برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 Wahida Azizi 6  سفارش
2 ملینا آساتوری 5  سفارش
3 زهرا اموزگاران 4  سفارش
4 شادی جوانوش 3  سفارش
5 سعيد ماهي گير 3  سفارش
6 زهرا گودرزی اصفهانی 3  سفارش
7 Akram Jonaidjan 3  سفارش
8 ندا سنائی 3  سفارش
9 ناهید احسانیان 2  سفارش
10 Hani Ansari 2  سفارش
11 Shukria Rasuli 2  سفارش
12 معصومه فرخی سورکی 2  سفارش
13 Shakila Qurbani 2  سفارش
14 اعظم مرتضایی 2  سفارش
15 مریم کریم زاده 2  سفارش
16 سعیده قاطع اردکانی 2  سفارش
17 Masoumeh Rajabali 2  سفارش
18 Sahar Shahsavand 2  سفارش
19 سحر مشعل 2  سفارش
20 مریم سلماسی 2  سفارش
21 حسین صادقلی 2  سفارش
22 رقیه لطفی هوجقان 2  سفارش
23 زینب حریمی 2  سفارش
24 فاطمه صاحبی خجسته 2  سفارش
25 الهام نشاطي 2  سفارش
26 حمید صالحی 2  سفارش
27 ندا بدیعی 2  سفارش
28 فهيمه فريدوني 2  سفارش
29 مینا نعمتی 2  سفارش
30 زهرا سپهری 2  سفارش
31 عبدالعزیز عزیزی 2  سفارش
32 ابریز یعقوبی 2  سفارش
33 زهرا مجیدنیا 2  سفارش
34 اسما مرادی 2  سفارش
35 خاطره خوش نما 1  سفارش
36 فاطمه کیوانفر 1  سفارش
37 کبری احمدآبادی 1  سفارش
38 فرود مردانی بلداجی 1  سفارش
39 زهره مرادی 1  سفارش
40 سودابه عباسی 1  سفارش
41 منیر شادروان 1  سفارش
42 سبحان ستوده ریحانیان 1  سفارش
43 مریم مالداری اول 1  سفارش
44 کلثوم خاقانی جرفی 1  سفارش
45 فاطمه شجاعی بادلهء 1  سفارش
46 Bukurije Rustem 1  سفارش
47 محمد تیموری برغن اباد 1  سفارش
48 محمدرضا جمشیدی 1  سفارش
49 فاطمه غلامی 1  سفارش
50 مریم بخشیان 1  سفارش
51 سیده فائزه نیازی عابدین 1  سفارش
52 SOODABEH ENTAZARI 1  سفارش
53 عذرا قربانی 1  سفارش
54 حسین دادمند 1  سفارش
55 فهیمه آقابراری 1  سفارش
56 سیده شهربانو موسوی 1  سفارش
57 سمانه حمداللهی اکرم 1  سفارش
58 منظر آکو 1  سفارش
59 زهرا رمضان زاده 1  سفارش
60 علیرضا نجفی 1  سفارش
61 ابوالفضل بربار 1  سفارش
62 نوید تمیزکار 1  سفارش
63 رضوانه اگاه 1  سفارش
64 محمد سلطانی راد 1  سفارش
65 مریم ناظوری 1  سفارش
66 حسن نکومنش مقدم 1  سفارش
67 سید حبیبه جوادی 1  سفارش
68 سید محمدرضا حیدری 1  سفارش
69 فاطمه نعمتی 1  سفارش
70 نرگس فیروزیان 1  سفارش
71 رضا زمانی گندمانی 1  سفارش
72 ساناز توزنده جانی 1  سفارش
73 محمدهادی محمدی 1  سفارش
74 اميرحسين نقی بابایی 1  سفارش
75 مهدی شری پور 1  سفارش
76 الهه یاحسین 1  سفارش
77 مهسا سلطانی خراجو 1  سفارش
78 عدنان حیدری 1  سفارش
79 فهیمه عسگری 1  سفارش
80 یسنا کریمی حصاری 1  سفارش
81 گلنار یوسفیان قادیکلائی 1  سفارش
82 ناهید رحمانی 1  سفارش
83 مریم سلیمان نژاد 1  سفارش
84 مهدی دانشگر آ تشگاه 1  سفارش
