برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نعیمه پورذوالفقار 21,233,027  ريال
2 سميه عبدالله پور 19,133,983  ريال
3 مجید پوررشیدی فیروزابادی 16,634,883  ريال
4 سارا خرم 16,631,205  ريال
5 سلمان راستگو 16,146,790  ريال
6 ابراهیم گودرزیان 15,557,436  ريال
7 مارال چاره گانی 13,894,313  ريال
8 فريبا حبيب پور كهي 12,917,432  ريال
9 عارف اصغری کندری 12,395,966  ريال
10 شایسته نخعی سرو 12,255,410  ريال
11 فهیمه راعی 11,625,689  ريال
12 طاهره نخعی سرو 10,697,245  ريال
13 هاشم نبویان مشهدی 10,463,121  ريال
14 کمیل جعفرزاده 10,062,387  ريال
15 سینا روستا 10,011,010  ريال
16 خشایار شیخی 7,920,002  ريال
17 حجت عسکری 7,863,488  ريال
18 سیده سمیه رضوی 7,663,124  ريال
19 سودابه حسن زاده برازجانی 7,563,309  ريال
20 علی اصغر صفا 7,556,697  ريال
21 احمدرضا دهقان 7,486,248  ريال
22 مهدی احمدی بفروئی 7,330,280  ريال
23 مهدیه زمانی 7,249,912  ريال
24 صغرا احمدی ‍‌پاسکیابی 7,155,972  ريال
25 ارسلان سلطانی 7,128,804  ريال
26 مریم زمانی 7,112,665  ريال
27 احمد رضائی 7,104,596  ريال
28 زهرا مشهور ماندانا میرفندرسکی 6,773,580  ريال
29 مریم حق شناس 6,692,848  ريال
30 بهرام داوری 6,595,963  ريال
31 شهلا اميرجاني 6,458,716  ريال
32 شیرین سادات قائم مقامی 6,458,716  ريال
33 مينا عطاريان 6,458,716  ريال
34 محدثه آیت اللهی 6,458,716  ريال
35 الهام طاهر 6,326,610  ريال
36 زهرا مختاری 6,168,073  ريال
37 فرشته کبیری زاده 5,683,670  ريال
38 منصور حسین زاده 5,643,302  ريال
39 مهتاب اسفندیار 5,473,763  ريال
40 پارسا شكراني فر 5,328,443  ريال
41 حمديه صديق 5,284,410  ريال
42 حسین رحمانی‌مقدم 5,259,817  ريال
43 محمدرضا سعیدیان 5,166,973  ريال
44 مهدیه میرزایی 5,166,973  ريال
45 شهاب رحیمی 5,070,094  ريال
46 عبدالرضا مینایی 5,021,655  ريال
47 علی شاکراردکانی 5,020,191  ريال
48 شوکت کاظمی ابرقوئی 5,013,577  ريال
49 زهرا جعفري بفرويي 4,950,097  ريال
50 محمود رحيمي تيران 4,924,776  ريال
51 جمیله دهقانی 4,896,513  ريال
52 فاطمه آبکار 4,827,889  ريال
53 علی ظهریه 4,800,005  ريال
54 شوکت ملک پور 4,788,996  ريال
55 بهاره علیزاده 4,747,160  ريال
56 بی تا رجب پور 4,747,158  ريال
57 ابراهیم ساربانی 4,549,357  ريال
58 محمد محمودی 4,521,106  ريال
59 تکتم گرامی پور 4,513,024  ريال
60 بتول پشم فروش 4,432,296  ريال
61 پریسا امیرحنیفی 4,400,004  ريال
62 مریم نبی زاده 4,303,123  ريال
63 بهناز غفاری 4,286,977  ريال
64 موسی نعمتی راد 4,270,826  ريال
65 امید سرایانی بافقی 4,270,824  ريال
66 بتول تاجیک قلعه 4,236,332  ريال
67 بتسابه رحیمی خامنه 4,230,464  ريال
