برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 سیدعلی رضوی 144,731,756  ريال
2 مصطفی حکمتی 121,738,715  ريال
3 فرشید قانع 108,353,077  ريال
4 علی کهکشان 104,703,919  ريال
5 شهربانو سلیمانیان 102,750,139  ريال
6 سوگل فرید معیر 98,237,078  ريال
7 معصومه اختراعی 96,000,793  ريال
8 رامین ضمیری سلطانی 94,511,679  ريال
9 ابوالفضل نساج 92,741,405  ريال
10 سلمان راستگو 92,407,362  ريال
11 فاطمه آبکار 90,341,354  ريال
12 علی ارجمند 89,098,089  ريال
13 فاطمه سلیمانی 85,117,848  ريال
14 زهرا اموزگاران 78,998,179  ريال
15 سید آرمین جلالی 78,727,719  ريال
16 مریم مهدینژا 78,626,800  ريال
17 رقیه لطفی هوجقان 77,577,281  ريال
18 هدیه نقیلو 76,237,103  ريال
19 نعیمه محمدی طائف 73,853,123  ريال
20 نرجس مقدم پاشا 73,423,507  ريال
21 نهاد بازگیر 73,298,331  ريال
22 زهرا سیدی علی آباد 72,168,124  ريال
23 علیرضا اصغری 71,062,075  ريال
24 محمد شویلیه 70,658,344  ريال
25 آریا عباسی راد 70,391,962  ريال
26 حسن سامی 69,197,060  ريال
27 سعید شازده احمدی 68,669,309  ريال
28 سارا صالحی گلمکانی 67,913,429  ريال
29 فاطمه محمد حسنی 67,864,983  ريال
30 لیلا اعرابی عربانی 67,792,308  ريال
31 ناصر معراجی لرد 67,501,701  ريال
32 ناهید سادات یاسینی 66,129,175  ريال
33 زهرا محمدحسنی 65,111,958  ريال
34 زهرا رمضانی 65,011,050  ريال
35 شیرین سادات قائم مقامی 63,780,916  ريال
36 زهرا كريميان 63,662,778  ريال
37 مهدی آزادخانی 60,491,666  ريال
38 مريم زاهدي 60,284,066  ريال
39 فلورا قبلهءروادانق 60,070,070  ريال
40 بیتا پرتوی 59,904,574  ريال
41 سجاد وکیل زاده 59,654,305  ريال
42 معصومه قرباني 59,641,878  ريال
43 مژده طاهرى 59,589,746  ريال
44 حسن قنبری یزدان آباد 59,202,182  ريال
45 داود پورخرسندی صوفیانی 58,935,793  ريال
46 بهرام داوری 58,927,717  ريال
47 مژده عطاريان 58,617,255  ريال
48 سعيد ماهي گير 57,001,867  ريال
49 روح انگیز نیکخواه 56,909,373  ريال
50 مریم طبی ممتاز 56,836,705  ريال
51 زهرا فلاح 56,513,600  ريال
52 فاطمه مرادی 56,223,122  ريال
53 تکتم اسدی 56,005,169  ريال
54 حسین یزدانی 55,997,071  ريال
55 فائزه فلاح سرباز 55,658,020  ريال
56 سعید عبادت 55,116,397  ريال
57 مریم گل محمدی 55,100,904  ريال
58 پژمان قرباني 54,713,391  ريال
59 عطیه عراقی 54,011,015  ريال
60 فائزه السادات قریشی زاده 53,587,174  ريال
61 شهاب رحیمی 53,566,984  ريال
62 کمیل جعفرزاده 53,537,644  ريال
63 سارا بهزادجلودارلو 53,316,689  ريال
64 تمام زر محمدى 53,151,200  ريال
65 طاهره بهبودی 53,074,507  ريال
66 یحیی نکوئی 53,038,159  ريال
67 میترا قرائی 52,743,497  ريال
68 صدف ماهاني 52,234,925  ريال
69 نجمه السادات نوربخش 52,146,050  ريال
70 زینب علیزاده 52,033,034  ريال
71 جواد خدیوی زننده 51,871,584  ريال
72 محمد مكابر 51,815,081  ريال
73 محسن خواجه چرون 51,685,142  ريال
74 کوثر گراوند 51,540,523  ريال
75 حیدر ناظری 51,500,204  ريال
76 آمنه معنوی شاد 51,338,739  ريال
77 فرزانه قائینی پور 50,918,928  ريال
78 راحله رمضانی 50,700,893  ريال
79 هانیه پورعلی 50,361,843  ريال
80 سولماز کمیجانی 50,303,879  ريال
81 مریم زمانی 50,297,283  ريال
82 سجاد شجاعیان 50,160,012  ريال
83 آرش برگزیده 49,590,856  ريال
84 سعید دبیری 49,530,302  ريال
85 محمد سلگی 49,037,830  ريال
86 مسعود قاسمی 49,037,816  ريال
87 فريبا حبيب پور كهي 49,005,502  ريال
88 سیده سپیده حسینی کردخیلی 48,900,559  ريال
89 شیوا حلاج نقدهی 48,739,097  ريال
90 عبداله حقیقت 48,190,107  ريال
91 مریم مسلمی فوکلایی 48,093,254  ريال
92 سروناز شعیبی 47,552,320  ريال
93 معصومه جلالی اطربی 47,479,629  ريال
94 علی دهقانی فیروزآبادی 47,423,124  ريال
95 معصومه سهرابی 47,092,134  ريال
96 صدیقه قبادی ارفعی 46,935,038  ريال
97 مسعود مطاعی 46,866,058  ريال
98 رضا میرزائی محمودآبادی 46,849,951  ريال
99 اکرم عبداله خانی 46,849,916  ريال
