برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 ناهید احسانیان 12  سفارش
2 زهرا اموزگاران 10  سفارش
3 مسعود جعفری فشارکی 10  سفارش
4 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 9  سفارش
5 زهرا صمدی 7  سفارش
6 حسین احمدپور بیجارگاه 7  سفارش
7 راضیه نجفی 6  سفارش
8 فاطمه امیر نژاد باروق 6  سفارش
9 وفا بالدی 6  سفارش
10 سیدمجتبی هاشمی 5  سفارش
11 شهزاد كروائى 5  سفارش
12 مریم سلماسی 5  سفارش
13 شیرین کاویانی گهروئی 5  سفارش
14 فريبا نوري زاده 4  سفارش
15 فهیمه حسن 4  سفارش
16 احمد مروی 4  سفارش
17 زهرا تقي زاده 4  سفارش
18 محدثه دربندی 4  سفارش
19 اسماعیل بایزیدی 4  سفارش
20 راضیه دشتبانی 4  سفارش
21 ابراهیم بهلول چهره برق 3  سفارش
22 لیلا رازقی یدک 3  سفارش
23 محمد آقاجانی 3  سفارش
24 عدنان حیدری 3  سفارش
25 حمزه دامنی 3  سفارش
26 آزاده نجفی مقدس 3  سفارش
27 هدیه عظمی 3  سفارش
28 فاطمه جعفری 3  سفارش
29 نرگس هزارپیشه 3  سفارش
30 روژين هوشياريان 3  سفارش
31 محدثه دخت عصمتی 3  سفارش
32 فرشته قادری 3  سفارش
33 سارا بهشتی مطلق 3  سفارش
34 سمیه محمدی 3  سفارش
35 شاناز رحیمی 3  سفارش
36 پارمیدا فنی 3  سفارش
37 مرجان جرجانی 3  سفارش
38 ایرج صابری کیا 3  سفارش
39 زهره احمدى پور 2  سفارش
40 آمنه معنوی شاد 2  سفارش
41 مهرنوش جعفری 2  سفارش
42 احسان رحمتی 2  سفارش
43 سجاد شجاعیان 2  سفارش
44 فهيمه فريدوني 2  سفارش
45 نفيسه دخيلي 2  سفارش
46 ادریس مظفری 2  سفارش
47 محمدجواد اسدی جوزانی 2  سفارش
48 احمد روشندل 2  سفارش
49 علی اصغر تقی زاده اشرف 2  سفارش
50 سیده سحر محمدی حسین آباد 2  سفارش
51 انسیه کبیری یزدی مقدم 2  سفارش
52 فاطمه باقرآبادی 2  سفارش
53 الهام رستاقی 2  سفارش
54 پویا مبارکی 2  سفارش
55 الهام نشاطي 2  سفارش
56 سعيد ماهي گير 2  سفارش
57 محمد رفيعي 2  سفارش
58 حسین سلیمی 2  سفارش
59 سارا پاکی 2  سفارش
60 میترا قرائی 2  سفارش
61 الهام حمیدی 2  سفارش
62 آذر کریم زاده 2  سفارش
63 محدثه اسماعیلی 2  سفارش
64 احد حسینعلی 2  سفارش
65 علی عباسی 2  سفارش
66 فرانک کاظمی ثانی 2  سفارش
67 محبوبه عمویی 2  سفارش
68 کتایون سادات مظلوم حسینی 2  سفارش
69 مهناز پیرآزاد 2  سفارش
70 فاطمه ملک آرا 2  سفارش
71 رقیه فلاح پرزحمت بیدرونی 2  سفارش
72 شیما کاوندی 2  سفارش
73 ابوالفضل علی پور 2  سفارش
74 اعظم نصیری زاده 2  سفارش
75 نیلوفر حسینی 2  سفارش
76 فاطمه احمدی 2  سفارش
77 ساغر پوراکبر 2  سفارش
78 سکینه کاخکی 2  سفارش
79 مرضیه سلیمی پوریانی 2  سفارش
80 خیراله رابحی 2  سفارش
81 خدیجه فعال 2  سفارش
82 زهرا رمضانی کجانی 2  سفارش
83 فاطمه ماشااله زاده 2  سفارش
84 پگاه عزیزی گروسی 2  سفارش
85 فائزه السادات قریشی زاده کرانی 2  سفارش
86 سحر زارع ثانی 2  سفارش