85 صادق پذیره 1  سفارش
86 مرضیه گنجی 1  سفارش
87 فاطمه بهدل 1  سفارش
88 الناز عمادی 1  سفارش
89 شادی لولوئی امیرآباد 1  سفارش
90 علی رابحی 1  سفارش
91 اکرم عزیزی 1  سفارش
92 فرشته رضایی 1  سفارش
93 حامد سربیشه بهلولی 1  سفارش
94 مصطفی تیموری برغن آباد 1  سفارش
95 سمانه رفیع بلداجی 1  سفارش
96 محدثه عزیزی دهسرخ 1  سفارش
97 پریسا میرزائی 1  سفارش
98 زهرا اورعی 1  سفارش
99 شریفه میرزا شمسی 1  سفارش
100 الهه یاهوئی 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 محمد مكابر 1,183,747,074  ريال
2 فریبا بابائی 1,058,058,731  ريال
3 محمود مظلوم پور 930,160,000  ريال
4 شهربانو سلیمانیان 811,916,978  ريال
5 الهه کریمی 800,800,000  ريال
6 حامد جعفرزاده بهجانی 787,390,055  ريال
7 مرضيه كريمي 629,137,166  ريال
8 امیر کمالی فولادفروش 628,295,286  ريال
9 فاطمه قلی بیگی 621,397,748  ريال
10 آرزو طحان پور اردکانی 621,228,851  ريال
11 زهرا شفیعی 579,656,038  ريال
12 مریم مختاری رشید آباد 564,082,902  ريال
13 ناصر پورذوالفقار 559,038,529  ريال
14 سمیرا جعفری 557,752,653  ريال
15 زینب عبدیوسفخانی 557,132,873  ريال
16 ا‌شرف السادات میرباقری فیروز آباد 534,208,468  ريال
17 فاطمه یحیی پور 512,951,165  ريال
18 اسماعیل گلزار برازنده 508,966,398  ريال
19 زینب رحمتی 503,942,404  ريال
20 طه قاسمی صاحبی 501,559,983  ريال
21 سحر داوری 492,485,346  ريال
22 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 485,296,841  ريال
23 صفيه كلانتري داريان 484,516,504  ريال
24 مریم سلماسی 481,653,896  ريال
25 یاسین زنده فیلی 475,040,428  ريال
26 سودابه کوهگرد نصرآبادی 469,776,380  ريال
27 راضیه اتفاقی داریان 466,734,683  ريال
28 فريبا نجفي خوبیارانی 463,122,178  ريال
29 الهام رستاقی 459,290,350  ريال
30 سعيد ماهي گير 457,795,623  ريال
31 فاطمه بدری زاده 455,067,778  ريال
32 سارا بهزادجلودارلو 451,214,945  ريال
33 عفت شریفی 446,684,504  ريال
34 زهرا عبودی 442,333,165  ريال
35 لیلا شاهمرادی 442,042,441  ريال
36 Shakila Qurbani 436,055,155  ريال
37 عشرت حسین زاده تخمدل 425,903,805  ريال
38 حسین احمدپور بیجارگاه 423,873,562  ريال
39 فاطمه آبکار 423,278,220  ريال
40 ناهید زال نژاد 421,624,855  ريال
41 فائزه احمدی 419,178,708  ريال
42 فرزانه سادات حسینی 418,201,719  ريال
43 طیبه احسنیان 417,507,830  ريال
44 زینب علیزاده 415,467,849  ريال
45 فاطمه عبدیوسفخانی 411,839,898  ريال
46 شکیلا محمدی 410,128,207  ريال
47 رقیه علیزاده 409,711,006  ريال
48 صادق پذیره 409,473,174  ريال
49 فرزانه سوزبان 405,332,809  ريال
