برترین فروشندگان ماهانه (داخلی) برترین فروشندگان فصلی (موثر) برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 مهتاب لیموچی 54  سفارش
2 زهرا سامانیان 51  سفارش
3 ابراهيمي علي 49  سفارش
4 اسماعیل گلزار برازنده 46  سفارش
5 محمد مكابر 43  سفارش
6 علیرضا اصغری 37  سفارش
7 علی کهکشان 34  سفارش
8 مرضيه كريمي 31  سفارش
9 محمدرضا فهیمی 30  سفارش
10 شیرین شمس قهفرخی 30  سفارش
11 مهین جلالی 29  سفارش
12 محمد جواد غلامی 29  سفارش
13 آرش برگزیده 29  سفارش
14 ايران سيد افيوني 28  سفارش
15 مریم ملکشاهی 25  سفارش
16 بهزاد كاملي 25  سفارش
17 زینب تقی تبار آقا محلی 25  سفارش
18 آیدا آیدینی وایقان 25  سفارش
19 زهرا قویدل 25  سفارش
20 پوريا پايه دار 25  سفارش
21 محمد صدیقی 24  سفارش
22 طيبه عابدينى رضا 24  سفارش
23 علیرضا بنی شریف 23  سفارش
24 نرگس سادات حسینی 23  سفارش
25 شهین قره داغی بقرآبادی 22  سفارش
26 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 22  سفارش
27 جواد خدیوی زننده 21  سفارش
28 صدف ماهاني 21  سفارش
29 مجتبی جاودانی سپهری 21  سفارش
30 معصومه اختراعی 21  سفارش
31 نادیا نواصری 20  سفارش
32 کیوان کیوانی 20  سفارش
33 ناهید زال نژاد 20  سفارش
34 فاطمه امیر نژاد باروق 20  سفارش
35 سعید سامانیان 20  سفارش
36 منصور پیری 18  سفارش
37 مریم سلماسی 18  سفارش
38 علی توکلی 18  سفارش
39 افسانه رمضان زاده فاروقی 18  سفارش
40 فهیمه قنادی 18  سفارش
41 زهرا نوري 18  سفارش
42 بهاره حجتي پور 18  سفارش
43 علی راست‌بود 18  سفارش
44 فائزه محمدی مهذب 18  سفارش
45 آرش پروری 17  سفارش
46 احمدرضا نمازی 17  سفارش
47 مریم طبی ممتاز 17  سفارش
48 مهرنوش نجف زاده 17  سفارش
49 میترا قرائی 17  سفارش
50 نرجس مقدم پاشا 17  سفارش
51 محمدثه رستگار علیخان قلعه 17  سفارش
52 سمیرا زینلی بردر 17  سفارش
53 الهام فتاحی 17  سفارش
54 انسیه شوروزی 17  سفارش
55 بی بی معصومه علی زاده هنزایی 16  سفارش
56 سیما کهریزی 16  سفارش
57 زهرا نطاق 16  سفارش
58 نفيسه دخيلي 16  سفارش
59 زهرا ربانی 16  سفارش
60 سید محمد معین سجادی 16  سفارش
61 زهرا علیزاده 16  سفارش
62 مریم مختاری رشید آباد 16  سفارش
63 مائده بابايي 16  سفارش
64 محمدرضا حبیبی 15  سفارش
65 راضیه اتفاقی داریان 15  سفارش
66 فاطمه جعفری 15  سفارش
67 زهرا طالبی 15  سفارش
68 زینب سپید بن 15  سفارش
69 فاطمه پيري 15  سفارش
70 عصمت رحمانی حسینی 15  سفارش
71 زهرا موسوی فر 15  سفارش
72 خدیجه اسدی امیرآبادی 15  سفارش
73 نورا نوح نژاد 15  سفارش
74 سارا بهزادجلودارلو 15  سفارش
75 سهیلا اسدی 15  سفارش
76 محمد ربانی 15  سفارش
77 فریبا کربلایی 14  سفارش
78 زکیه بابلخانی 14  سفارش
79 اسماعیل کریمی 14  سفارش