87 محیا تبریزی نامی 2  سفارش
88 سید محمدرضا حیدری 2  سفارش
89 سمیرا حاکمی 2  سفارش
90 محمد رضا باهوش نژاد گل خطمی 2  سفارش
91 کوثر عرب حلوائی 2  سفارش
92 Houra Baigom Seyedi Motlagh 2  سفارش
93 راضیه کیانی 2  سفارش
94 فریده مشفق 1  سفارش
95 ملیحه مهربان جزآبادی 1  سفارش
96 افسانه مسترخان 1  سفارش
97 زهره ابراهيمي 1  سفارش
98 مرضیه حسینی 1  سفارش
99 سحر پاکارها 1  سفارش
100 سهیلا فرجی 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 شهربانو سلیمانیان 927,609,877  ريال
2 طاهره دهقان 748,121,173  ريال
3 علیرضا اصغری 660,927,778  ريال
4 نصیبه محمدی 574,987,468  ريال
5 جواد باقری 562,957,852  ريال
6 صدیقه اسلامی 528,839,259  ريال
7 محمد مكابر 514,089,291  ريال
8 عشرت حسین زاده تخمدل 508,389,817  ريال
9 محدثه طاهری 481,012,927  ريال
10 حامد جعفرزاده بهجانی 427,841,475  ريال
11 امیرمحمد آقائی 415,248,613  ريال
12 راضیه اتفاقی داریان 400,152,712  ريال
13 مریم مختاری رشید آباد 398,338,097  ريال
14 آرزو طحان پور اردکانی 388,696,856  ريال
15 فاطمه قلی بیگی 388,186,443  ريال
16 فهیمه حسن 384,717,696  ريال
17 رمضان احمدی دستجردی 361,582,449  ريال
18 طاهره بالی چلندر 361,550,815  ريال
19 ویدا سعادت کیا 354,795,234  ريال
20 زهرا عبودی 346,817,070  ريال
21 مریم سلماسی 337,101,649  ريال
22 شبنم کریمی الکامی 332,425,504  ريال
23 سیده شهربانو موسوی 329,055,475  ريال
24 زهرا اموزگاران 321,041,323  ريال
25 مينا طهماسبي كندرودي 303,844,740  ريال
26 زهرا صمدی 297,460,464  ريال
27 حسین احمدپور بیجارگاه 295,556,372  ريال
28 سعیده غلامی 294,908,500  ريال
29 زهرا شعباني تفتي 294,589,169  ريال
30 باران بیدار مغز 292,369,870  ريال
31 سجاد زاده احمدی 292,166,348  ريال
32 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 291,439,636  ريال
33 لیدا روزی طلب زاده 286,621,737  ريال
34 زهرا زهدی 284,167,408  ريال
35 ناهیده پیشکار القلندیس 283,279,293  ريال
36 صفيه كلانتري داريان 276,602,764  ريال
37 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 274,245,039  ريال
38 راحله هداوند سیری 266,966,853  ريال
39 محبوبه مهدوی 257,993,475  ريال
40 فاطمه مختاری 257,751,263  ريال
41 مهدی رفیع بلداجی 257,201,479  ريال
42 مهری لشگری 257,055,408  ريال
43 فهیمه شبان پیشه 255,311,879  ريال
44 طیبه سامی 251,936,833  ريال
45 حلیمه هادوی 251,131,078  ريال
46 صغرا کاظمی 249,911,976  ريال
47 مریم شیری 245,857,810  ريال
48 حسین رزازی 243,679,296  ريال
49 مرضیه شریعت 242,221,324  ريال
50 معصومه اختراعی 238,865,053  ريال
51 لیلا طاهرخانی 237,286,992  ريال