50 مهدي سلطاني افاراني 403,615,512  ريال
51 فائزه میر 403,266,019  ريال
52 حاجی رستگار 400,504,926  ريال
53 عاطفه چوب دار 399,035,263  ريال
54 فائزه فلاح سرباز 398,487,608  ريال
55 کبری حاتمی 397,025,247  ريال
56 ابوالفضل بربار 394,761,095  ريال
57 زهرا كريميان 393,481,037  ريال
58 زلیخا فلاح 393,082,610  ريال
59 حسیبه کریمی 389,606,905  ريال
60 زهرا عارفیان 389,242,541  ريال
61 زهرا اموزگاران 380,123,725  ريال
62 شیرین خلیلی 379,718,243  ريال
63 الهام نشاطي 376,737,355  ريال
64 خدیجه گودرز وند چگینی 374,072,636  ريال
65 Sahar Shahsavand 373,919,574  ريال
66 مرتضی محمدی کملسی 370,778,725  ريال
67 فاطمه زهیری 367,313,204  ريال
68 سارا رفیعی 365,783,493  ريال
69 عبدالعزیز حمیدی 365,278,497  ريال
70 فرزانه کاظمی نجف ابادی 359,591,407  ريال
71 شکوفه حمیدیان 357,780,507  ريال
72 ملیحه السادات سیدی نژاد صومعه سرائی 357,209,837  ريال
73 رمضان احمدی دستجردی 353,711,654  ريال
74 آمنه معنوی شاد 352,994,422  ريال
75 شبنم کریمی الکامی 352,936,493  ريال
76 نوشین فردوسیان نجف آبادی 350,393,273  ريال
77 مهری لشگری 350,328,750  ريال
78 مينا طهماسبي كندرودي 349,643,707  ريال
79 ناهید احسانیان 348,277,140  ريال
80 حسن قریشی 346,655,327  ريال
81 سمیلا حنیفی 345,566,802  ريال
82 محمد عطاردی 343,337,220  ريال
83 زهرا جمشيدي يوشي 342,223,104  ريال
84 فاطمه قشلاقی 342,056,338  ريال
85 زهرا آقایی 341,247,863  ريال
86 گلنار یوسفیان قادیکلائی 339,709,940  ريال
87 اسما مرادی 337,898,152  ريال
88 معصومه جعفری 337,799,920  ريال
89 فریبا فداءکار 335,675,539  ريال
90 پروين چاقري 335,199,194  ريال
91 صغرا کاظمی 334,529,087  ريال
92 فاطمه محمدی 334,054,936  ريال
93 ابوالفضل یقین لو 333,651,941  ريال
94 طیبه علی دوست 331,531,430  ريال
95 سحر براری 331,469,405  ريال
96 روژين هوشياريان 328,165,731  ريال
97 پارمیدا فنی 327,874,930  ريال
98 نرگس حسینی 327,502,961  ريال
99 فاطمه رهبری 327,214,640  ريال
100 معصومه نادی 326,846,212  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 فریبا بابائی 73  سفارش
2 محمد مكابر 60  سفارش
3 زهرا كريميان 33  سفارش
4 علی میراخوری 23  سفارش
5 فائزه فلاح سرباز 22  سفارش
6 زینب تقی تبار آقا محلی 20  سفارش
7 فاطمه ملکیان 20  سفارش
8 اسماعیل گلزار برازنده 18  سفارش
9 امیر حسین حقوقی 17  سفارش
10 فاطمه صابری کتک لاهیجانی 16  سفارش
11 رمله ناصری 15  سفارش
12 مریم ملکشاهی 14  سفارش
13 فریبا فداءکار 14  سفارش
14 الهام رستاقی 14  سفارش
15 صغرا کاظمی 14  سفارش
16 پروين چاقري 13  سفارش
17 حامد جعفرزاده بهجانی 13  سفارش
