برترین فروشندگان ماهانه (داخلی) برترین فروشندگان فصلی (موثر) برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 مهتاب لیموچی 20  سفارش
2 فاطمه طاعتی 20  سفارش
3 علی کهکشان 20  سفارش
4 معصومه اختراعی 18  سفارش
5 علیرضا اصغری 14  سفارش
6 محمد مكابر 13  سفارش
7 محمد سعیدزاده 12  سفارش
8 زینب تقی تبار آقا محلی 12  سفارش
9 صغرا کاظمی 12  سفارش
10 علیرضا بنی شریف 11  سفارش
11 مجتبی دهقان نیری 9  سفارش
12 مریم الهامی پور 8  سفارش
13 علی عابدی 8  سفارش
14 بهروز شاهطالبی 8  سفارش
15 محیا تبریزی نامی 8  سفارش
16 امیرحسین شبانی 8  سفارش
17 شهربانو سلیمانیان 8  سفارش
18 ايران سيد افيوني 8  سفارش
19 فاطمه بختیاری 8  سفارش
20 فاطمه عصارحسین 8  سفارش
21 امیر بهادربهاری 7  سفارش
22 ملیحه اکبری جونی 7  سفارش
23 فاطمه سادات سجادی جونی 7  سفارش
24 مریم مختاری رشید آباد 7  سفارش
25 مجتبی الله یاری وانانی 7  سفارش
26 آزیتا افکار 7  سفارش
27 آرش برگزیده 7  سفارش
28 علی راست‌بود 7  سفارش
29 مهناز شریفیان 6  سفارش
30 مینا اتابکی 6  سفارش
31 علی جعفری 6  سفارش
32 شیوا شهلایی 6  سفارش
33 مريم زاهدي 6  سفارش
34 آرزو طحان پور اردکانی 6  سفارش
35 خدیجه اسدی امیرآبادی 6  سفارش
36 یاسر سلمانی 6  سفارش
37 افسانه قاسمی 6  سفارش
38 ثریا منصوری فر 6  سفارش
39 الهام صابری هارونی 6  سفارش
40 آزاده سلطانی فرانی 6  سفارش
41 مژگان مهدیان مهرورز 6  سفارش
42 بهزاد كاملي 6  سفارش
43 ساره فتاحی کسیلی 6  سفارش
44 زهرا علیزاده 6  سفارش
45 زهرا خلجی 6  سفارش
46 سید مرتضی کندومال 5  سفارش
47 شیرین شمس قهفرخی 5  سفارش
48 مهدیه پنداره 5  سفارش
49 فائزه ایمانی 5  سفارش
50 هانیه پورعلی 5  سفارش
51 نجمه السادات نوربخش 5  سفارش
52 زهرا سامانیان 5  سفارش
53 عاطفه السادات حسینی 5  سفارش
54 عباس یعقوبی 5  سفارش
55 سید محمد معین سجادی 5  سفارش
56 محمد صدیقی 5  سفارش
57 جواد خدیوی زننده 5  سفارش
58 لیلی رضائی 5  سفارش
59 محمد آتش پرور 5  سفارش
60 زهرا ربانی 5  سفارش
61 سمیرا صانعی دره بیدی 5  سفارش
62 معصومه برزنوني 5  سفارش
63 زهرا شفیعی 5  سفارش
64 زینب رزاق 5  سفارش
65 الهام انصاری 5  سفارش
66 حسن ايماني 5  سفارش
67 مریم باقری 5  سفارش
68 محمد جواد غلامی 5  سفارش
69 فاطمه باقری 5  سفارش
70 هدیه نقیلو 5  سفارش
71 زینب سلیمانی 5  سفارش
72 احمدرضا نمازی 5  سفارش
73 رسول صادقی سودجانی 5  سفارش
74 لیلا روستائی 5  سفارش
75 مهشاد مختاری حسن آبادی 5  سفارش
76 اکبر رجبی انالوجه 5  سفارش
77 آذین صالح 5  سفارش
78 زهره عرب بیگی جزی 4  سفارش
79 محدثه دخت عصمتی 4  سفارش
80 امیر میرزایی 4  سفارش
81 صدف ماهاني 4  سفارش
82 سپيده عشوري 4  سفارش
83 مریم گرانمایه 4  سفارش
84 حمیده ربانی 4  سفارش
85 محدثه زارعیان بین آبادی 4  سفارش
86 پریسا زهانی 4  سفارش
87 فاطمه مولایی باش ساروق 4  سفارش
88 محمد جواد بهشتی 4  سفارش
89 فاطمه حدادی نصرآبادی 4  سفارش
90 پریسا عفت پناهی 4  سفارش
91 طاهره هندي 4  سفارش
92 فاطمه سلگی 4  سفارش
93 مریم ملکشاهی 4  سفارش
94 مسعود مطاعی 4  سفارش
95 مصطفی فراجی 4  سفارش
96 اعظم خوبرو 4  سفارش
