برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 سعيد ماهي گير 11  سفارش
2 زهرا اموزگاران 7  سفارش
3 مریم سلماسی 6  سفارش
4 Shakila Qurbani 6  سفارش
5 نرجس بهرامی 4  سفارش
6 علیرضا اصغری 4  سفارش
7 عدنان حیدری 4  سفارش
8 امیر کمالی فولادفروش 3  سفارش
9 ابراهیم بهلول چهره برق 3  سفارش
10 لیلا رازقی یدک 3  سفارش
11 مصطفی خداشناس 3  سفارش
12 ناصر حسین زاده 3  سفارش
13 زهرا شعباني تفتي 3  سفارش
14 راضیه قدری 3  سفارش
15 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 3  سفارش
16 محیا خلیلی 3  سفارش
17 مهناز امین 3  سفارش
18 عبدالعزیز حمیدی 3  سفارش
19 Asia Burhani 3  سفارش
20 Zhalentin Esmaeili 3  سفارش
21 گلباغ مهدوی 3  سفارش
22 Samina Jamali 2  سفارش
23 میلاد منصوری استادی 2  سفارش
24 زهرا رجبی 2  سفارش
25 فرزانه نجفی 2  سفارش
26 هانا احمدی نوره 2  سفارش
27 بنفشه حیدری نصیرآبادی 2  سفارش
28 سمیه کرم زاده 2  سفارش
29 سید مصطفی حسینی 2  سفارش
30 زهرا کمال مهریزی 2  سفارش
31 ثریا هژبری دوقزلو 2  سفارش
32 KHALIDA SADAt 2  سفارش
33 فروزان کرم زاده 2  سفارش
34 زهرا صفی پور 2  سفارش
35 رضا کشمیری فهندری 2  سفارش
36 masoma alizada 2  سفارش
37 ناهید احسانیان 2  سفارش
38 راضیه ظریفیان یگانه 2  سفارش
39 فروغ شفانه راد 2  سفارش
40 فاطمه معصوم رودمعجنی 2  سفارش
41 مریم مرادی مهران 2  سفارش
42 راضیه نجفی 2  سفارش
43 عطیه عراقی 2  سفارش
44 نگار حسین آبادی 2  سفارش
45 محدثه اسماعیلی 2  سفارش
46 پریسا حسینی گرامی 2  سفارش
47 زهرا صمدی 2  سفارش
48 خیراله رابحی 2  سفارش
49 منیره اطیابی 2  سفارش
50 رباب موسوی 2  سفارش
51 Hani Ansari 2  سفارش
52 اعظم مرتضایی 2  سفارش
53 سمیرا حاکمی 2  سفارش
54 فرشته رازقی یدک 2  سفارش
55 فاطمه طاهری 2  سفارش
56 مهتاب نوروزی 1  سفارش
57 اکرم فرزانه پلگرد 1  سفارش
58 چیمن بهرامی نرانی 1  سفارش
59 شبنم کریمی الکامی 1  سفارش
60 فاطمه طوقی 1  سفارش
61 فاطمه زهرا هاشمی 1  سفارش
62 رضا رفیعی پور بیاض 1  سفارش
63 سیما فروزان مهر 1  سفارش
64 فهیمه رفیع بلداجی 1  سفارش
65 وحیده السادات یحیائی اشکذری 1  سفارش
66 ازاده سلمانی 1  سفارش
67 سارا رفیعی 1  سفارش
68 امنه احمدی 1  سفارش
69 بی بی اسیه علیزاده موسوی 1  سفارش
70 تهمینه انصاری راد 1  سفارش
71 فريبا نجفي خوبیارانی 1  سفارش
72 خاتون نجفی لیسار 1  سفارش
73 هاشم محمودی فر 1  سفارش
74 فاطمه میرزائیان 1  سفارش
75 محمد یاهوئی 1  سفارش
76 علی غلامی 1  سفارش
77 حسینعلی سینه سپهر 1  سفارش
78 نسیم سیاه بانی 1  سفارش
79 فهیمه عسگری 1  سفارش
80 زهرا جنتی 1  سفارش
81 بهار حیدرپور 1  سفارش
82 راملا محمودی 1  سفارش