100 امیر آسیائی 46,728,810  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 سیدعلی رضوی 144,731,756  ريال
2 مصطفی حکمتی 121,738,715  ريال
3 فرشید قانع 108,353,077  ريال
4 علی کهکشان 104,703,919  ريال
5 شهربانو سلیمانیان 102,750,139  ريال
6 سوگل فرید معیر 98,237,078  ريال
7 معصومه اختراعی 96,000,793  ريال
8 رامین ضمیری سلطانی 94,511,679  ريال
9 ابوالفضل نساج 92,741,405  ريال
10 سلمان راستگو 92,407,362  ريال
11 فاطمه آبکار 90,341,354  ريال
12 علی ارجمند 89,098,089  ريال
13 فاطمه سلیمانی 85,117,848  ريال
14 زهرا اموزگاران 78,998,179  ريال
15 سید آرمین جلالی 78,727,719  ريال
16 مریم مهدینژا 78,626,800  ريال
17 رقیه لطفی هوجقان 77,577,281  ريال
18 هدیه نقیلو 76,237,103  ريال
19 نعیمه محمدی طائف 73,853,123  ريال
20 نرجس مقدم پاشا 73,423,507  ريال
21 نهاد بازگیر 73,298,331  ريال
22 زهرا سیدی علی آباد 72,168,124  ريال
23 علیرضا اصغری 71,062,075  ريال
24 محمد شویلیه 70,658,344  ريال
25 آریا عباسی راد 70,391,962  ريال
26 حسن سامی 69,197,060  ريال
27 سعید شازده احمدی 68,669,309  ريال
28 سارا صالحی گلمکانی 67,913,429  ريال
29 فاطمه محمد حسنی 67,864,983  ريال
30 لیلا اعرابی عربانی 67,792,308  ريال
31 ناصر معراجی لرد 67,501,701  ريال
32 ناهید سادات یاسینی 66,129,175  ريال
33 زهرا محمدحسنی 65,111,958  ريال
34 زهرا رمضانی 65,011,050  ريال
35 شیرین سادات قائم مقامی 63,780,916  ريال
36 زهرا كريميان 63,662,778  ريال
37 مهدی آزادخانی 60,491,666  ريال
38 مريم زاهدي 60,284,066  ريال
39 فلورا قبلهءروادانق 60,070,070  ريال
40 بیتا پرتوی 59,904,574  ريال
41 سجاد وکیل زاده 59,654,305  ريال
42 معصومه قرباني 59,641,878  ريال
43 مژده طاهرى 59,589,746  ريال
44 حسن قنبری یزدان آباد 59,202,182  ريال
45 داود پورخرسندی صوفیانی 58,935,793  ريال
46 بهرام داوری 58,927,717  ريال
47 مژده عطاريان 58,617,255  ريال
48 سعيد ماهي گير 57,001,867  ريال
49 روح انگیز نیکخواه 56,909,373  ريال
50 مریم طبی ممتاز 56,836,705  ريال
51 زهرا فلاح 56,513,600  ريال
52 فاطمه مرادی 56,223,122  ريال
53 تکتم اسدی 56,005,169  ريال
54 حسین یزدانی 55,997,071  ريال
55 فائزه فلاح سرباز 55,658,020  ريال
56 سعید عبادت 55,116,397  ريال
57 مریم گل محمدی 55,100,904  ريال
58 پژمان قرباني 54,713,391  ريال
59 عطیه عراقی 54,011,015  ريال
60 فائزه السادات قریشی زاده 53,587,174  ريال
61 شهاب رحیمی 53,566,984  ريال
62 کمیل جعفرزاده 53,537,644  ريال
63 سارا بهزادجلودارلو 53,316,689  ريال
64 تمام زر محمدى 53,151,200  ريال
65 طاهره بهبودی 53,074,507  ريال
66 یحیی نکوئی 53,038,159  ريال
67 میترا قرائی 52,743,497  ريال
68 صدف ماهاني 52,234,925  ريال
69 نجمه السادات نوربخش 52,146,050  ريال
70 زینب علیزاده 52,033,034  ريال
71 جواد خدیوی زننده 51,871,584  ريال
72 محمد مكابر 51,815,081  ريال
73 محسن خواجه چرون 51,685,142  ريال
74 کوثر گراوند 51,540,523  ريال
75 حیدر ناظری 51,500,204  ريال
76 آمنه معنوی شاد 51,338,739  ريال
77 فرزانه قائینی پور 50,918,928  ريال
78 راحله رمضانی 50,700,893  ريال
79 هانیه پورعلی 50,361,843  ريال
80 سولماز کمیجانی 50,303,879  ريال
81 مریم زمانی 50,297,283  ريال
82 سجاد شجاعیان 50,160,012  ريال
83 آرش برگزیده 49,590,856  ريال
84 سعید دبیری 49,530,302  ريال
85 محمد سلگی 49,037,830  ريال
86 مسعود قاسمی 49,037,816  ريال
87 فريبا حبيب پور كهي 49,005,502  ريال
88 سیده سپیده حسینی کردخیلی 48,900,559  ريال
89 شیوا حلاج نقدهی 48,739,097  ريال
90 عبداله حقیقت 48,190,107  ريال
91 مریم مسلمی فوکلایی 48,093,254  ريال
92 سروناز شعیبی 47,552,320  ريال
93 معصومه جلالی اطربی 47,479,629  ريال
94 علی دهقانی فیروزآبادی 47,423,124  ريال
95 معصومه سهرابی 47,092,134  ريال
96 صدیقه قبادی ارفعی 46,935,038  ريال
97 مسعود مطاعی 46,866,058  ريال
98 رضا میرزائی محمودآبادی 46,849,951  ريال
99 اکرم عبداله خانی 46,849,916  ريال
100 امیر آسیائی 46,728,810  ريال