80 متین امامی 14  سفارش
81 آمنه معنوی شاد 14  سفارش
82 احسان رحمتی 14  سفارش
83 مهشاد مختاری حسن آبادی 14  سفارش
84 مهلا بیات 14  سفارش
85 سید سعید حسینی گورجی 14  سفارش
86 مهرنوش میثاقی راستی 14  سفارش
87 معصومه سهرابی 14  سفارش
88 حیدر ناظری 14  سفارش
89 مریم زمانی 14  سفارش
90 سید مهدی ناصری 14  سفارش
91 محمد ایزدی 14  سفارش
92 اکرم عادلخانی 14  سفارش
93 مصطفی شاد 14  سفارش
94 پرهام ملاحسین طهرانی 14  سفارش
95 حوریه جمشیدی منش 14  سفارش
96 شهاب رحیمی 13  سفارش
97 ملیکا ساروق فراهان 13  سفارش
98 محمدهادی روزبه 13  سفارش
99 ملیحه السادات سجادی 13  سفارش
100 معصومه برزنوني 13  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 مریم مختاری رشید آباد 542,021,423  ريال
2 پژمان قرباني 465,845,132  ريال
3 محمد مكابر 452,779,830  ريال
4 راضیه اتفاقی داریان 446,139,225  ريال
5 مریم طبی ممتاز 421,597,573  ريال
6 ايران سيد افيوني 390,590,881  ريال
7 احسان غلامی 362,253,390  ريال
8 رقیه لطفی هوجقان 361,967,729  ريال
9 تمام زر محمدى 354,665,194  ريال
10 علی کهکشان 351,814,497  ريال
11 فرناز بخشیان کاشانی 349,188,684  ريال
12 حسین احمدپور بیجارگاه 339,367,047  ريال
13 صدف ماهاني 334,494,919  ريال
14 آمنه معنوی شاد 331,599,225  ريال
15 سید حمیدرضا پرپنچی 330,564,109  ريال
16 ادریس مظفری 329,300,355  ريال
17 زهرا اموزگاران 328,789,632  ريال
18 معصومه کیانی 321,365,042  ريال
19 سمیرا زینلی بردر 317,411,666  ريال
20 زهرا زارعی 316,644,296  ريال
21 بهداد لطف اله نسبی 316,318,444  ريال
22 الهام مرادى 311,393,340  ريال
23 علیرضا اصغری 309,422,074  ريال
24 سارا خیرخواه 288,481,283  ريال
25 محسن خواجه چرون 284,767,174  ريال
26 عطیه عراقی 277,658,537  ريال
27 زهرا محمدحسنی 277,403,526  ريال
28 طيبه عابدينى رضا 277,151,355  ريال
29 زهرا قویدل 273,566,367  ريال
30 عاطفه چوب دار 273,494,023  ريال
31 طیبه جعفرپور گلروردباری 270,246,222  ريال
32 مرضيه كريمي 264,346,064  ريال
33 آزاد قادری 261,996,748  ريال
34 جواد خدیوی زننده 260,648,876  ريال
35 مجتبی جاودانی سپهری 257,283,246  ريال
36 هادی بدیعی گورتی 253,327,117  ريال
37 نسترن پيراني 250,586,173  ريال
38 راضیه نجفی 249,759,369  ريال
39 معصومه اختراعی 244,882,319  ريال
40 سمیه باقریان 244,477,431  ريال
41 آیدا آیدینی وایقان 240,787,282  ريال
42 سعید شازده احمدی 240,716,266  ريال
43 منا فلاحت پیشه رضاکلا 239,577,918  ريال
44 افسانه رمضان زاده فاروقی 238,105,329  ريال
45 فاطمه پيري 234,154,515  ريال
46 محمد عباسی رودمعجنی 234,093,980  ريال
47 فاطمه آبکار 231,503,475  ريال
48 ٓزهرا موحدی 230,671,756  ريال