83 محبوبه اصغرنژاد 1  سفارش
84 فهیمه حیدر خانی 1  سفارش
85 وجیهه یزدخواستی 1  سفارش
86 طه قاسمی صاحبی 1  سفارش
87 محیا تبریزی نامی 1  سفارش
88 معصومه عبدی 1  سفارش
89 حمیده آسایش ویجویه 1  سفارش
90 شادی شهرینانی 1  سفارش
91 محدثه دهباشی 1  سفارش
92 سعیده خلج 1  سفارش
93 زينب سیفی سرولایتی 1  سفارش
94 بی بی مرضیه میر اکبری 1  سفارش
95 مهدیه امین زاده گوهری 1  سفارش
96 عطیه ساعد موچشی 1  سفارش
97 زهرا کاظمی 1  سفارش
98 حدیث ابراهیمی شیروانی 1  سفارش
99 Shukria Rasuli 1  سفارش
100 هدی بهمنی 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 محمد مكابر 3,665,570,887  ريال
2 عاطفه چوب دار 506,645,499  ريال
3 محبوبه نظری 366,225,308  ريال
4 شهربانو سلیمانیان 362,907,256  ريال
5 زهرا عبودی 357,126,646  ريال
6 عشرت حسین زاده تخمدل 343,313,021  ريال
7 صفيه كلانتري داريان 341,302,604  ريال
8 فاطمه ترجانی صالحانی 301,089,226  ريال
9 حامد جعفرزاده بهجانی 280,453,610  ريال
10 رضا نائینی 278,532,100  ريال
11 فریبا بابائی 271,847,309  ريال
12 سارا رفیعی 257,024,577  ريال
13 انسیه محسن زاده جودی 253,762,927  ريال
14 لیلا حقیقت بین 253,431,928  ريال
15 رقیه علیزاده 231,052,487  ريال
16 مهرانه طهماسبی 224,222,399  ريال
17 آنیتا باباویس 224,036,699  ريال
18 پیام مرادی 208,180,520  ريال
19 محسن کمال مهریزی 205,605,146  ريال
20 جمیله عبداللهی زیوه 200,591,545  ريال
21 محیا خلیلی 199,049,542  ريال
22 محبوبه خدادادی 198,888,181  ريال
23 علی بربار 195,577,961  ريال
24 سیده ماریا حسینی 189,022,428  ريال
25 زهرا فياضي 185,284,407  ريال
26 فاطمه غلامی 184,864,573  ريال
27 زهرا ناصرالمعمار 174,199,637  ريال
28 آزاده افشه 173,545,703  ريال
29 معصومه جعفری 173,497,253  ريال
30 سیده شهربانو موسوی 173,020,928  ريال
31 زهرا جواهری 171,478,938  ريال
32 روح اله رفیعی 168,919,632  ريال
33 فهیمه دهنوی 166,303,869  ريال
34 صدیقه جعفری کروه 164,769,909  ريال
35 معصومه جوان 164,568,082  ريال
36 هانا احمدی نوره 163,591,212  ريال
37 فائزه ضمیری 163,340,920  ريال
38 زینب رحمتی 161,120,737  ريال
39 طیبه علی بابائی 160,612,147  ريال
40 فاطمه اقامرادی 160,200,362  ريال
41 زهرا زمانی 159,449,580  ريال
42 زهرا عارفیان 156,454,289  ريال
43 سمیه پوراقدام خانقاه 156,438,175  ريال
44 فاطمه آبکار 155,146,421  ريال
45 کبری جان قیطاقی 151,174,317  ريال
46 محمد جوان 151,085,491  ريال
47 مرضیه کاویان 151,061,325  ريال
48 زهرا کرامتی بنه 150,681,835  ريال
49 هنگامه یوسفی دره جیری 150,375,054  ريال
50 زهرا ده ده جانی 146,919,661  ريال