97 ندا علیزاده نیگجه 4  سفارش
98 فائزه دوس علی وند 4  سفارش
99 فاطمه زهرا شرفیه 4  سفارش
100 هاجر محمدی 4  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نصیبه محمدی 506,395,882  ريال
2 جواد باقری 351,004,422  ريال
3 ابوالفضل داوري 300,753,709  ريال
4 سحر محمدجعفرى 273,542,407  ريال
5 زهرا سامانیان 271,952,419  ريال
6 مریم دهقان جیانی 261,714,008  ريال
7 علی کهکشان 259,648,543  ريال
8 حسین احمدپور بیجارگاه 256,225,650  ريال
9 زهرا ربانی 239,385,702  ريال
10 احمد محمدی 234,217,161  ريال
11 محمد مكابر 224,299,141  ريال
12 میثم آراسته 223,941,205  ريال
13 علیرضا اصغری 218,155,389  ريال
14 راضیه اتفاقی داریان 212,841,249  ريال
15 ادریس مظفری 208,964,038  ريال
16 فاطمه طاعتی 184,440,825  ريال
17 فرناز بخشیان کاشانی 183,512,369  ريال
18 شهربانو سلیمانیان 182,324,158  ريال
19 زهرا اموزگاران 181,150,533  ريال
20 فاطمه امیر نژاد باروق 179,921,617  ريال
21 زهرا محمدحسنی 179,613,013  ريال
22 سیاوش حبیب الهی 176,573,171  ريال
23 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 174,183,628  ريال
24 معصومه اختراعی 168,249,579  ريال
25 ايران سيد افيوني 157,471,576  ريال
26 عاطفه چوب دار 157,221,224  ريال
27 میترا قرائی 155,338,025  ريال
28 طيبه عابدينى رضا 151,718,258  ريال
29 مجتبی دهقان نیری 151,162,242  ريال
30 حسین یاسمن 149,009,625  ريال
31 مریم قره داغی 148,543,069  ريال
32 آمنه معنوی شاد 148,380,006  ريال
33 مریم طبی ممتاز 145,684,114  ريال
34 پژمان قرباني 141,669,720  ريال
35 صدف ماهاني 141,227,920  ريال
36 رمله ناصری 138,686,997  ريال
37 نگار سادات نفر 138,455,760  ريال
38 هدیه نقیلو 133,647,375  ريال
39 اسماعیل گلزار برازنده 128,568,891  ريال
40 صغرا کاظمی 125,194,177  ريال
41 وحید آخی زاده 123,867,376  ريال
42 معصومه برزنوني 123,845,949  ريال
43 حمیده ربانی 123,394,833  ريال
44 سعيد ماهي گير 123,309,872  ريال
45 زینب تقی تبار آقا محلی 123,183,929  ريال
46 احمدرضا نمازی 120,188,680  ريال
47 هانیه پورعلی 119,311,518  ريال
48 حیدر ناظری 118,986,756  ريال
49 علی عابدی 118,929,342  ريال
50 علی محمد سجادیه 118,355,806  ريال
51 زهرا شفیعی 118,351,926  ريال
52 جواد خدیوی زننده 116,730,768  ريال
53 زینب علیزاده 116,615,891  ريال
54 سرور حسینی دشت بیاض 116,481,725  ريال
55 ملیحه مشاوری 115,931,078  ريال
56 مجید سنجری ده جمال 115,209,291  ريال
57 یاسر سلمانی 113,692,860  ريال
58 افسانه رمضان زاده فاروقی 113,027,597  ريال
59 سید محمد معین سجادی 112,755,187  ريال
60 محبوبه علیجانی 112,599,654  ريال
61 مینا اتابکی 112,458,836  ريال
62 فاطمه جعفری 111,970,738  ريال
63 آمنه السادات طباطبائی 111,457,273  ريال
64 رقیه لطفی هوجقان 111,375,009  ريال
65 افسانه قاسمی 109,066,882  ريال
66 مرضيه كريمي 108,078,561  ريال
67 مریم گرانمایه 107,655,979  ريال
68 مریم مختاری رشید آباد 105,953,412  ريال
69 محیا تبریزی نامی 105,543,563  ريال