68 حمیدرضا دهقان 4,165,139  ريال
69 معصومه دست نشان 4,133,578  ريال
70 فاطمه یزدانی 4,060,919  ريال
71 علیرضا امامی 4,044,768  ريال
72 فائزه به طلب 4,024,955  ريال
73 حمیده بالارستاقی 3,915,600  ريال
74 بتول پوررشیدی فیروزآبادی 3,890,647  ريال
75 سیده زهرا دهقانیان 3,746,058  ريال
76 قاسم حیدریان کرویه 3,743,124  ريال
77 محدثه زین العابدینی 3,503,850  ريال
78 آرزو وزیری گودرزی 3,487,707  ريال
79 مجید مجیدی فر 3,487,707  ريال
80 فيروزه سادات موسوي 3,484,038  ريال
81 زهرا عبودی 3,455,411  ريال
82 رویا گرشاسب 3,386,791  ريال
83 سیده حمیده نوری الحسینی 3,310,094  ريال
84 فرزانه دادكان 3,229,358  ريال
85 محمدرضا بدرخانی 3,229,358  ريال
86 نينا سادات مير پور تكليمي 3,229,358  ريال
87 علی علیزاده مجد 3,229,358  ريال
88 فاطمه علی نیا 3,221,286  ريال
89 محمدرضا مرادی 3,213,216  ريال
90 میترا امینی 3,213,214  ريال
91 ابوالقاسم حاجی عرب 3,170,644  ريال
92 سید ابراهیم علوی 3,124,405  ريال
93 سلمان محمدی قیری 3,100,184  ريال
94 سیده مارال امامی مقدم 3,100,184  ريال
95 علي استخري 3,084,039  ريال
96 آمنه اسلامی کلانتری 3,082,572  ريال
97 سیما موسوی دودجی 3,080,736  ريال
98 مژگان قره خانی 3,067,888  ريال
99 نعیم حقی شیخ سرمست 3,059,822  ريال
100 فاطمه وزیری ملک آبادی 3,059,816  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نعیمه پورذوالفقار 21,233,027  ريال
2 سميه عبدالله پور 19,133,983  ريال
3 مجید پوررشیدی فیروزابادی 16,634,883  ريال
4 سارا خرم 16,631,205  ريال
5 سلمان راستگو 16,146,790  ريال
6 ابراهیم گودرزیان 15,557,436  ريال
7 مارال چاره گانی 13,894,313  ريال
8 فريبا حبيب پور كهي 12,917,432  ريال
9 عارف اصغری کندری 12,395,966  ريال
10 شایسته نخعی سرو 12,255,410  ريال
11 فهیمه راعی 11,625,689  ريال
12 طاهره نخعی سرو 10,697,245  ريال
13 هاشم نبویان مشهدی 10,463,121  ريال
14 کمیل جعفرزاده 10,062,387  ريال
15 سینا روستا 10,011,010  ريال
16 خشایار شیخی 7,920,002  ريال
17 حجت عسکری 7,863,488  ريال
18 سیده سمیه رضوی 7,663,124  ريال
19 سودابه حسن زاده برازجانی 7,563,309  ريال
20 علی اصغر صفا 7,556,697  ريال
21 احمدرضا دهقان 7,486,248  ريال
22 مهدی احمدی بفروئی 7,330,280  ريال
23 مهدیه زمانی 7,249,912  ريال
24 صغرا احمدی ‍‌پاسکیابی 7,155,972  ريال
25 ارسلان سلطانی 7,128,804  ريال
26 مریم زمانی 7,112,665  ريال
27 احمد رضائی 7,104,596  ريال
28 زهرا مشهور ماندانا میرفندرسکی 6,773,580  ريال
29 مریم حق شناس 6,692,848  ريال
30 بهرام داوری 6,595,963  ريال
31 مينا عطاريان 6,458,716  ريال
32 شیرین سادات قائم مقامی 6,458,716  ريال
