برترین فروشندگان ماهانه (تعداد فاکتور) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 زهرا كريميان 21  سفارش
2 حسن لطفی رمدانی 21  سفارش
3 محمد مكابر 17  سفارش
4 حمیده دهقانی 13  سفارش
5 علیرضا اصغری 13  سفارش
6 علی کهکشان 11  سفارش
7 سوگل فرید معیر 11  سفارش
8 زینب جعفری یزدآبادی 11  سفارش
9 ايران سيد افيوني 11  سفارش
10 معصومه برزنوني 11  سفارش
11 راحله غلامعلی نسب عمران 10  سفارش
12 سينا اقاجاني طالش 9  سفارش
13 مریم حفیظی 9  سفارش
14 مصطفی شاد 8  سفارش
15 مریم ملکشاهی 8  سفارش
16 ریحانه خواجه پور 8  سفارش
17 عالمه رحمانی 8  سفارش
18 هدیه نقیلو 8  سفارش
19 پریساسادات موسوی بلفه تیموری 8  سفارش
20 آرش پولادوند 8  سفارش
21 ارزو رستمی شورستانی 7  سفارش
22 نرجس مقدم پاشا 7  سفارش
23 سیدعباس قاسم نژادابدی 7  سفارش
24 محدثه فضلی 7  سفارش
25 اکرم مقدسی 7  سفارش
26 محمدحسین مرتضوی 7  سفارش
27 محمد سعیدزاده 7  سفارش
28 تکتم صانعی 7  سفارش
29 سیما کهریزی 6  سفارش
30 میثم صمدی 6  سفارش
31 بهمن طالبی اسکندری شاد 6  سفارش
32 غلامعلی صمدی اردبیلی 6  سفارش
33 معصومه عبداله زاده کسرینه 6  سفارش
34 محمدحسین تجلی 6  سفارش
35 معصومه سهرابی 6  سفارش
36 بیتا رضائی 6  سفارش
37 بهاره قاسمی بردنجانی 6  سفارش
38 فاطمه سلیمانی 5  سفارش
39 آذین امرائی 5  سفارش
40 آزاده تنها 5  سفارش
41 شارضا زارع 5  سفارش
42 شیرین اسعدی 5  سفارش
43 رویا مبارز 5  سفارش
44 زهرا توللی 5  سفارش
45 عفت حاجی علیان 5  سفارش
46 ناهید سادات یاسینی 5  سفارش
47 کامران عرفانی فرد 5  سفارش
48 نجمه السادات نوربخش 5  سفارش
49 منیژه محجوبی 5  سفارش
50 رویا ازله پور 5  سفارش
51 رضا میرزائی محمودآبادی 5  سفارش
52 زینب پیروز 5  سفارش
53 مریم رجبی 5  سفارش
54 حسین مرادی 5  سفارش
55 پریسا زهانی 5  سفارش
56 علی جعفری 5  سفارش
57 فاطمه گل باری کناری 5  سفارش
58 آرش برگزیده 5  سفارش
59 پروانه علی نوری 5  سفارش
60 حمیدرضا جیرودی 5  سفارش
61 میلاد اسماعیلی 5  سفارش
62 سایه آذریون فر 5  سفارش
63 سلمان راستگو 5  سفارش
64 علی راست‌بود 5  سفارش
65 محدثه ممتازی 5  سفارش
66 ايمان شاه طالبي 5  سفارش
67 لیلا رحیمی 5  سفارش
68 پروانه بیجنوند 5  سفارش
69 صادق مراقی 5  سفارش
70 حسین مال اندوز 5  سفارش
71 بهنام راسخی 4  سفارش
72 فاطمه نیک نژاد بیله درق 4  سفارش
73 محمد قاسمی 4  سفارش
74 سید علی اکبر خلیلی 4  سفارش
75 محمد محمودی فر 4  سفارش
76 حديثه كمالي دولت آبادي 4  سفارش
77 اکرم حسین جانی 4  سفارش
78 زهرا محمدحسنی 4  سفارش
79 رمله ناصری 4  سفارش
80 پیمان کهریزی 4  سفارش
81 نسترن شفیعی کردشولی 4  سفارش
82 سيده سيما موسوي نژاد 4  سفارش
83 سمیه احمد زاده 4  سفارش
84 مهشاد مختاری حسن آبادی 4  سفارش
85 مریم یزدانی 4  سفارش
86 آسیه برات زاده حسین آباد 4  سفارش
87 راضیه اللهی 4  سفارش
88 زینب جوادی نیا 4  سفارش
89 جواد محزون 4  سفارش
90 طیبه گل کار لتحری 4  سفارش
91 فاطمه محقق 4  سفارش
92 افسانه باقريان 4  سفارش
93 آتوسا شفائی 4  سفارش
94 بتول ملک زاده 4  سفارش
95 زهرا رجایی 4  سفارش
96 میلاد امیری 4  سفارش
97 معصومه اختراعی 4  سفارش
98 ایمان راست خدیو 4  سفارش
99 سونا بالایی دانش 4  سفارش
100 اصغر ذهابی 4  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 هدیه نقیلو 108,030,124  ريال
2 مهگل ربانی 103,153,796  ريال
3 نوشين ابراهيم زاده سعادت 84,609,237  ريال
4 حسن لطفی رمدانی 68,535,130  ريال
5 پگاه عفتیان 56,562,231  ريال
6 معصومه برزنوني 52,396,349  ريال
7 سمیه شرفی 51,588,953  ريال
8 حمیده دهقانی 48,660,612  ريال
9 تکتم شه دوست 47,358,538  ريال