52 معصومه سادات زماني 232,344,216  ريال
53 راضیه نجفی 231,754,353  ريال
54 مرجان خلیفی 231,109,016  ريال
55 فاطمه امیر نژاد باروق 228,762,136  ريال
56 سپیده فعله گری 227,379,126  ريال
57 سحر اسمعیل نژادرکن سرایی مقدم 226,850,323  ريال
58 مریم گرانمایه 226,843,392  ريال
59 مهرداد شريعتى سامانى 226,234,134  ريال
60 شهزاد كروائى 225,595,332  ريال
61 سمیه مرادیان 224,038,267  ريال
62 مرجان مستمری 219,349,604  ريال
63 آیدا آیدینی وایقان 217,803,814  ريال
64 محمد وفائی 217,319,691  ريال
65 ايران سيد افيوني 216,722,189  ريال
66 محبوبه سادات موسوی 214,968,516  ريال
67 معراج ندیری 214,569,313  ريال
68 راضیه کیومرزی 214,437,475  ريال
69 ملیحه مشاوری 211,724,787  ريال
70 فاطمه پيري 211,442,183  ريال
71 اکرم عبداله خانی 211,167,488  ريال
72 فاطمه جعفری 210,076,833  ريال
73 فهیمه رفیع بلداجی 209,577,855  ريال
74 الهام شعبان نژاد ممقامی 209,423,930  ريال
75 خدیجه فعال 207,914,131  ريال
76 مریم طبی ممتاز 206,022,339  ريال
77 هدیه عظمی 205,718,424  ريال
78 سرور حسینی دشت بیاض 205,459,827  ريال
79 زهرا ارامش 205,338,741  ريال
80 زهرا حمزه رباطی 204,353,770  ريال
81 شیرین شمس قهفرخی 203,522,248  ريال
82 سمیرا فرد کشتلی 202,666,428  ريال
83 راضیه ظریفیان یگانه 202,094,857  ريال
84 سید مرتضی کندومال 202,036,760  ريال
85 آزاده نجفی مقدس 201,931,797  ريال
86 مهشاد مختاری حسن آبادی 200,971,099  ريال
87 عصمت عابد 200,070,324  ريال
88 زهرا سامانیان 199,574,347  ريال
89 سعیده شایان زاده 199,388,604  ريال
90 زینب تقی تبار آقا محلی 194,996,734  ريال
91 هانیه پورعلی 194,393,858  ريال
92 مریم حسرت پور شیل سر 192,574,741  ريال
93 فرشته جوان بخت مشهد ريزه ئي 192,219,437  ريال
94 سحر براری 192,065,998  ريال
95 زهرا مرحمتی 190,887,373  ريال
96 افسانه‌ حسین زاده فرخد 190,740,700  ريال
97 زهرا عارفیان 190,233,420  ريال
98 محیا تبریزی نامی 189,261,554  ريال
99 احسان نجاریان 188,976,012  ريال
100 مهسا ضیائی 186,870,272  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 محمد مكابر 88  سفارش
2 علیرضا اصغری 87  سفارش
3 لیدا روزی طلب زاده 70  سفارش
4 ناهیده پیشکار القلندیس 58  سفارش
5 راحله هداوند سیری 55  سفارش
6 شهربانو سلیمانیان 53  سفارش
7 سپیده فعله گری 48  سفارش
8 زهرا ارامش 46  سفارش
9 رمضان احمدی دستجردی 46  سفارش
10 ویدا سعادت کیا 46  سفارش
11 طاهره بالی چلندر 44  سفارش
12 آسیه داستانپور حسن آبادی 44  سفارش
13 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 41  سفارش
14 زهرا امیر سالاری 39  سفارش
15 فاطمه قلی بیگی 36  سفارش
16 صغرا کاظمی 36  سفارش
17 فاطمه مختاری 36  سفارش