49 منصور پیری 230,527,377  ريال
50 كبری آزادداور 224,947,241  ريال
51 روژين هوشياريان 224,401,683  ريال
52 کیوان کیوانی 222,422,066  ريال
53 محمد ربانی 214,475,072  ريال
54 معصومه سهرابی 213,253,105  ريال
55 محمدحسین مرتضوی 210,827,603  ريال
56 اسماعیل گلزار برازنده 208,903,655  ريال
57 فائزه ایمانی 208,842,537  ريال
58 زهره اکبری زکریا 207,980,645  ريال
59 مریم ملکشاهی 207,498,455  ريال
60 زینب سپید بن 207,207,319  ريال
61 پوريا پايه دار 204,498,314  ريال
62 حسین کام روای رودمعجنی 203,688,602  ريال
63 علی اصغر صفا 202,809,840  ريال
64 نسرین کارگزاری 202,701,811  ريال
65 زینب علیزاده 202,680,635  ريال
66 شادی جوانوش 200,155,679  ريال
67 اکرم عبداله خانی 198,052,553  ريال
68 آرش برگزیده 198,024,292  ريال
69 ابراهیم بهلول چهره برق 197,405,438  ريال
70 مهدي سلطاني افاراني 196,731,420  ريال
71 معصومه برزنوني 195,616,643  ريال
72 سرور حسینی دشت بیاض 193,288,985  ريال
73 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 192,340,700  ريال
74 فهیمه قنادی 192,105,738  ريال
75 علی محمد سجادیه 191,506,661  ريال
76 زهرا نوري 190,896,384  ريال
77 زینب تقی تبار آقا محلی 190,483,803  ريال
78 میترا قرائی 188,756,041  ريال
79 آسیه داستانپور حسن آبادی 188,376,598  ريال
80 حیدر ناظری 188,306,951  ريال
81 ابوالفضل ابارشی 186,070,582  ريال
82 سارا بهزادجلودارلو 185,314,801  ريال
83 آزاده ایمانی 185,202,035  ريال
84 یاسمن خطیبی رودبارسرا 184,481,238  ريال
85 محمد شویلیه 183,876,394  ريال
86 سمیه گرامی پور 183,537,056  ريال
87 افسانه قاسمی 181,541,883  ريال
88 سعيد ماهي گير 180,190,386  ريال
89 محبوبه اصغرنژاد 179,933,882  ريال
90 ریحانه سلیمانی 177,937,305  ريال
91 سید محمد معین سجادی 177,737,187  ريال
92 فاطمه جعفری 176,921,747  ريال
93 نیما یوسفی 176,356,215  ريال
94 مینا اتابکی 176,252,047  ريال
95 سحر رضاپور کلتويی 175,715,807  ريال
96 فاطمه نیک نژاد بیله درق 172,224,106  ريال
97 طیبه محمد زاده 171,758,549  ريال
98 بی بی معصومه علی زاده هنزایی 171,624,311  ريال
99 ناهید زال نژاد 171,281,178  ريال
100 زهرا نطاق 169,080,789  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 حسین احمدپور بیجارگاه 20  سفارش
2 نیما یوسفی 9  سفارش
3 روژين هوشياريان 9  سفارش
4 زهرا اموزگاران 8  سفارش
5 ٓزهرا موحدی 8  سفارش
6 سمیه گرامی پور 8  سفارش
7 فهیمه حسن 7  سفارش
8 علی اصغر صفا 6  سفارش
9 سارا خیرخواه 6  سفارش
10 آزاد قادری 6  سفارش
11 مائده رسولی کهکی 6  سفارش
12 ناهید احسانیان 6  سفارش
13 پژمان قرباني 5  سفارش
14 سولماز کمیجانی 4  سفارش