10 راحله غلامعلی نسب عمران 37,431,240  ريال
11 علیرضا اصغری 33,052,495  ريال
12 شهربانو گنجعلی 31,042,210  ريال
13 مهناز ایرانی 30,242,962  ريال
14 سوگل فرید معیر 30,008,811  ريال
15 ارزو رستمی شورستانی 29,952,285  ريال
16 محمد مكابر 28,604,042  ريال
17 مریم حسام پور 28,595,958  ريال
18 آرش پولادوند 28,200,364  ريال
19 حسین مال اندوز 27,449,471  ريال
20 كوثر باقري 27,376,889  ريال
21 مرضیه دوست محمدی 27,037,792  ريال
22 جلیل عباس زاده افشار 25,213,214  ريال
23 حدیثه قدری 24,817,609  ريال
24 ناهید سادات یاسینی 24,115,241  ريال
25 آزیتا افکار 24,074,862  ريال
26 سیدمرتضی محتشمی 23,803,310  ريال
27 علی کهکشان 23,582,406  ريال
28 پگاه صالحی 22,952,667  ريال
29 میلاد معنوی 22,363,301  ريال
30 هاجر عابدی کیچی 22,217,976  ريال
31 مرجان نظامزاده 22,161,461  ريال
32 محمدرضا نواری 21,733,587  ريال
33 کامران عرفانی فرد 21,499,447  ريال
34 صادق مراقی 21,467,149  ريال
35 مصطفی شاد 21,426,787  ريال
36 معصومه سهرابی 21,184,597  ريال
37 سمیرا ولی زاده 21,103,857  ريال
38 زینب مزینانی 20,643,676  ريال
39 سید حمیدرضا پرپنچی 20,579,131  ريال
40 محمدحسین مرتضوی 20,417,619  ريال
41 بهاره قاسمی بردنجانی 20,369,182  ريال
42 مجید بهمتی 20,183,486  ريال
43 مریم افسری پور 20,118,903  ريال
44 عصمت اسماعیلیان 20,005,874  ريال
45 شهربانو سلیمانیان 20,005,874  ريال
46 سیدعباس قاسم نژادابدی 19,973,586  ريال
47 ابراهیم فیروزسالاری 19,941,284  ريال
48 محدثه فضلی 19,852,482  ريال
49 ریحانه خواجه پور 19,763,676  ريال
50 شیرین اسعدی 19,699,085  ريال
51 فاطمه گل باری کناری 19,655,066  ريال
52 سينا اقاجاني طالش 19,650,652  ريال
53 غلامعلی صمدی اردبیلی 19,277,089  ريال
54 حسین عطاردی 19,238,900  ريال
55 فاطمه صانعی 19,166,243  ريال
56 منیره السادات باختر 19,037,058  ريال
57 تکتم صانعی 19,012,853  ريال
58 زینب جعفری یزدآبادی 18,956,324  ريال
59 طاهره کوهساری 18,915,963  ريال
60 بهاره نوری 18,851,385  ريال
61 زهرا كريميان 18,739,820  ريال
62 طیبه گل کار لتحری 18,738,346  ريال
63 شارضا زارع 18,715,620  ريال
64 حسین مرادی 18,560,736  ريال
65 آذین صالح 18,366,977  ريال
66 فرزانه نقدی زارچی 18,350,839  ريال
67 محمدحسین تجلی 18,341,308  ريال
68 میترا داداشی آذر 18,100,548  ريال
69 ايران سيد افيوني 17,987,519  ريال
70 رسول رؤفت 17,886,256  ريال
71 محسن جان نثاری 17,511,191  ريال
72 محدثه ممتازی 17,390,097  ريال
73 زهرا صادقی سروندانی 17,139,812  ريال
74 پوریا مهاجرپور 17,115,608  ريال
75 سلمان راستگو 17,091,393  ريال
76 مریم ملکشاهی 16,744,208  ريال
77 اصغر ذهابی 16,598,920  ريال
78 ندا عسکری 16,461,651  ريال
79 ايمان شاه طالبي 16,460,920  ريال
80 فاطمه عنایت زاده 16,413,208  ريال
81 علی الکبیسی 16,356,700  ريال
82 مرضیه نعیم 16,340,560  ريال
83 اکرم مقدسی 16,082,208  ريال
84 عفت حاجی علیان 15,859,097  ريال
85 شیوا محمدزاده قانع 15,799,641  ريال
86 پروانه بیجنوند 15,718,898  ريال
87 مریم حفیظی 15,694,679  ريال
88 مرتضی ضمیری 15,452,474  ريال
89 معصومه رحیم زاده 15,444,404  ريال
90 رقیه عبدی 15,428,258  ريال
91 میلاد گراوندی 15,387,889  ريال
92 میلاد امیری 15,234,480  ريال
93 صدیقه قبادی ارفعی 15,186,050  ريال
94 معصومه عبداله زاده کسرینه 15,032,665  ريال
95 لیلا زارع 14,972,496  ريال
96 علی راست‌بود 14,846,978  ريال
97 معصومه رضائی 14,798,537  ريال
98 فاطمه سلیمانی 14,782,390  ريال
99 پروانه علی نوری 14,758,173  ريال
100 مصطفی حکمتی 14,556,331  ريال