51 مینا رضازاده مشهدی فراهانی 145,862,035  ريال
52 سودابه حسن زاده برازجانی 141,470,094  ريال
53 افسانه شکری بشلی 138,943,102  ريال
54 محمد کرم آزادخانی 138,515,253  ريال
55 فاطمه سعادتی 138,087,357  ريال
56 زهرا غلامی 137,998,513  ريال
57 آرزو قنبری 137,820,912  ريال
58 ابریز یعقوبی 134,744,992  ريال
59 شبنم کریمی الکامی 133,461,321  ريال
60 ذبیح الله نعمتی 133,412,848  ريال
61 فيروزه سادات موسوي 133,146,432  ريال
62 فرزانه سادات حسینی 132,379,459  ريال
63 حانیه شرفی سرخ قلعه 131,927,338  ريال
64 سحر داوری 131,337,975  ريال
65 طاهره محمدی 129,949,380  ريال
66 سیده امنه سید سعادت 129,182,395  ريال
67 عاطفه رجبی 128,794,861  ريال
68 مریم مختاری رشید آباد 128,641,487  ريال
69 آرزو روغنگر 128,366,955  ريال
70 مهدی پورسهرابی زاده 128,076,332  ريال
71 مهدی طهماسبی 127,987,498  ريال
72 فرشته چلداوی 127,874,487  ريال
73 سهیلا قدری 127,672,654  ريال
74 zohreh payam 125,759,277  ريال
75 الهام رستاقی 125,000,370  ريال
76 همیلا آزادی 124,112,295  ريال
77 فاطمه رضائی 123,038,505  ريال
78 سرور رضایی 123,030,490  ريال
79 سمیرا مرادی 122,852,859  ريال
80 زینب عبدیوسفخانی 122,045,522  ريال
81 شهاب قادری 121,908,263  ريال
82 شکیلا محمدی 121,900,231  ريال
83 زهرا جليلي برزي 121,520,740  ريال
84 اکرم گودرزوندچگینی 119,946,448  ريال
85 زهرا شاهسواری 119,478,159  ريال
86 فريده كريمي قلعه تكي 119,147,188  ريال
87 مجتبی رئیس زاده 118,735,404  ريال
88 معصومه ادهم هاشمی 117,911,932  ريال
89 حلیمه سادات ابطحی 116,902,740  ريال
90 پریسا قلی زاده 116,482,939  ريال
91 پروانه پزشکی 116,297,273  ريال
92 مریم فلاحی 115,312,274  ريال
93 بیتا معماری فرد 114,989,360  ريال
94 فاطمه قلی بیگی 114,908,619  ريال
95 عذری مرادپور 114,860,174  ريال
96 سمیرا جعفری 114,739,087  ريال
97 زینب لطفی میانجی 114,722,925  ريال
98 افسانه دروگر 114,173,966  ريال
99 زهرا مکاری محمدآباد 113,802,571  ريال
100 فاطمه عبدیوسفخانی 113,528,077  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 محبوبه نظری 132  سفارش
2 فریبا بابائی 84  سفارش
3 محمد مكابر 68  سفارش
4 فرشته منتظرین 38  سفارش
5 رقیه علیزاده 37  سفارش
6 لیلا فرزبود 36  سفارش
7 فاطمه ترجانی صالحانی 31  سفارش
8 سارا رفیعی 31  سفارش
9 زهرا کرامتی بنه 30  سفارش
10 جمیله عبداللهی زیوه 29  سفارش
11 پیام مرادی 28  سفارش
12 سیده شهربانو موسوی 26  سفارش
13 زهرا كريميان 26  سفارش
14 انسیه محسن زاده جودی 25  سفارش
15 آزاده افشه 25  سفارش
16 شادی محمد صالحیان پیرمرد 25  سفارش