70 زهرا صمدی 105,221,872  ريال
71 آیدا آیدینی وایقان 105,022,716  ريال
72 ابراهیم بهلول چهره برق 104,417,040  ريال
73 ناهید زال نژاد 104,264,627  ريال
74 سید مرتضی کندومال 104,033,822  ريال
75 محمدثه رستگار علیخان قلعه 103,668,699  ريال
76 مریم امامی 103,331,416  ريال
77 یاسمن فلاح مهرابادی 103,307,184  ريال
78 سمیه پوراقدام خانقاه 103,178,400  ريال
79 محدثه دهقان چناری 103,062,035  ريال
80 فاطمه خليلى نژاد 102,458,041  ريال
81 محسن خواجه چرون 102,285,569  ريال
82 سکینه خاتون لطفی 100,836,726  ريال
83 سارا بیات 100,610,652  ريال
84 سارا خیرخواه 100,150,261  ريال
85 محمدحسین دلدار 99,330,104  ريال
86 بی بی معصومه علی زاده هنزایی 99,117,131  ريال
87 لیلا طاهرخانی 99,042,682  ريال
88 مرضیه رضائی مقدم 98,705,369  ريال
89 مریم باقری 98,576,199  ريال
90 ناهید احسانیان 98,547,555  ريال
91 ٓزهرا موحدی 97,286,280  ريال
92 سعید نیستانی 97,052,805  ريال
93 سعید سامانیان 96,824,265  ريال
94 لیلا روستائی 96,824,253  ريال
95 فائزه ایمانی 96,292,751  ريال
96 محمد ربانی 96,170,335  ريال
97 سارا بهزادجلودارلو 94,937,058  ريال
98 فاطمه آبکار 94,497,376  ريال
99 حسین کام روای رودمعجنی 94,170,689  ريال
100 سوگل فرید معیر 94,111,573  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 حسین احمدپور بیجارگاه 3  سفارش
2 الهام نشاطي 3  سفارش
3 محمد حسین رئیس زاده 2  سفارش
4 شاناز رحیمی 2  سفارش
5 بهداد لطف اله نسبی 2  سفارش
6 زهرا اموزگاران 2  سفارش
7 شهره کرمی 2  سفارش
8 علی اوسط مسلمی 1  سفارش
9 محمد صابر حسینی 1  سفارش
10 فاطمه سلیمانی 1  سفارش
11 شهربانو سلیمانیان 1  سفارش
12 لیلا طاهرخانی 1  سفارش
13 فاطمه محمد حسنی 1  سفارش
14 شادی جوانوش 1  سفارش
15 دنیا قادری 1  سفارش
16 آمنه معنوی شاد 1  سفارش
17 زینب نجمیان 1  سفارش
18 سهیلا نیستانی 1  سفارش
19 زهره زاهدیان تجنکی 1  سفارش
20 هانیه پورعلی 1  سفارش
21 مهرداد مهربان 1  سفارش
22 شبنم بابائیان 1  سفارش
23 زينب قيطاسي 1  سفارش
24 محمدحسین دلدار 1  سفارش
25 ساناز رشیدمهربانی 1  سفارش
26 زهرا شعباني تفتي 1  سفارش
27 محمد مهدی محمدی 1  سفارش
28 علي ملكي زرج آباد 1  سفارش
29 ملیکا ساروق فراهان 1  سفارش
30 رامین اکبری 1  سفارش
31 حمیده ربانی 1  سفارش
32 عاطفه جعفری 1  سفارش
33 امید سرایانی بافقی 1  سفارش
34 علی اصغر رحیمی رتکی 1  سفارش
35 ایمان حسینیان 1  سفارش
36 سعيد ماهي گير 1  سفارش
37 جواد همتی 1  سفارش
38 فريبا نوري زاده 1  سفارش
39 علی پیک 1  سفارش
40 علی شجاعی 1  سفارش
41 نعیمه حاتمی داغداری 1  سفارش
42 افسانه‌ حسین زاده فرخد 1  سفارش
43 اعظم رضائی 1  سفارش
44 مریم مختاری رشید آباد 1  سفارش
45 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 1  سفارش
46 زهرا شهاب 1  سفارش
47 سیده سحر محمدی حسین آباد 1  سفارش
48 محمدرضا شاکری 1  سفارش
49 فاطمه امیر نژاد باروق 1  سفارش
50 رسول مجدی 1  سفارش
51 امین فلاحی فیلاب 1  سفارش
52 علی قلری 1  سفارش
53 فاطمه عزیزی 1  سفارش
54 شهاب رحیمی 1  سفارش
55 آرزو سرمستی 1  سفارش