15 ندا کریمی 4  سفارش
16 بهزاد سلیمانی 4  سفارش
17 یاسمن خطیبی رودبارسرا 4  سفارش
18 هستی لطف الله نسبی 4  سفارش
19 بهداد لطف اله نسبی 4  سفارش
20 زهرا زارعی 4  سفارش
21 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 4  سفارش
22 فاطمه زارع 4  سفارش
23 فرهاد محمدزاده 4  سفارش
24 رقیه لطفی هوجقان 4  سفارش
25 راضیه اتفاقی داریان 4  سفارش
26 میلاد محسن زاده 4  سفارش
27 علی اصغر طوسی تلکی 4  سفارش
28 ابراهیم بهلول چهره برق 4  سفارش
29 محمدجواد صادقی 3  سفارش
30 رویا رحمانی 3  سفارش
31 محبوبه اصغرنژاد 3  سفارش
32 مریم ابوتراب 3  سفارش
33 سعيد ماهي گير 3  سفارش
34 مريم بيگدلي 3  سفارش
35 تمام زر محمدى 3  سفارش
36 سعیده علی‌زاده 3  سفارش
37 مریم مختاری رشید آباد 3  سفارش
38 محمد جواد غلامی 3  سفارش
39 پریسا حسینی گرامی 3  سفارش
40 افسانه‌ حسین زاده فرخد 3  سفارش
41 مریم طبی ممتاز 3  سفارش
42 ناهید سادات یاسینی 3  سفارش
43 ندا بدیعی 3  سفارش
44 سید محمد معین سجادی 3  سفارش
45 راضیه نجفی 3  سفارش
46 زهرا شعباني تفتي 3  سفارش
47 مجتبی برجی 3  سفارش
48 محمد مولانااصفهان 3  سفارش
49 فاطمه محمد پور 3  سفارش
50 حسین قنبری یزدان آباد 3  سفارش
51 زینب علیزاده 3  سفارش
52 دنیا قادری 2  سفارش
53 آمنه معنوی شاد 2  سفارش
54 آزاده ایمانی 2  سفارش
55 فهيمه فريدوني 2  سفارش
56 الهام مرادى 2  سفارش
57 هانیه پورعلی 2  سفارش
58 مهری محمدیان قصری 2  سفارش
59 زهرا محمدحسنی 2  سفارش
60 زینب قاضی زاده 2  سفارش
61 نرگس اصفهانی 2  سفارش
62 نرگس هزارپیشه 2  سفارش
63 عاطفه حارث ابادی 2  سفارش
64 بهناز غفاری 2  سفارش
65 سمیه باقریان 2  سفارش
66 مریم گرانمایه 2  سفارش
67 مهرنوش جعفری 2  سفارش
68 محمد صابر حسینی 2  سفارش
69 سارا خرم 2  سفارش
70 احسان رحمتی 2  سفارش
71 لیلا طاهرخانی 2  سفارش
72 عاطفه عرب 2  سفارش
73 افسانه قاسمی 2  سفارش
74 زهرا مرادی 2  سفارش
75 ادریس مظفری 2  سفارش
76 ‍‍‍پویا قادری 2  سفارش
77 مریم سلماسی 2  سفارش
78 حدیثه قدری 2  سفارش
79 فاطمه اسداللهی 2  سفارش
80 الهام نشاطي 2  سفارش
81 فاطمه می رادپور 2  سفارش
82 مریم محمدی 2  سفارش
83 آیدا آیدینی وایقان 2  سفارش
84 داود بهشتی مطلق 2  سفارش
85 سیده سحر علوی زاده 2  سفارش
86 محمد جواد خلج 2  سفارش
87 رضا اسکندری 2  سفارش
88 سید محمدعلی حیدری 2  سفارش
89 امیر پاکنفس 2  سفارش
90 حمیده صفری 2  سفارش
91 مطهره قنبری 2  سفارش
92 فاطمه امیر نژاد باروق 2  سفارش
93 حامد بهروزیان راد 2  سفارش
94 مینا اتابکی 2  سفارش
95 فاطمه قلی بیگی 2  سفارش
96 سارا درویش پور 2  سفارش
97 مرضیه استادی 2  سفارش
98 بهنام ترک تبریزی 2  سفارش
99 سید سجاد بابا پدر 2  سفارش
100 هاشم کدخدا 2  سفارش