17 محبوبه دیانی 24  سفارش
18 الهام رستاقی 24  سفارش
19 لیلا کاظمی حسن آبادی 24  سفارش
20 طاهره محمدی 23  سفارش
21 محسن کمال مهریزی 23  سفارش
22 فاطمه غلامی 23  سفارش
23 فاطمه قلی بیگی 23  سفارش
24 حامد جعفرزاده بهجانی 22  سفارش
25 فرشته چلداوی 22  سفارش
26 اناهیتا نوذری 22  سفارش
27 مهری هاشمی 22  سفارش
28 افسانه گنجی نمین 22  سفارش
29 نفیسه قنایی نصرآبادی 22  سفارش
30 سمیه پوراقدام خانقاه 22  سفارش
31 فاطمه شجاعی بادلهء 22  سفارش
32 محیا خلیلی 21  سفارش
33 هانا احمدی نوره 21  سفارش
34 زهرا شعباني تفتي 21  سفارش
35 زهرا شاهسواری 21  سفارش
36 آرزو طحان پور اردکانی 21  سفارش
37 فرزانه سادات حسینی 20  سفارش
38 روح اله رفیعی 20  سفارش
39 سید محمد معین سجادی 20  سفارش
40 زهرا غلامی 20  سفارش
41 زهرا سلطانی 20  سفارش
42 فاطمه آبکار 19  سفارش
43 فهیمه دهنوی 19  سفارش
44 مرجان جرجانی 19  سفارش
45 مهرانه طهماسبی 19  سفارش
46 صدیقه جعفری کروه 19  سفارش
47 مریم رمضانی 19  سفارش
48 ناصر شیرگاهی 19  سفارش
49 فيروزه سادات موسوي 19  سفارش
50 کیوان کیوانی 19  سفارش
51 مریم نادری 19  سفارش
52 ُفاطمه مافی 19  سفارش
53 فاطمه یحیی پور 19  سفارش
54 سیده امنه سید سعادت 19  سفارش
55 عشرت حسین زاده تخمدل 19  سفارش
56 مریم نیک اختر 19  سفارش
57 صغرا کاظمی 19  سفارش
58 سمیه حیدری 19  سفارش
59 وحیده عامری 18  سفارش
60 اکرم گودرزوندچگینی 18  سفارش
61 زهرا زمانی 18  سفارش
62 فائزه فلاح سرباز 18  سفارش
63 مریم چهارپاشلو 18  سفارش
64 ابریز یعقوبی 18  سفارش
65 مريم براتى 18  سفارش
66 معظمه نخعی ده میلانی 18  سفارش
67 آذر جهاندیده 18  سفارش
68 کبری رستمی 18  سفارش
69 مهتاب عطائی 18  سفارش
70 فاطمه براتی 17  سفارش
71 معصومه جعفری 17  سفارش
72 زهرا حق گوی 17  سفارش
73 سرور رضایی 17  سفارش
74 طیبه علی بابائی 17  سفارش
75 فاطمه سعادتی 17  سفارش
76 مهدی سیدافیونی 17  سفارش
77 مریم فلاحی 17  سفارش
78 معصومه غفاری 17  سفارش
79 فاطمه شیرگاهی سوته 17  سفارش
80 ساسان پیری 17  سفارش
81 زهرا جليلي برزي 17  سفارش
82 محمد صالحی 17  سفارش
83 شبنم بابائیان 17  سفارش
84 مرضیه حسن پور 17  سفارش
85 زهرا ناصرالمعمار 17  سفارش
86 زهرا صمدی 17  سفارش
87 فاطمه اقامرادی 16  سفارش
88 فاطمه ضمیری بیداری 16  سفارش
89 سكينه جبارزاده 16  سفارش
90 زهرا کمال مهریزی 16  سفارش
91 سهیلا قدری 16  سفارش
92 مریم محمودآبادی 16  سفارش
93 سهیلا هاشمی 16  سفارش
94 محمدهادی روزبه 16  سفارش
95 لیدا رشیدپور 16  سفارش
96 نازبانو فرودی قاسم آبادی 16  سفارش
97 معصومه جوان 16  سفارش
98 افسانه دروگر 16  سفارش
99 سمیه محمدی 16  سفارش
100 معصومه صالحی دره بیدی 16  سفارش