18 فاطمه اصغری 13  سفارش
19 فاطمه یحیی پور 13  سفارش
20 شبنم کریمی الکامی 13  سفارش
21 نسترن علیخانی 13  سفارش
22 حمید صالحی 13  سفارش
23 حسین پاکدل 12  سفارش
24 حلیمه شریفی 12  سفارش
25 فاطمه بدری زاده 12  سفارش
26 رقیه علیزاده 12  سفارش
27 طاهره حسینی 12  سفارش
28 فائزه محبوب سامیان 12  سفارش
29 مبینا بیگی 12  سفارش
30 زینب رحمتی 12  سفارش
31 مهسا ولاشی 12  سفارش
32 محمدهادی روزبه 11  سفارش
33 سیده شهربانو موسوی 11  سفارش
34 پژمان شهیدی اصل 11  سفارش
35 نسرین کرملاچعب 11  سفارش
36 فاطمه حاجي عباس تبریزی 11  سفارش
37 سید مرتضی کندومال 11  سفارش
38 آسیه بابائی 11  سفارش
39 وحیده عامری 11  سفارش
40 حسن حیدرآبادی 11  سفارش
41 مرضيه كريمي 11  سفارش
42 محبوبه پرويزي صادقي 11  سفارش
43 فاطمه آبکار 11  سفارش
44 زینب رحمتی فر 11  سفارش
45 سمیه قربانی اغبلاغ 11  سفارش
46 محیا خلیلی 11  سفارش
47 الهه شریفی 10  سفارش
48 شهربانو سلیمانیان 10  سفارش
49 حسنا ماهي گير 10  سفارش
50 سارا رفیعی 10  سفارش
51 سید احسان موسوی پور مبارکه 10  سفارش
52 فاطمه یعقوبی 10  سفارش
53 اسماعیل کریمی 10  سفارش
54 سمیرا فرد کشتلی 10  سفارش
55 آتنا گرجی مهلبانی 10  سفارش
56 سیما کهریزی 10  سفارش
57 فريبا نجفي خوبیارانی 10  سفارش
58 سمانه زارعی 10  سفارش
59 اکرم گودرزوندچگینی 10  سفارش
60 زهرا محمدجانی 10  سفارش
61 علی حسنی باغی 10  سفارش
62 مونا كيهاني 10  سفارش
63 هانا احمدی نوره 10  سفارش
64 محدثه پور برومند 10  سفارش
65 فائزه ایمانی 10  سفارش
66 حمیدرضا رشیدی 10  سفارش
67 رضوان ریوندی 10  سفارش
68 سحر عباسی 10  سفارش
69 رضا ولی زاده فرد 10  سفارش
70 حبیبه صادقی برزانی 10  سفارش
71 فاطمه شیرگاهی سوته 10  سفارش
72 فاطمه رجایی 10  سفارش
73 فاطمه غلامی 10  سفارش
74 آرزو طحان پور اردکانی 10  سفارش
75 عفت شریفی 10  سفارش
76 تهمینه هادیپور 9  سفارش
77 زهرا کریمی 9  سفارش
78 لیلا قربانی قورت تپه 9  سفارش
79 سمیه شریف 9  سفارش
80 علیرضا قاسمیان 9  سفارش
81 مهناز عینی 9  سفارش
82 فرزانه سادات حسینی 9  سفارش
83 اميرحسين نقی بابایی 9  سفارش
84 زهرا شاهسواری 9  سفارش
85 معصومه نورانی 9  سفارش
86 سحر داوری 9  سفارش
87 نازبانو فرودی قاسم آبادی 9  سفارش
88 راضیه شفقی 9  سفارش
89 سیما مهندس زاده 9  سفارش
90 سمیه اسماعیلی سودانی 9  سفارش
91 مينا طهماسبي كندرودي 9  سفارش
92 سحر فلاح 9  سفارش
93 سمیه تجعفری فخار 9  سفارش
94 خدیجه شمسعلی 9  سفارش
95 پریسا میرزائی 9  سفارش
96 صبا رحمانی اشتیانی 9  سفارش
97 مریم سحاب رحمان پناه 9  سفارش
98 زهرا نافع نیا 9  سفارش
99 پریسا حسینی گرامی 9  سفارش
100 مریم قراگوزلو 9  سفارش