33 محدثه آیت اللهی 6,458,716  ريال
34 شهلا اميرجاني 6,458,716  ريال
35 الهام طاهر 6,326,610  ريال
36 زهرا مختاری 6,168,073  ريال
37 فرشته کبیری زاده 5,683,670  ريال
38 منصور حسین زاده 5,643,302  ريال
39 مهتاب اسفندیار 5,473,763  ريال
40 پارسا شكراني فر 5,328,443  ريال
41 حمديه صديق 5,284,410  ريال
42 حسین رحمانی‌مقدم 5,259,817  ريال
43 مهدیه میرزایی 5,166,973  ريال
44 محمدرضا سعیدیان 5,166,973  ريال
45 شهاب رحیمی 5,070,094  ريال
46 عبدالرضا مینایی 5,021,655  ريال
47 علی شاکراردکانی 5,020,191  ريال
48 شوکت کاظمی ابرقوئی 5,013,577  ريال
49 زهرا جعفري بفرويي 4,950,097  ريال
50 محمود رحيمي تيران 4,924,776  ريال
51 جمیله دهقانی 4,896,513  ريال
52 فاطمه آبکار 4,827,889  ريال
53 علی ظهریه 4,800,005  ريال
54 شوکت ملک پور 4,788,996  ريال
55 بهاره علیزاده 4,747,160  ريال
56 بی تا رجب پور 4,747,158  ريال
57 ابراهیم ساربانی 4,549,357  ريال
58 محمد محمودی 4,521,106  ريال
59 تکتم گرامی پور 4,513,024  ريال
60 بتول پشم فروش 4,432,296  ريال
61 پریسا امیرحنیفی 4,400,004  ريال
62 مریم نبی زاده 4,303,123  ريال
63 بهناز غفاری 4,286,977  ريال
64 موسی نعمتی راد 4,270,826  ريال
65 امید سرایانی بافقی 4,270,824  ريال
66 بتول تاجیک قلعه 4,236,332  ريال
67 بتسابه رحیمی خامنه 4,230,464  ريال
68 حمیدرضا دهقان 4,165,139  ريال
69 معصومه دست نشان 4,133,578  ريال
70 فاطمه یزدانی 4,060,919  ريال
71 علیرضا امامی 4,044,768  ريال
72 فائزه به طلب 4,024,955  ريال
73 حمیده بالارستاقی 3,915,600  ريال
74 بتول پوررشیدی فیروزآبادی 3,890,647  ريال
75 سیده زهرا دهقانیان 3,746,058  ريال
76 قاسم حیدریان کرویه 3,743,124  ريال
77 محدثه زین العابدینی 3,503,850  ريال
78 آرزو وزیری گودرزی 3,487,707  ريال
79 مجید مجیدی فر 3,487,707  ريال
80 فيروزه سادات موسوي 3,484,038  ريال
81 زهرا عبودی 3,455,411  ريال
82 رویا گرشاسب 3,386,791  ريال
83 سیده حمیده نوری الحسینی 3,310,094  ريال
84 محمدرضا بدرخانی 3,229,358  ريال
85 علی علیزاده مجد 3,229,358  ريال
86 نينا سادات مير پور تكليمي 3,229,358  ريال
87 فرزانه دادكان 3,229,358  ريال
88 فاطمه علی نیا 3,221,286  ريال
89 محمدرضا مرادی 3,213,216  ريال
90 میترا امینی 3,213,214  ريال
91 ابوالقاسم حاجی عرب 3,170,644  ريال
92 سید ابراهیم علوی 3,124,405  ريال
93 سلمان محمدی قیری 3,100,184  ريال
94 سیده مارال امامی مقدم 3,100,184  ريال
95 علي استخري 3,084,039  ريال
96 آمنه اسلامی کلانتری 3,082,572  ريال
97 سیما موسوی دودجی 3,080,736  ريال
98 مژگان قره خانی 3,067,888  ريال
99 نعیم حقی شیخ سرمست 3,059,822  ريال
100 فاطمه وزیری ملک آبادی 3,059,816  ريال