسانه رمضان زاده فاروقی 252,825,763  ريال
18 محمد صابر حسینی 241,732,610  ريال
19 فاطمه رنجبر 236,719,890  ريال
20 مریم مختاری رشید آباد 234,814,846  ريال
21 طیبه جلیلی 232,842,130  ريال
22 راضیه اتفاقی داریان 231,550,539  ريال
23 مريم امين اسكندرى 214,106,473  ريال
24 فاطمه آبکار 209,878,822  ريال
25 پرويز طاهرى 208,118,145  ريال
26 سارا صالحی گلمکانی 208,035,243  ريال
27 پژمان قرباني 207,489,594  ريال
28 زهرا اعتصامی رنانی 205,247,643  ريال
29 صفورا بهمنی 202,731,268  ريال
30 نگین یوسفی 202,397,233  ريال
31 نرجس مقدم پاشا 201,097,667  ريال
32 آمنه معنوی شاد 199,844,244  ريال
33 زهرا محمدحسنی 198,274,568  ريال
34 محمد ربانی 196,797,148  ريال
35 مریم یزدانی 191,764,675  ريال
36 محدثه فضلی 191,436,391  ريال
37 بهاره قاسمی بردنجانی 188,836,729  ريال
38 مهدي سلطاني افاراني 181,567,585  ريال
39 سارا بهزادجلودارلو 180,520,829  ريال
40 مینا خلف زاده 178,209,661  ريال
41 فائزه ایمانی 176,993,009  ريال
42 فلورا قبلهءروادانق 176,311,765  ريال
43 معصومه اختراعی 174,279,348  ريال
44 صدف ماهاني 173,784,934  ريال
45 امین نوعی 173,311,568  ريال
46 هدیه نقیلو 171,325,569  ريال
47 ایمان حسینیان 171,026,208  ريال
48 حسن لطفی رمدانی 170,968,679  ريال
49 تکتم صانعی 168,528,817  ريال
50 مریم پرآشان پر 168,249,222  ريال
51 علي ملكي زرج آباد 168,073,174  ريال
52 سرور حسینی دشت بیاض 166,465,359  ريال
53 سارا خیرخواه 164,920,233  ريال
54 فائزه السادات قریشی زاده کرانی 164,819,211  ريال
55 زهرا اموزگاران 162,089,582  ريال
56 بهاره علیزاده 161,992,721  ريال
57 فرهاد محمدزاده 159,885,737  ريال
58 جواد خدیوی زننده 157,891,428  ريال
59 زهرا عارفیان 157,448,845  ريال
60 زینب علیزاده 157,213,259  ريال
61 سمیه شرفی 156,543,033  ريال
62 حمیده دهقانی 155,852,265  ريال
63 ادریس مظفری 155,274,575  ريال
64 معصومه سهرابی 153,853,879  ريال
65 بیتا پرتوی 153,380,262  ريال
66 مریم ملکشاهی 152,627,451  ريال
67 الهام سادات حسینی رامشه 152,493,198  ريال
68 سیما لطفی 151,900,960  ريال
69 زهرا سادات میراحمدی 151,779,952  ريال
70 نسترن شیرازی 151,416,568  ريال
71 زینب سپید بن 148,009,570  ريال
72 فهیمه قنادی 146,905,713  ريال
73 سمیرا زینلی بردر 146,871,245  ريال
74 فرناز بخشیان کاشانی 146,255,767  ريال
75 تمام زر محمدى 146,075,064  ريال
76 زهرا علیزاده 144,812,529  ريال
77 پوریا مهاجرپور 143,471,741  ريال
78 آزاده احمدی 142,029,604  ريال
79 آمنه السادات طباطبائی 141,866,858  ريال
80 محمد امیری 141,847,197  ريال
81 مريم زاهدي 141,768,827  ريال
82 شیرین اسعدی 141,752,693  ريال
83 زهرا زارعی 141,541,546  ريال
84 راضیه ربانی 140,556,186  ريال
85 سمیه گرامی پور 140,063,479  ريال
86 فاطمه جعفری 139,951,628  ريال
87 مهدیه کریمی نسب 139,025,990  ريال
88 محمدرضا عبداللهی سروی 138,827,129  ريال
89 سمیه خیری سیلاب 138,676,477  ريال
90 مهگل ربانی 138,107,568  ريال
91 زهرا كريميان 137,268,286  ريال
92 زهرا شفیعی 136,882,585  ريال
93 محمد قاسمی 136,020,622  ريال
94 نریمان جلودارزاده 135,710,116  ريال
95 زینب جعفری یزدآبادی 135,492,439  ريال
96 سکینه قادی صاحبی 133,364,060  ريال
97 رقیه عبدی 132,880,019  ريال
98 بهمن طالبی اسکندری شاد 132,513,062  ريال
99 سحر ولی زاده باغچقی 132,454,437  ريال
100 نسترن پيراني 132,277,267  ريال