18 ايران سيد افيوني 35  سفارش
19 شیرین شمس قهفرخی 34  سفارش
20 خدیجه فعال 34  سفارش
21 باران بیدار مغز 34  سفارش
22 زهرا كريميان 33  سفارش
23 مریم شیری 33  سفارش
24 نفیسه ابوعطا 32  سفارش
25 زهرا زهدی 32  سفارش
26 مریم ملکشاهی 31  سفارش
27 فاطمه نوبخت 31  سفارش
28 سیده شهربانو موسوی 30  سفارش
29 محبوبه سادات موسوی 30  سفارش
30 الهام رستاقی 29  سفارش
31 لیلا غوری 29  سفارش
32 زهرا شعباني تفتي 29  سفارش
33 مریم مختاری رشید آباد 29  سفارش
34 زهرا علیزاده 29  سفارش
35 شیدا مولود سیده گوگ تپه 28  سفارش
36 راضیه کیومرزی 27  سفارش
37 راضیه اتفاقی داریان 27  سفارش
38 فاطمه حلاج زاده اردستانی 27  سفارش
39 حسین احمدپور بیجارگاه 27  سفارش
40 مهرداد شريعتى سامانى 27  سفارش
41 نسیم مختاری فارسانی 26  سفارش
42 فاطمه نجات 26  سفارش
43 زینب تقی تبار آقا محلی 26  سفارش
44 سمیه مرادیان 26  سفارش
45 احد حسینعلی 26  سفارش
46 آرش برگزیده 26  سفارش
47 بتول اسماعیلی 25  سفارش
48 مرضیه کرمی گماری 25  سفارش
49 طه قاسمی صاحبی 25  سفارش
50 زهرا شامی 24  سفارش
51 مهشاد مختاری حسن آبادی 24  سفارش
52 آرزو طحان پور اردکانی 24  سفارش
53 عشرت حسین زاده تخمدل 24  سفارش
54 زهرا سامانیان 24  سفارش
55 امنه احمدی 23  سفارش
56 سید محمد معین سجادی 23  سفارش
57 محدثه دهقان چناری 23  سفارش
58 سينا اقاجاني طالش 23  سفارش
59 افسانه فلاح 23  سفارش
60 سحر براری 23  سفارش
61 محمدرضا فهیمی 22  سفارش
62 عفت شریفی 22  سفارش
63 مرضیه اسحقیان درچه 22  سفارش
64 فاطمه می رادپور 22  سفارش
65 مهری لشگری 22  سفارش
66 حامد جعفرزاده بهجانی 22  سفارش
67 محمد مهدی نوری 22  سفارش
68 سمانه قیصری 22  سفارش
69 علی جعفری 21  سفارش
70 معصومه اختراعی 21  سفارش
71 فاطمه رباط جزی 21  سفارش
72 محمد جواد غلامی 21  سفارش
73 نازبانو فرودی قاسم آبادی 21  سفارش
74 احسان نجاریان 21  سفارش
75 رقیه علیزاده 21  سفارش
76 فاطمه طاعتی 21  سفارش
77 شبنم کریمی الکامی 21  سفارش
78 مرضيه كريمي 21  سفارش
79 پیمان کهریزی 21  سفارش
80 مرجان مستمری 21  سفارش
81 فهیمه شبان پیشه 21  سفارش
82 زهرا مرحمتی 21  سفارش
83 مائده ملکی دیزیچه 21  سفارش
84 سمیه پوراقدام خانقاه 21  سفارش
85 سعیده غلامی 21  سفارش
86 سميرا ميردريكوند 21  سفارش
87 فریبا زارعی محمودآبادی 21  سفارش
88 مهری رضابنت 20  سفارش
89 شبنم اسدپور 20  سفارش
90 اعظم كاظمي حسن آبادی 20  سفارش
91 معصومه جعفری 20  سفارش
92 سارا ربانی 20  سفارش
93 علی حسنی باغی 20  سفارش
94 سعیده شایان زاده 20  سفارش
95 سحر اسمعیل نژادرکن سرایی مقدم 20  سفارش
96 نصیبه کریمی افجدی 20  سفارش
97 پیام مرادی 19  سفارش
98 افسانه یاسائی بزآباد 19  سفارش
99 فرزانه سادات حسینی 19  سفارش
100 فاطمه جعفری 19  سفارش